تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta
را سرچ کرده و یا از لینک زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

وارد شوید.


telegram_128-min - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Google

تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا

stats_info - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آمار اصلی

مجموع کاربران:
27.549
مجموع ارسال های کاربران:
80.858
مجموع موضوعات:
14.289
مجموع گروه ها:
12
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
434
بیشترین تراکم حضور کاربر در تالار:
26.933 - ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۹:۵۹
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
453
مجموع صفحات بازدید شده:
64.776.834
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
6,66
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
17,65
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
3,53
مجموع تالار ها:
975
جدیدترین کاربر ثبت نام شده:
کیارش دهقانی
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
2.283,84
نسبت کاربران پسر به دختر:
2.8:1
میانگین بازدید در روز:
12.352,56

stats_views - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مسن ترین کاربران

کـوکـبـی
365روز 17ساعت 0دقیقه
اجـاقـی
130روز 9ساعت 33دقیقه
A.Ehsani
67روز 7ساعت 36دقیقه
حبیبی
45روز 16ساعت 21دقیقه
DELFAN
40روز 20ساعت 41دقیقه
DiYakO
37روز 1ساعت 51دقیقه
فريدون مظفرنژاد
31روز 17ساعت 5دقیقه
صادق کوکبی
28روز 17ساعت 42دقیقه
كياني
27روز 19دقیقه
سعيد رهنما
26روز 16ساعت 56دقیقه

stats_history - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آمار کلی متا

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2024 2 2 9 1.378 1.460.998
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2024 0 0 0 655 66.175
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2024 0 0 0 1.141 880.450
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2024 0 0 3 1.378 236.740
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2024 2 2 5 479 138.752
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2024 0 0 1 641 138.881
* 2023 1 6 62 3.565 1.924.175
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2023 0 0 5 1.534 132.585
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2023 0 0 7 1.319 291.281
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2023 0 0 5 3.565 212.330
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2023 0 0 8 2.112 208.931
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2023 1 2 5 969 169.079
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2023 0 0 6 2.140 154.155
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2023 0 0 6 1.444 143.788
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2023 0 3 3 1.229 171.101
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2023 0 1 1 919 86.870
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2023 0 0 6 1.024 133.522
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2023 0 0 5 978 124.324
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2023 0 0 5 3.237 96.209
* 2022 6 15 114 3.423 1.104.423
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2022 0 0 4 2.267 124.499
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2022 0 0 10 3.423 122.916
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2022 0 0 6 2.130 93.853
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2022 1 1 7 1.363 64.114
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2022 1 1 4 1.424 58.442
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2022 0 0 5 1.387 71.446
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2022 1 2 9 645 75.099
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2022 0 0 18 823 95.412
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2022 0 2 8 946 71.320
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2022 2 8 7 864 83.175
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2022 1 1 17 1.174 138.705
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2022 0 0 19 1.088 105.442
* 2021 9 14 144 1.801 1.668.441
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2021 1 2 9 1.508 105.496
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2021 0 0 14 1.109 85.727
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2021 1 1 12 1.492 137.012
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2021 0 0 11 1.759 75.987
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2021 0 0 13 1.470 116.219
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2021 0 1 14 1.801 187.247
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2021 1 1 17 1.554 205.269
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2021 1 1 9 1.193 103.303
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2021 1 1 10 1.405 94.456
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2021 0 0 12 1.385 154.642
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2021 3 4 8 1.352 206.963
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2021 1 3 15 1.498 196.120
* 2020 39 57 310 9.456 1.842.785
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2020 3 5 25 3.783 149.776
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2020 1 1 22 1.371 126.457
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2020 2 2 16 1.394 142.416
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2020 16 17 24 1.652 141.612
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2020 3 6 24 1.405 147.997
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2020 1 2 39 1.395 136.710
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2020 3 4 24 1.461 138.044
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2020 0 0 33 1.636 163.924
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2020 5 13 30 1.779 160.586
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2020 0 0 24 3.462 147.071
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2020 3 3 22 3.889 150.335
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2020 2 4 27 9.456 237.857
* 2019 68 140 682 26.933 2.849.740
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2019 8 12 48 15.845 279.464
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2019 1 5 25 26.933 337.904
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2019 5 9 44 3.888 238.265
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2019 9 16 49 2.870 229.783
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2019 2 3 52 3.799 201.755
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2019 12 34 79 4.305 248.366
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2019 7 18 68 3.561 234.429
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2019 6 7 89 4.040 240.194
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2019 4 4 56 4.558 249.296
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2019 3 3 51 2.891 173.788
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2019 2 4 48 2.926 194.536
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2019 9 25 73 3.211 221.960
* 2018 95 200 912 4.958 3.073.375
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2018 3 10 68 4.958 344.596
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2018 4 10 74 3.082 217.577
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2018 7 18 68 3.367 267.673
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2018 3 13 80 3.047 203.923
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2018 15 30 99 3.502 206.950
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2018 11 30 84 4.274 243.273
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2018 8 9 90 3.922 231.984
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2018 12 27 100 3.699 339.746
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2018 7 11 74 3.804 292.054
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2018 6 6 39 3.218 240.096
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2018 7 11 64 3.174 220.484
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2018 12 25 72 2.963 265.019
* 2017 253 473 869 5.330 3.345.290
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2017 5 11 59 3.171 258.730
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2017 14 24 66 2.956 188.905
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2017 6 13 28 2.868 126.854
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2017 4 15 37 2.650 115.198
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2017 21 33 65 3.023 174.020
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2017 23 43 81 4.096 249.720
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2017 10 26 76 4.339 207.990
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2017 20 40 112 4.175 319.025
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2017 21 38 75 5.330 325.290
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2017 33 60 50 4.177 492.910
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2017 61 107 86 5.183 467.403
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2017 35 63 134 4.203 419.245
* 2016 368 1.171 1.403 5.338 6.451.629
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2016 14 40 130 5.170 657.869
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2016 20 27 70 4.052 476.829
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2016 22 58 36 4.138 491.693
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2016 23 76 79 3.675 484.370
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2016 13 85 123 3.731 510.783
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2016 34 84 104 5.301 622.197
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2016 31 111 120 5.312 551.103
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2016 36 99 152 5.338 532.591
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2016 42 131 153 5.123 598.772
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2016 28 93 101 4.703 444.384
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2016 38 162 146 4.715 493.744
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2016 67 205 189 4.078 587.294
* 2015 1.000 4.955 2.999 5.281 5.375.583
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2015 48 183 274 4.571 547.842
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2015 56 238 352 5.114 562.964
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2015 49 248 270 5.004 620.906
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2015 64 302 111 3.925 420.636
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2015 60 367 144 3.690 335.334
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2015 51 199 227 5.281 490.644
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2015 66 259 213 4.163 361.527
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2015 107 618 296 4.544 575.000
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2015 137 575 281 4.517 423.838
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2015 105 567 213 4.294 379.227
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2015 109 542 301 4.187 320.198
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2015 148 857 317 3.963 337.467
* 2014 1.946 10.078 2.735 5.476 11.193.221
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2014 115 527 355 3.633 333.209
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2014 121 518 337 4.009 579.920
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2014 115 532 329 3.755 595.036
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2014 121 602 177 3.472 558.303
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2014 218 1.082 127 3.035 1.028.020
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2014 173 1.023 158 4.781 1.441.824
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2014 168 1.005 140 3.976 1.373.937
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2014 233 1.293 184 4.320 1.113.473
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2014 196 957 252 5.476 1.166.236
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2014 162 861 198 4.874 1.046.770
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2014 152 714 290 4.584 976.601
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2014 172 964 188 3.916 979.892
* 2013 2.927 13.048 3.753 5.778 9.373.652
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2013 196 1.260 232 3.346 1.139.004
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2013 209 1.252 295 3.133 1.011.726
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2013 122 644 288 2.511 776.057
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2013 146 639 215 2.806 624.258
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2013 221 1.042 246 2.942 463.781
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2013 258 1.291 348 3.717 573.432
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2013 182 1.109 299 3.268 502.665
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2013 238 1.121 319 4.663 716.570
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2013 658 1.598 415 5.431 932.333
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2013 374 961 400 5.778 893.939
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2013 168 868 384 5.696 878.499
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2013 155 1.263 312 4.617 861.388
* 2012 3.089 28.587 7.972 6.078 8.999.567
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2012 206 1.111 581 5.620 859.857
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2012 170 1.207 515 6.078 655.851
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2012 290 2.334 634 5.496 945.752
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2012 275 2.523 386 4.098 853.667
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2012 229 1.981 413 3.640 692.793
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2012 320 2.985 406 3.661 685.518
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2012 346 1.826 372 3.167 779.484
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2012 311 2.178 490 3.615 650.812
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2012 203 1.602 972 4.489 659.459
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2012 219 1.945 1.045 5.015 684.075
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2012 209 2.598 1.147 4.708 704.778
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2012 311 6.297 1.011 4.491 827.521
* 2011 2.921 16.576 11.447 4.033 4.896.575
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2011 433 5.654 1.056 4.033 778.935
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2011 219 1.508 895 3.782 572.666
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2011 171 862 1.128 3.650 503.070
collapse - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2011 101 702 761 2.817 340.521
2011-09-01 2 18 17 1.296 8.630
2011-09-02 1 7 24 1.198 7.955
2011-09-03 0 7 25 1.567 7.683
2011-09-04 0 5 22 1.865 8.416
2011-09-05 0 4 22 1.855 10.390
2011-09-06 1 5 30 2.116 11.127
2011-09-07 4 11 23 1.835 13.936
2011-09-08 7 26 24 1.941 10.153
2011-09-09 0 1 27 1.564 10.712
2011-09-10 7 20 33 1.886 8.661
2011-09-11 1 19 28 2.155 8.208
2011-09-12 4 17 27 2.024 9.647
2011-09-13 7 25 23 1.982 8.840
2011-09-14 1 18 27 1.980 9.494
2011-09-15 4 31 36 2.093 9.152
2011-09-16 5 17 22 1.856 7.950
2011-09-17 1 41 22 1.773 13.464
2011-09-18 6 50 19 1.964 12.354
2011-09-19 3 14 25 2.145 12.326
2011-09-20 4 13 27 2.014 13.748
2011-09-21 2 11 25 2.121 9.779
2011-09-22 6 16 21 2.079 8.420
2011-09-23 3 53 13 1.526 11.646
2011-09-24 0 35 20 1.497 15.484
2011-09-25 8 68 21 2.037 16.794
2011-09-26 5 32 20 2.193 14.260
2011-09-27 2 48 23 2.179 14.510
2011-09-28 6 29 45 2.653 15.963
2011-09-29 5 33 44 2.817 17.451
2011-09-30 6 28 26 2.419 13.368
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2011 145 1.227 906 2.724 341.151
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2011 133 867 1.225 2.973 379.437
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2011 108 385 1.005 2.556 339.033
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2011 105 301 889 2.083 227.267
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2011 227 747 1.070 2.888 274.319
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2011 294 785 939 2.674 378.775
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2011 338 1.335 809 2.559 349.612
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2011 647 2.203 764 2.091 411.789
* 2010 5.772 17.233 1.501 2.185 1.217.380
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا دسامبر 2010 759 2.576 547 2.185 326.992
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا نوامبر 2010 1.153 3.057 241 729 173.435
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا اکتبر 2010 752 2.620 180 469 121.688
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا سپتامبر 2010 491 2.103 143 320 97.947
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آگوست 2010 499 1.543 131 380 146.674
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جولای 2010 316 889 83 152 111.157
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا جون 2010 335 1.487 36 98 100.661
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا می 2010 456 951 53 87 46.487
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا آپریل 2010 380 652 16 33 25.731
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا مارس 2010 424 838 24 18 36.903
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا فبریه 2010 203 509 42 15 24.889
expand - تالار گفتگوی تخصصی متا - آمار متا ژانویه 2010 4 8 5 2 4.816
anything