• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta
را سرچ کرده و یا از لینک زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

وارد شوید.


telegram_128-min - نرم افزار حسابداری آسان - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Google


hot_post - نرم افزار حسابداری آسان - متا نویسنده موضوع: نرم افزار حسابداری آسان  (دفعات بازدید: 95287 بار)

0 کاربر و 2 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین sizdah

xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
نرم افزار حسابداری آسان
« : ۱۲ فروردین ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۹:۱۲ »
با سلام

لطفا بصورت کلی در باره امور اقساط فروشی در برنامه حسابداری آسان توضیح دهید

  با درود

Linkback: https://irmeta.com/meta/b297/t721/

آفلاین کـوکـبـی

 • هیات موسس
 • *****
 • index - نرم افزار حسابداری آسان - متا
 • تعداد ارسال: 2.931
 • متا امتیاز 2257983 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به کـوکـبـی
 • رای برای مدیریت : 61
 • انسان شکست نمی خورد بلکه دست از تلاش بر می دارد
 • تخصص: کارآفرین
 • استان / شهر: البرز
 • سپاس شده از ایشان: 410
 • سپاس کرده از دیگران: 588
xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
نرم افزار حسابداری آسان
« پاسخ #1 : ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ - ۱۹:۳۸:۰۲ »
بستن حسا ب ھا در پایان سال
١- ابتدا وارد برنامه حسابداری آسان شوید.
٢- روی صفحه اصلی برنامه روی گزینه گزارشات رفته و مراحل زیر را دنبال کنید:
٣- گزارشات -- تراز کل -- تراز کل دو ستونی -- ترازنامه تا آخرین عملکرد
د راین جا تراز کل مالی شما نشان داده می شود. در ھمین قسمت روی گزینه چاپ رفته و کلید اینتر را فشار دھید.
۴- دوباره روی ترازکل رفته و مراحل زیر را دنبال کنید:
٩٩/١٢/ تراز کل -- تراز کل دوستونی -- ترازنامه منتھی به تاریخ ٣٠
دراین جا ترازکل مالی شما منتھی به تاریخ نشان داده می شود.
دو تراز را با ھم مقایسه کنید. F ۵- در این مرحله با کلید 10
اگر این دو تراز کاملا با ھم یکی بود و ھیچ مغایرتی بین این دو تراز نبود شما مجاز به بستن حسابتان می باشید .
(در صورت وجود ھر نوع مغایرتی شما نباید حساب مالیتان را ببندید چرا که در آینده حسابداری شما دچار مشکل خواھد شد)
د رصورت وجود مغایرت با شرکت آسان تماس حاصل فرمایید تا شما را برای رفع مغایرت راھنمایی نمایند.
۶- در این مرحله از برنامھ یک کپی پشتیبان تھیه فرمایید.
٧- کپی را روی یک حساب خام بازیابی کنید.
ساختن یک حساب جدید (خام)
ایجاد کنیم . A بوده و حالا می خواھیم حسابی با نام 89 A بھ طور مثال برنامه قبلی 88
ابتدا وارد برنامه حسابداری آسان شوید.
در این جا دو حالت وجود دارد:
الف: برنامه حسابداری قدیمی باشد .
ب: برنامه حسابداری جدید باشد .
در حالت الف (اگر برنامه قدیمی باشد) مراحل زیر را دنبال کنید :
متفرقه -----> امکانات جانبی ----> ایجاد دفتر جدید (یک صفحه مشکی ایجاد می شود) در این صفحه عبارت زیر را تایپ کنید
New A89
2
نام حساب ---> اینتر) space فاصله با کلید New )
ب : (اگر برنامه جدید باشد ) مراحل زیر را دنبال کنید:
نام حساب جدید) ) A متفرقه ---> امکانات جانبی ---> ایجاد دفتر جدید تایپ نمایید 89
بعد از انجام مراحل قبلی در صورت قدیمی یا جدید بودن حساب مراحل زیر را دنبال کنید :
٨- در این مرحله از برنامھ حسابداری کاملا خًارج شده و روی صفحه مانیتور روی ھمان آسانی که با آن کار میکردید کلیک راست
را انتخاب نمایید. Create shortcut کرده و گزینه
را انتخاب نمایید پنجره ای Properties یک آسان جدید روی صفحه مانیتور ظاھر می شود روی آن راست کلیک کرده و گزینه
وجود دارد. Startin و Target باز می شود در آن دو گزینه
در روبروی ھر کدام از آن ھا یک مسیر نوشتھ شده است در آن مسیر تنھا نام حساب را پاک کرده و نام حساب جدید را تایپ نمایید.
باشد در مسیر برنامھ نوشتھ شده است : C باشد و برنامھ در درایو A بھ طور مثال اگر حساب قبلی 88
C:\asan6\a88\Fw….
کرده و پنجره را می بندیم . Ok سپس (Startin و Target تغییر می دھیم (در ھر دو مسیر A را بھ 89 A فقط 88
٩- وارد حساب جدید شده و کپی پشتیبان گرفتھ شد درمرحلھ ی ۵ را در این حساب بازیابی کنید .
١٠ -در این مرحلھ باید حساب برداشت را ببندید .
تذکر:
این قسمت برای اشخاصی کھ حساب برداشت در منو ترازشان دارند و می خواھند در سال جدید مانده برداشت با صفر شروع شود و یا
برای موسسھ ھایی کھ دارای صاحبان سرمایھ (شرکا ) می باشد استفاده می شود .
(خلاصھ سود و زیان را در معرفی حساب ھا و اشخاصبا کد ٩٩٣۶۶۶ و حساب برداشت را با کد ٩٩١ معرفی نمایید)
٩ در صورتی کھ صاحب سرمایھ یک نفر باشد: -١
برای بستن حساب برداشت باید روی صفحھ اصلی در قسمت ایجاد سند حسابداری رفتھ و مراحل زیر را دنبال کنید:
ایجاد سند حسابداری --- > ثبت سند --- >
3
بدھکار بستانکار
خلاصھ سود و زیان *******
برداشت *******
٩ در صورتی کھ موسسھ دارای صاحبان سرمایھ باشد: -٢
در حالتی کھ چند شریک با ھم کار میکنند ممکن است ھر یک از شرکا در طول سال مبلغی را برداشت کنند کھ برای تقسیم سود و
صفر نمودن برداشت بھ صورت زیر عمل می کنیم:
روی صفحھ اصلی برنامھ ایجاد سند حسابداری ثبت سند (مبلغ سود را بین شرکا تقسیم می کنیم )
٢٠ ریال و برداشت اقای الف در طول سال /٠٠٠/ (بھ طور مثال در موسسھ ای دو نفر شریک می باشند ، سود سالیانھ موسسھ ٠٠٠
٣ ریال می باشد. /٠٠٠/ ۵ ریال و برداشت آقای ب ٠٠٠ /٠٠٠/٠٠٠
بدھکار بستانکار
۵/٠٠٠/ حساب شخصی آقای الف ٠٠٠
٣/٠٠٠/ حساب شخصی آقای ب ٠٠٠
۵/٠٠٠/ برداشت آقای الف ٠٠٠
٣/٠٠٠/ برداشت آقای ب ٠٠٠
و سند را ذخیره می کنیم.
مجدداٌ در ھمان قسمت ایجاد سند حسابداری --> ثبت سند ---> سند بین :
بدھکار بستانکار
٢٠/٠٠٠/ خلاصھ سود و زیان ٠٠٠
١٠/٠٠٠/ حساب شخصی الف ٠٠٠
١٠/٠٠٠/ حساب شخصی ب ٠٠٠
( توجھ: افراد بھ ھر مبلغی کھ سود بھ آنھا تعلق می گیرد بستانکار می شوند )
١٠ - روی منوی اصلی برنامھ رفتھ و مراحل زیر را دنبال کنید
متفرقھ --- شروع دوره جدید کاری --- بستن حسابھا تا آخرین عملکرد --- شروع دوره جدید کاری --- شروع دوره جدید کاری ---
اگر کلمھ رمز دارید در اینجا تایپ در غیر این صورت اینتر کنید --- قیمت تمام شده کالاھا بھ روش میانگین حساب شود --- موجودی
4
ھمھ انبارھا انتقال یابد --- اسناد خرج شده تا سررسید (ترجیحا تًاریخ روز را بزنید اما اگر شما چک ھای برگشتی زیادی دارید و
پیغام می دھد ؟ رکورد کنترل شد ---- اینتر کنید --- Y --- ( جواب آنھا را ندارید تاریخ را حداکثر ٢٠ روز قبل بزنید
حال شما دارای یک حساب کاملا مرتب شده ھستید.
از قوانین ساده من:
قبل از هر اقدام، یک تصویر سازی مثبت در ذهن، معجزه گر است.
نمی خواهم در مورد هیچ کس قضاوتی بکنم و آنرا در این دنیا به قضات و در آن دنیا به خدا وا می گذارم.

آموخته ام که به هر چه یقین داشته باشی واقع خواهد شد و این همان ایمان من است ... و ...
And slowly, you come to realize... It's all as it should be...

نردبان این جهان ما و منیست....عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست....استخوانش سخت تر خواهد شکست (مولانا)

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین marjan post zadeh

xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
شرح سند درحسابداری آسان
« پاسخ #2 : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۵:۱۸ »
سلام
در سند  حسابداری سیستم آسان به چه  روشی  می توان شرح سند را   طولانی تر کرد.
با تشکر

آفلاین tadbir

xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
پاسخ : شرح سند حسابداری
« پاسخ #3 : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۷:۰۳ »
سلام

درنرم افزار آسان ثبت سند رویداد به دوصورت انجام می شود:
یکی بوسیله ایجاد سند حسابداری


یکی بوسیله فرمهای  فروش - خرید - دریافت - پرداخت و...

درروش اول یعنی ایجاد سند حسابداری شما در دو قسمت
که اولی اصطلاحا شرح آرتیکل

می باشد می توانید شرح دهید (ودرسندهای بعدی بااستفاده ازکلید page up  دوباره بدون تایپ کردن قابل استفاده است )

و یک شرح دیگر هم در پایین سند درجلوی کلمه شرح   می توانید انجام دهید


در فرمهای (فاکتور) فروش - خرید - برگشت از خرید وفروش نیز یکی جلوی کالایی که انتخاب می کنیم می توانید شرح دهید و هم درپایین فاکتور درجلوی کلمه شرح امکان پذیر است .

ودر دریافت و پرداخت هم باز یکبار در جلوی مقادیر وارد شده و یک بار هم جلوی کلمه شرح

معمولا در حسابداری شرح از کلمات ازبخصوصی استفاده می شود که هم خیلی طولانی نشود و هم گویای رویداد باشد

مانند:
 از محل ...
اول دوره
طی قبض ...
توسط تنخواه طی سند..
و ازاین دست

ببخشید طولانی شد سعی کردم کامل بگم                     موفق باشید

آفلاین سعدی مومیوند

xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
پاسخ : درباره اقساط در آسان
« پاسخ #4 : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۹:۳۸ »
با سلام و درود

دوست عزیز، خواهشمند است سوالات خود را به صورت کلی مطرح نفرمایید و در مورد قسمتها به صورت جزء سوال بفرمایید تا از راهنمایی کاملتری بهره مند شوید

با درود
موفق باشید
***کسی که به من می آموزد ،از کسی که مرا دوست دارد با ارزش تر است***

آفلاین A.Ehsani

xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
پاسخ : درباره اقساط در آسان
« پاسخ #5 : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۲:۵۰ »
سلام

ضمن تشکر از همکار خوبم.بحث اقساط در حسابدارآسان به نظر من هم کامل است و راحت.شما دو راه حل دارید اول میتوانید کد افراد رو به شکلی ایجاد کنید که بعدازاتمام اقساط کد نیز حذف شود و در لیست اسامی شما مدام نمایش داده نشود این یک حسن دارد که تعداد اسامی شما زیاد نمی شود و روش دیگر برای کسانی که مدام کار میکنید.
ونیز اقساط دو بخش دارد یک بخش خارج از سیستم حسابداری برای ورود اطلاعات اولیه و حالتی که نمی خواهید در حسابها منعکس شود و یا بخش اقساط که در حسابها منعکس میگردد.

آفلاین کـوکـبـی

 • هیات موسس
 • *****
 • index - نرم افزار حسابداری آسان - متا
 • تعداد ارسال: 2.931
 • متا امتیاز 2257983 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به کـوکـبـی
 • رای برای مدیریت : 61
 • انسان شکست نمی خورد بلکه دست از تلاش بر می دارد
 • تخصص: کارآفرین
 • استان / شهر: البرز
 • سپاس شده از ایشان: 410
 • سپاس کرده از دیگران: 588
xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
روش نصب و راه اندازی نرم افزار حسابداری آسان
« پاسخ #6 : ۱ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۰:۴۹:۲۹ »
با سلام

ابتدا قفل سخت افزاری به کامپیوتر نصب نمایید

سپس سی دی برنامه را در داخل درایور قرارداده بصورت اتوماتیک صفحه ای که با عبارت  زیبای بسم ا... الرحمان الرحیم است نمایش داده می شود .

گزینه نصب نرم افزار را انتخاب نمایید و در پنجره ظاهر شده next  را انتخاب کنید و در پنجره های بعدی نیز همینطور تا به عبارت finish برسید .

می توانید فایل آپدیت را از آدرس های :
www.asanacc.com
دانلود نمایید و مانند روش بالا به سادگی نصب نمایید موفق باشید                                 
از قوانین ساده من:
قبل از هر اقدام، یک تصویر سازی مثبت در ذهن، معجزه گر است.
نمی خواهم در مورد هیچ کس قضاوتی بکنم و آنرا در این دنیا به قضات و در آن دنیا به خدا وا می گذارم.

آموخته ام که به هر چه یقین داشته باشی واقع خواهد شد و این همان ایمان من است ... و ...
And slowly, you come to realize... It's all as it should be...

نردبان این جهان ما و منیست....عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست....استخوانش سخت تر خواهد شکست (مولانا)

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین کـوکـبـی

 • هیات موسس
 • *****
 • index - نرم افزار حسابداری آسان - متا
 • تعداد ارسال: 2.931
 • متا امتیاز 2257983 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به کـوکـبـی
 • رای برای مدیریت : 61
 • انسان شکست نمی خورد بلکه دست از تلاش بر می دارد
 • تخصص: کارآفرین
 • استان / شهر: البرز
 • سپاس شده از ایشان: 410
 • سپاس کرده از دیگران: 588
xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
اولین قدم بعد از نصب برنامه حسابداری آسان
« پاسخ #7 : ۱ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۰:۵۸:۲۴ »
با سلام

بعد از نصب برنامه حسابداری آسان در صفحه اول کامپیوتر (دسکتاپ) چند آیکون با آرم آسان وجود دارند


با دوبار کلیک کردن برروی هریک ازآنها صفحه ای باز خواهد شد که دوشماره سریال از شما سوال می کند که حتما در پکیج برنامه وجود دارد و به شما ارائه شده است .

هردوراوارد کنید و تا نصب دوباره ویندوز دیگر از شما سوال نمی شود.

برای اجرای برنامه نیز نیاز به سی دی ندارید

از قوانین ساده من:
قبل از هر اقدام، یک تصویر سازی مثبت در ذهن، معجزه گر است.
نمی خواهم در مورد هیچ کس قضاوتی بکنم و آنرا در این دنیا به قضات و در آن دنیا به خدا وا می گذارم.

آموخته ام که به هر چه یقین داشته باشی واقع خواهد شد و این همان ایمان من است ... و ...
And slowly, you come to realize... It's all as it should be...

نردبان این جهان ما و منیست....عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست....استخوانش سخت تر خواهد شکست (مولانا)

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین کـوکـبـی

 • هیات موسس
 • *****
 • index - نرم افزار حسابداری آسان - متا
 • تعداد ارسال: 2.931
 • متا امتیاز 2257983 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به کـوکـبـی
 • رای برای مدیریت : 61
 • انسان شکست نمی خورد بلکه دست از تلاش بر می دارد
 • تخصص: کارآفرین
 • استان / شهر: البرز
 • سپاس شده از ایشان: 410
 • سپاس کرده از دیگران: 588
xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
روش ورود اطلاعات اولیه به برنامه حسابداری آسان
« پاسخ #8 : ۱ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۱:۲۷:۵۷ »
با سلام

در اولین قدم وارد گزینه معرفی حسابها و اشخاص می شویم

در قدم اول حسابهایی که در کادر سبز رنگ می باشد را وارد می کنیم.
در قدم بعد
برای ورود ساده اطلاعات در قسمت کد شخص ، مطابق شکل جهت نمای بالا را می زنیم
سپس اینتر Enter
سمت حساب را از جمله اینکه آقا  یا  خانم یا  ....  وارد می کنیم
در قسمت بعد نام شخص به همین صورت تا

به بدهی اول دوره : اگر شخص به ما بدهکار بود مبلغ بدهیش را در جلوی این قسمت به ریال وارد می کنیم
     طلب اول دوره    "       "    از ما طلبکار بود     "   طلبش  "       "            "          "          "           

می رسیم .

[blink]لازم به ذکر است این کار را فقط یکبار انجام می دهیم و برای یک حساب دوبار استفاده نباید بشود[/blink]از قوانین ساده من:
قبل از هر اقدام، یک تصویر سازی مثبت در ذهن، معجزه گر است.
نمی خواهم در مورد هیچ کس قضاوتی بکنم و آنرا در این دنیا به قضات و در آن دنیا به خدا وا می گذارم.

آموخته ام که به هر چه یقین داشته باشی واقع خواهد شد و این همان ایمان من است ... و ...
And slowly, you come to realize... It's all as it should be...

نردبان این جهان ما و منیست....عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست....استخوانش سخت تر خواهد شکست (مولانا)

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین کـوکـبـی

 • هیات موسس
 • *****
 • index - نرم افزار حسابداری آسان - متا
 • تعداد ارسال: 2.931
 • متا امتیاز 2257983 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به کـوکـبـی
 • رای برای مدیریت : 61
 • انسان شکست نمی خورد بلکه دست از تلاش بر می دارد
 • تخصص: کارآفرین
 • استان / شهر: البرز
 • سپاس شده از ایشان: 410
 • سپاس کرده از دیگران: 588
xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
پاسخ : درباره اقساط در آسان
« پاسخ #9 : ۱ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۲:۲۲:۴۲ »
با سلام

امور اقساط در آسان به دو روش انجام پذیر است
1-
از منوی امور اقساط در صفحه اصلی

2-
متفرقه   -    تنظیمات اختیاری برنامه  - صفحه پنجم

فعال کردن گزینه مورد نظر بااستفاده از کلید Space bar


از قوانین ساده من:
قبل از هر اقدام، یک تصویر سازی مثبت در ذهن، معجزه گر است.
نمی خواهم در مورد هیچ کس قضاوتی بکنم و آنرا در این دنیا به قضات و در آن دنیا به خدا وا می گذارم.

آموخته ام که به هر چه یقین داشته باشی واقع خواهد شد و این همان ایمان من است ... و ...
And slowly, you come to realize... It's all as it should be...

نردبان این جهان ما و منیست....عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست....استخوانش سخت تر خواهد شکست (مولانا)

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین کـوکـبـی

 • هیات موسس
 • *****
 • index - نرم افزار حسابداری آسان - متا
 • تعداد ارسال: 2.931
 • متا امتیاز 2257983 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به کـوکـبـی
 • رای برای مدیریت : 61
 • انسان شکست نمی خورد بلکه دست از تلاش بر می دارد
 • تخصص: کارآفرین
 • استان / شهر: البرز
 • سپاس شده از ایشان: 410
 • سپاس کرده از دیگران: 588
xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
طراحی فاکتور در نرم افزار حسابداری آسان
« پاسخ #10 : ۲ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۲:۳۹ »
با سلام

طراحی فاکتور در برنامه حسابداری آسان به دوصورت است

در نوع اول باید به قسمت
متفرقه  -  ایجاد طرح چاپ فاکتور

برویم و طرحی را که می خواهیم آنرا مطابق دلخواه خود تغییر دهیم را انتخاب کنیم

مثلا طرح 2 را انتخاب می کنیم


بعد با استفاده از کلید 1
یک فیلد برای قراردادن یک مشخصه از لیستی که بوسیله Ctrl+Enter وجود دارد را
ایجاد می کنیم

بعد Ctrl+Enterرا می زنیم و فیلد ایجاد شده مشخصات آن را در فاکتور با توجه به محتویات آن نشان می دهد

مثال :
می خواهیم شماره فاکتور را درست کنیم
طبق توضیحات بالا به
متفرقه
ایجاد طرح چاپ فاکتور                   می رویم
طرح 2 را انتخاب می کنیم
عدد 1 را می زنیم
Ctrl+Enter
را همزمان فشار می دهیم              خواهیم داشت :


بعد این فیلد را قسمت مشکی رنگ جابجا می کنیم
قسمت مشکی در این مرحله درواقع همان سربرگ است
و این فیلد را هرجای سربرگ که بخواهیم می توانیم بگذاریم.


                                              با تشکر
از قوانین ساده من:
قبل از هر اقدام، یک تصویر سازی مثبت در ذهن، معجزه گر است.
نمی خواهم در مورد هیچ کس قضاوتی بکنم و آنرا در این دنیا به قضات و در آن دنیا به خدا وا می گذارم.

آموخته ام که به هر چه یقین داشته باشی واقع خواهد شد و این همان ایمان من است ... و ...
And slowly, you come to realize... It's all as it should be...

نردبان این جهان ما و منیست....عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست....استخوانش سخت تر خواهد شکست (مولانا)

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین سعدی مومیوند

xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
پاسخ : روش نصب و راه اندازی نرم افزار حسابداری آسان
« پاسخ #11 : ۲ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۰:۵۴ »
با سلام و درود

شرایطی که شما فرموده اید در صورتی است که نرم افزار در درایو C یا همان درایو ویندوز نصب شود. لطفاً روش نصب در صورتی که نرم افزار در درایو ههای دیگر نصب شود را هم توضیح فرمایید.
[blink]با تشکر.[/blink]
***کسی که به من می آموزد ،از کسی که مرا دوست دارد با ارزش تر است***

آفلاین کـوکـبـی

 • هیات موسس
 • *****
 • index - نرم افزار حسابداری آسان - متا
 • تعداد ارسال: 2.931
 • متا امتیاز 2257983 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به کـوکـبـی
 • رای برای مدیریت : 61
 • انسان شکست نمی خورد بلکه دست از تلاش بر می دارد
 • تخصص: کارآفرین
 • استان / شهر: البرز
 • سپاس شده از ایشان: 410
 • سپاس کرده از دیگران: 588
xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
کنترل چاپ حداکثر ردیف در چاپ فاکتور
« پاسخ #12 : ۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۷:۱۱ »
با سلام

احتراما فاکتور طراحی شده به روش گرافیکی دارای 30 ردیف است در صورتیکه برای یک مشتری بسیاری مواقع فاکتوری شاما 100 قلم یا بیشتر صادر می گردد که باعث بهم ریختن فاکتور در چاپ آن می گردد؟

آیا راه حلی وجود دارد که برنامه هنگام صدور فاکتور تعداد ردیف های کالا را کنترل کند و فرضا به 30 ردیف که رسید خود برنامه استوپ نماید یا اختیاری نمایش دهد ؟


                                           با تشکر از شرکت آسان رایانه
از قوانین ساده من:
قبل از هر اقدام، یک تصویر سازی مثبت در ذهن، معجزه گر است.
نمی خواهم در مورد هیچ کس قضاوتی بکنم و آنرا در این دنیا به قضات و در آن دنیا به خدا وا می گذارم.

آموخته ام که به هر چه یقین داشته باشی واقع خواهد شد و این همان ایمان من است ... و ...
And slowly, you come to realize... It's all as it should be...

نردبان این جهان ما و منیست....عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست....استخوانش سخت تر خواهد شکست (مولانا)

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین asanacc

با سلام
    ضمن تشکر از آقای شهباززاده

نکته ای در مرحله ششم و هفتم وجود دارد
اگر برای انتخاب فایل بک آپی  که می خواهیم را ازآن بازیابی کنیم اگر گزینه  مسیر   را انتخاب کنیم لازم است که فایل بک آپ در مسیر اصلی درایو (مثلا درایو c یا d و... ) باشد و اگر فایل بک آپ در داخل پوشه ای در یکی از درایوها باشد برنامه قادر به بازیابی آن نخواهد بود .

                                                                              با تشکر
                                             

آفلاین DiYakO

xx - نرم افزار حسابداری آسان - متا
پاسخ : روش نصب و راه اندازی نرم افزار حسابداری آسان
« پاسخ #14 : ۱۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۱:۰۲:۴۱ »
با سلام
من نرم افزار رو در درایو L  ویندوز7نصب کردم و بنا به راهنمای نصب target  &  start in را هم به L تغییر داده ام صفحه زیر برای من به نمایش دراومده

و نم افزار اجرا نمیشود .باید چه کار کنم؟
با تشکر
هیــــــــچی مــث سابـــــق نـــیس!!!؟!!!.


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
نرم افزار حسابداری صبا

نویسنده acc

0 پاسخ ها
3972 مشاهده
آخرين ارسال ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۱:۴۲:۵۹
توسط acc
xx
نرم افزار حسابداری صنعتی

نویسنده amir138

5 پاسخ ها
2093 مشاهده
آخرين ارسال ۱۹ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۰:۱۷:۳۲
توسط santur
xx
آموزش نرم افزار حسابداری !!!

نویسنده nader_abdolahi

12 پاسخ ها
4940 مشاهده
آخرين ارسال ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۷:۵۱:۱۶
توسط nader_abdolahi
xx
نرم افزار حسابداری تارا

نویسنده h.p

15 پاسخ ها
3336 مشاهده
آخرين ارسال ۱۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۱:۴۸
توسط کـوکـبـی
xx
نرم افزار حسابداری مرغ فروشی

نویسنده senatorvahab2

3 پاسخ ها
4577 مشاهده
آخرين ارسال ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۳:۴۲:۵۶
توسط کـوکـبـی
xx
نرم افزار حسابداری پیمانکاری

نویسنده hasan1365

39 پاسخ ها
11661 مشاهده
آخرين ارسال ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۶:۴۱
توسط کـوکـبـی