Google


normal_post - نقش عزّت نفس در تقویت مسئولیت پذیری نوجوانان - متا نویسنده موضوع: نقش عزّت نفس در تقویت مسئولیت پذیری نوجوانان  (دفعات بازدید: 2305 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین اجـاقـی

بخشی از پایان نامه ی دوره کارشناسی با عنوان »راهکارهای تقویت مسئولیت پذیری نوجوانان در نهاد خانواده«، نقش عزّت نفس در تقویت مسئولیت پذیری نوجوانان که بر عهده خانواده است.

عزّت نفس

عزّت نفس یا »ارزش گذاشتن به ویژگی های خود(1)« یکی از با ارزش ترین منابعی است که نوجوان می تواند در اختیار داشته باشد و بدون شک، خانواده درشکل گیری و پرورش عزت نفس در او نقش اساسی دارد. با توجه به ویژگی های انواع خانواده که در فصـل پیش بیـان شـد »عـزت نفس بالا با سبک فرزند پروری اقتدار گرای پایدار نیز مرتبط است(2)«  و امّا نوجونانی که »والدینشان بی ثبات، آسان گیر، اقتدارگرای خشک و طرد کننده هستند و یا با فرزندان بد رفتارند، عزّت نفس پایین رشد می کند.(3

 از سوی دیگر چنان که در ارائة الگوی مناسب خواهد آمد نوجوان، بسیاری از رفتارها را از والدین فرا می گیرد. درصورتی که والدین عزّت نفس بالایی داشته باشند، به طورمعمول نوجوان نیز از طریق مشاهده و تقلید، آن را فرا گرفته، به خود و دیگران نگرش مثبت می یابند. امّا اگر والدین، عزت نفس خود و دیگران را رعایت نکنند، فرزندان آنها نیز احساس ارزشمندی نخواهند کرد. »آموزش مسئولیت پذیری به فرزندان، شامل پیدا کردن راه هایی است که بتوانند احساس لیاقت و شایستگی داشته باشند.(4

بنابراین در مورد فایده داشتن عزّت نفس می توان گفت، »عزت نفس از طرفی برای تمام افراد یکی از بزرگ ترین فضائل و سجایای انسانی است و از طرف دیگر محرک آدمی در اجرای سایر برنامه های اخلاقی و وظیفه شناسی نسبت به دیگران است.(5)« به همین جهت »روحیة نگرش مسئولیت پذیری، وقتی عزت نفس مناسبی وجود داشته باشد مؤثرتر صورت خارجی پیدا می کند.(6

در تفکّر اسلامی نیز، »نیاز به احترام بیش از هر نیازی مورد تأکید قرار گرفته است و در واقع، تکیه بر کرامت نفس انسانی در تربیت اسلامی به نوعی خود کنترلی منتهی می شود. زیرا انسان از لحاظ علمی دارای بزرگ ترین ظرفیت هایی است که یک مخلوق، ممکن است داشته باشد (7)«. نظر نویسنده گفتار فلسفی نیز در رابطه با عزّت نفس و مسئولیت پذیری اینگونه است: »کسی که با کرامت نفس و شرافت طبع پرورش یافته با سجیة عزّت و فضیلت بار آمده است به تمایل روانی و به کشش اخلاقی و انسانی به راه درستکاری و انجام وظیفه می رود.(8پ.ن: منابع اصلی در پایان نامه موجود است.


منبع: اجاقی معز، --- (1390)، »راهکارهای تقویت مسئولیت پذیری نوجوانان در نهاد خانواده«، پایان نامه دوره کارشناسی.

گروه علمی متا

Linkback: https://irmeta.com/meta/b402/t11865/
mahak2 - نقش عزّت نفس در تقویت مسئولیت پذیری نوجوانان - متا
دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

برچسبهای این موضوع :


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

 

anything