• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta
را سرچ کرده و یا از لینک زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

وارد شوید.


telegram_128-min - فوری:آیا نداشتن جمع صفحات در دفتر روزنامه و مانده در دفتر کل باعث رد دفاتر میشه - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Googlenormal_post - فوری:آیا نداشتن جمع صفحات در دفتر روزنامه و مانده در دفتر کل باعث رد دفاتر میشه - متا نویسنده موضوع: فوری:آیا نداشتن جمع صفحات در دفتر روزنامه و مانده در دفتر کل باعث رد دفاتر میشه  (دفعات بازدید: 5655 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین parsanjco

با سلام
یه نفر دفاتر سال 90 ما رو تحریر کرده اما نواقص زیر در آن دیده میشود لطفا در صورت اشکال داشتن از طرف ممیزان مالات و رد شدن دفاتر راهنمایی فرمایید

دفتر روزنامه
1-جمع ابتدای صفحه و انتهای صفحه وجود ندارد
2-شماره دفتر کل درج نشده است
دفتر کل
1-جمع ابتدای صفحه و انتهای صفحه وجود ندارد
2-ستون مانده تکمیل نشده است
3- شماره صفحه دفتر روزنامه ذکر نشده است
4-شماره سند ذکر نشده است
 حال اگر من خودم بیایم این موارد را تکمیل کنم خط من و ان فرد با هم تفاوت دارد
از آن کسی که دفتر را تحریر کرده پرسیدم میگه این موارد باعث رد دفاتر نمیشود و نوشتن این موارد با مداد هم اشکالی ندارد

Linkback: https://irmeta.com/meta/b277/t15223/
خوبی آن خوبان و بدی آن بدان

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالی

آفلاین مرتضی رئیسی

سلام
شما بدهيد همان كس كه دفاتر را نوشته بخشهاي جامانده را بنويسد.در ائين نامه فقط ذكر كرده با خط خوانا نوشته شود از دو خظ بودن حرفي نزده و در عرف هم مميزين اين كار را نميكنند ولي عرف است قانون نيست.بهتر براين است كه بنويسيد.

آفلاین سعدی مومیوند

با سلام و درود

مطالعه فصل سوم و چهارم آیین نامه مربوط به ثبت دفاتر میتونه بهتون کمک کنه!!!


فصل سوم – نحوه تحرير و نگاهداري دفاتر قانوني
 ماده 10- موديانيکه دفتر روزنامه و کل نگاهداري مي نمايند بايدکليه عمليات مالي پولي و محاسباتي و موديان مجاز به نگاهداري دفتر مشاغل (دفتردرآمدوهزينه ) بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائيهاي قابل استهلاک خود را طبق مقررات اين آيين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند و لو آنکه براي نگاهداري حساب از ماشينهاي مکانيکي يا الکترونيکي و کارتهاي حساب استفاده شود. تبصره – اشتباهات حساب حاصل در ثبت عمليات در صورتي که بعداً در اثناء عمليات سال مربوط مورد توجه واقع و باصطلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
 ماده 11- موديان مجاز به نگاهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمدهاي روزانه را تحت يک شماره رديف در دفتر ثبت نمايند مشروط بر اينکه در ستون شرح دفتر , نوع و تعداد آنها را ثيد و اگر درآمدي متکي به اسناد و مدارک باشد مشخصات آنرا نيز در ستون مزبور درج نمايند در صورتيکه اقلام درآمد هزينه و خريد دارائيهاي قابل استهلاک متکي به اسناد و مدارک باشند موديان مذکور بايستي پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل , اسناد و مدارک مربوط را بترتيب شماره رديف دفتر و بنحويکه براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگاهداري نمايند.
 ماده 12- در مواردي که دفتر روزنامه و کل نگاهداري مي شود کليه عمليات مالي و پولي موسسه و در موارد نگاهداري دفتر مشاغل کليه درآمدها و هزينه ها و خريدوفروش دارائيهاي قابل استهلاک بايد در همان روز انجام حسب مورد در دفتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد تبصره 1- تاريخ مذکور در مدارک يا فاکتور فروش يا خريد و غيره ملاک قطعي تأخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اينگونه اعمال با توجه به سيستم و طرزکار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود , فاصله بين تاريخ فاکتور يا مدارک و روزآماده شدن آن براي ثبت در دفتر تأخير ثبت تلقي نخواهد شد تبصره 2- تأخير تحرير عمليات در صورتي که به منظور سوء استفاده نباشد در موارد استثنائي تا يک هفته به تشخيص مأمورين تشخيص ماليات و بيش از آن به تشخيص هيئت سه نفري موضوع بند سوم ماده 97قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 به قانوني بودن دفتر خللي وارد نخواهد کرد تبصره 3- در مواردي که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداکثر ظرف 30 روز دفاتر جديدي پلمپ و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت کند , تأخير ثبت عمليات در اين مدت موجب غيرقانوني شناختن دفاتر نخواهد بود تبصره 4- در مورد موسسات جديدالتاسيس تاخير ثبت دفاتر براي اولين سال تأسيس تا سي روز از تاريخ ثبت شخص حقوقي و يا تاريخ شروع بکار ساير اشخاص مجاز خواهد بود.
 ماده 13- کليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
 ماده 14- موسساتي که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهاي حسابداري خود خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي که داراي دفاتر پلمپ شده باشند, لااقل سالي يکبار و در غيراين صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.
 ماده 15- پلمپ دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينکه تا تاريخ پلمپ هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد همچنين تأخير پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره هاي سه و چهار ماده 12 اين آئيننامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 13 اين آئيننامه در مورد دفتر کل , موجب غيرقانوني شناختن دفاتر نخواهد بود.
 ماده 16- اشخاصي که حسابهاي خود را در دفتر مشترک روزنامه و کل نگاهداري مي کنند , مکلفند براي ثبت عمليات خود دفتر کل جداگانه نيز نگاهداري کنند.
 ماده 17- موديان مشمول اين آئيننامه مکلفند براي هر سال مالياتي دفتر يا دفاتر جديد ثبت و پلمپ نمايند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده نانويس سال يا سالهاي قبل موظفند ظرف 30 روز از تاريخ شروع سال مالياتي جديد مراتب را با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالياتي ذيربط اعلام نمايند تبصره – حکم اين ماده در مورد استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده لغايت سال 1367 در صورت عدم مغايرت نوع با مقررات موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 نيز جاري است .
ماده 18- موديانيکه از سيستمهاي مکانيکي يا الکترونيکي استفاده مي نمايند موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه اسناد داده شده به ماشينهاي مکانيکي يا الکترونيکي را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعيين شده در ماده 13 اين آئيننامه به دفتر کل منتقل کنند و علاوه بر اين به منظور تسهيل رسيدگي بايد آئين نامه يا دستورالعملهاي کار ماشين و برنامه هاي آنرا در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند.
 ماده 19- اعمال زير در دفترنويسي ممنوع است : الف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانوني و نوشتن بين سطور و حاشيه آنها ب – تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانوني ج – محو يا ناپديدکردن مندرجات دفاتر با رنگ يا جوهر يا هرگونه وسائل شيميائي و نظاير آنها د- جاي سفيدگذاشتن در هرصفحه بيش از حد معمول در دفاتر قانوني و همچنين سفيدماندن تمام يا يک يا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عمليات - بستانکار شدن حسابهاي نقدي و بانکي تبصره – حکم بند ”د“ اين ماده شامل مواردي که سفيدماندن تمام صفحه در دفتر براي ثبت تراز افتتاحي باشد نخواهد بود و همچنين سفيدماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هر روز يا هرماه بشرطيکه اسناد داراي شماره رديف بوده و قسمت سفيد مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللي وارد نمي سازد.

فصل چهارم – موارد رد دفاتر و تعلق جرائم
 ماده 20- تخلف از تکاليف مقرر در اين آئيننامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي باشد : الف – در صورتي که دفاتر ارائه شده به نحوي از پلمپ خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد . ب – عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي و پولي در دفاتر بشرط احراز ج – تقدم ثبت يک يا چند معامله نسبت به تاريخ وقوع آنها د- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت در حاشيه ه- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت (آرتيکل ) بين سطور و- تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده ز- جاي سفيدگذاشتن بيش از حدمعمول در صفحات و سفيدماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده به استثناي موارد مذکور در تبصره ماده 19 اين آئيننامه ح – محوکردن مندرجات دفاتر با وسائل شيميائي ط – ناپديدکردن مندرجات دفاتر با رنگ يا جوهر و نظاير آنها به منظور سوء استفاده ي – بستانکار شدن حسابهاي بانکي و نقدي , مگر اينکه حسابهاي بانکي با صورتحساب بانک مطابقت نمايد و با بستانکار شدن حسابهاي بانکي يانقدي ناشي از تقدم و تأخير حسابها يا دريافت و پرداخت باشد که در اين صوورت موجب رد دفتر نيست ک – تأخير تحرير دفتر روزنامه و دفتر مشاغل زايد بر حد مجاز مقرر در تبصره هاي 2و3و4 ماده 12 و تأخير تحرير دفتر کل زايد برحدمقرر در ماده 13 و تأخير تحرير زايد بر حدمقرر در ماده 18 اين آئيننامه ل – عدم ثبت خلاصه عمليات شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 14 اين آئيننامه م – عدم ارائه آئيننامه يا دستورالعملهاي کار ماشين و برنامه هاي آن در مورد اشخاصي که از سيستمهاي مکانيکي يا الکترونيکي استفاده مي نمايند. ن – اشتباه حساب حاصل در ثبت عمليات موسسه در صورتي که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 10 اين آئيننامه اقدام نشده باشد س – استفاده از دفاتر نانويس سال يا سالهاي قبل در صورتي که مشخصات آنها در مهلت مقرر در ماده 17 اين آئيننامه به حوزه مالياتي ذيربط اعلام نشده باشد ع – عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانويس ) تبصره 1- در صورتي که دفاتر ابرازي مودي با توجه به نحوه نگاهداري و تحرير و تنظيم حسابهاي آن بنظر مميز و تأئيد سرمميزمالياتي ذيربط غيرقابل رسيدگي تشخيص و يا بعلت عدم رعايت موازين قانوني و مقررات اين آئيننامه مردود اعلام شود مميز مالياتي بايستي مراتب را با ذکر دلايل کافي کتباً به مودي ابلاغ و پرونده امر را براي رسيدگي هيئت سه نفري حسابرسان منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم ارسال دارد چنانچه مودي ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ به آن هيئت مراجعه و با اداي توضيحات لازم و ارائه دلايل و مدارک کافي رفع اشکال نمايد تشخيص درآمد مشمول ماليات براساس رسيدگي به دفاتر و در غيراين صورت براساس راي هيئت مزبور بطريق علي الراس صورت خواهد گرفت تبصره 2- هيئتهاي موضوع بند 3 ماده 97قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند دلايل غيرقابل رسيدگي يا مردود بودن دفاتر اعلام شده از طرف مأموران تشخيص را با ملاحظه چگونگي تنظيم و نگاهداري دفاتر و توضيحات مودي ( اعم از حضوري يا ارسالي به صورت کتبي ) و رعايت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و عنايت به اصول کلي و متداول حسابداري و نيز درجه اهميت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالياتي و واقعيات امر مورد بررسي دقيق قرار داده نظر خود را برابر حکم بند 3 يادشده اعلام دارد و در صورت قبول دفاتر مواردي را که طبق ماده 21 اين آئيننامه موجب تعلق جريمه مي باشند مشخص نمايد .
ماده 21- موارد مذکور در زير در صورتي که دفاتر و اسناد و مدارک مودي مورد قبول مأموران تشخيص يا حسب مورد هيئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم و يا هيئتهاي حل اختلاف مالياتي قرار گيرد, موجب تعلق جريمه مي باشد الف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانوني در هر مورد دويست ريال و حداکثر ده هزار ريال ب – ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت (آرتيکل) بين سطور يا در حاشيه در هر مورد پنج هزار ريال ج – تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر در هر مورد ده هزار ريال د- محو کردن مندرجات دفاتر با وسائل شيميائي در هر مورد پنجاه هزار ريال هـ - ناپديدکردن مندرجات دفاتر با رنگ يا جوهر و نظائر آنها در هر مورد بيست هزار ريال و- جاي سفيدگذاشتن در صفحات دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بيش از حد مجاز مقرر در اين آئيننامه در هر مورد پنج هزار ريال ز- سفيد ماندن تمام صفحه در دفاتر روزنامه و مشاغل , غير از موارد مجاز مقرر در اين آئيننامه بازاء هر صفحه سي هزار ريال ح – بستانکار شدن حسابهاي نقدي و بانکي , غيراز موارد مجاز مقرر در اين آئيننامه براي هر مورد پنج هزارريال ط – در دفاتر قانوني بيش از حد مجاز مقرر در اين آئيننامه براي هر مورد پنج هزار ريال ي – در ثبت عمليات موسسه در هر مورد دو هزار ريال و حداکثر بيست هزار ريال ک – عدم ارائه دفاتر ثبت و پلمپ شده مربوط به سال مالياتي مورد رسيدگي بازاء هر جلد دفتر يکصد هزار ريال ل – عدم رعايت مقررات موضوع تبصره 2 ماده 1 اين آئيننامه يکصدهزار ريال تبصره 1- حداکثر جريمه مقرر در اين آئيننامه براي يک يا چند مورد حسب مقررات تبصره يک ماده 95قانون مالياتهاي مستقيم بشرح زير خواهد بود: 1- تا ده درصد ماليات متعلق , در صورتيکه ده درصد مذکور از يکصد هزار ريال بيشتر باشد 2- تا يکصدهزارريال , درصورتيکه ده درصد مذکور از يکصدهزار ريال بيشتر باشد . 3- تا يکصد هزار ريال در صورت عدم شمول ماليات تبصره 2- تعلق جرائم مذکور در اين آئيننامه که در اجراي تبصره ماده 95قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است مانع وصول جرائم مقرر در ساير مواد قانون مزبور نخواهد بود تبصره 3- جرائم موضوع اين ماده بايد به همراه ماليات و درصورت عدم شمول ماليات بطور مجزا در مهلت مقرر براي مطالبه ماليات توسط ماموران تشخيص مربوط مورد مطالبه قرار گيرد و چنانچه دفاتر بعداً مورد قبول هيئت حل اختلاف مالياتي واقع شود, هيئت مزبور مکلف است موارد تعلق جريمه و ميزان آنرا در راي صادره مشخص نمايد.
***کسی که به من می آموزد ،از کسی که مرا دوست دارد با ارزش تر است***

آفلاین مصطفی شریعتی

با سلام

در قانون اشاره خاصی به این موارد نشده است ولی مخصوصآ در دفتر کل نوشتن مانده حسابها برای نشان دادن ماهیت حساب لازم میباشد .
انسانهای بزرگ دو دل دارند:
دلی که درد میکشد و پنهان است ...
دلی که میخندد و آشکار است ...           (دکتر حسابی)

آفلاین f.shahrabi

 • مدیر موقت تالارحسابداری
 • *
 • تعداد ارسال: 156
 • متا امتیاز 7727 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به f.shahrabi
 • رای برای مدیریت : 3
 • تخصص: حسابداري
 • سمت: مدیر موسسه حسابداری
 • استان / شهر: تهران
 • سپاس شده از ایشان: 47
 • سپاس کرده از دیگران: 38
با سلام
یه نفر دفاتر سال 90 ما رو تحریر کرده اما نواقص زیر در آن دیده میشود لطفا در صورت اشکال داشتن از طرف ممیزان مالات و رد شدن دفاتر راهنمایی فرمایید

دفتر روزنامه
1-جمع ابتدای صفحه و انتهای صفحه وجود ندارد
2-شماره دفتر کل درج نشده است
دفتر کل
1-جمع ابتدای صفحه و انتهای صفحه وجود ندارد
2-ستون مانده تکمیل نشده است
3- شماره صفحه دفتر روزنامه ذکر نشده است
4-شماره سند ذکر نشده است
 حال اگر من خودم بیایم این موارد را تکمیل کنم خط من و ان فرد با هم تفاوت دارد
از آن کسی که دفتر را تحریر کرده پرسیدم میگه این موارد باعث رد دفاتر نمیشود و نوشتن این موارد با مداد هم اشکالی ندارد

با درود
در دفتر روزنامه
1- جمع ابتدای صفحه و انتهای صفحه کلیه صفحات علی الخصوص صفحه آخر که معلوم شود دفتر روزنامه نهایتا تراز می شود نوشته شود.
2- شماره دفتر کل اگر درج نشود باعث رد دفاتر نمی شود.
در دفتر کل
1- جمع ابتدای صفحه و انتهای صفحه نوشته شود چون باید امکان کنترل با مانده تراز نهایی وجود داشته باشد.
2- ستون مانده کامل شود چون نهایتا باید در ستون مانده، بعد از سند بستن حسابها نشان داده شود که حساب صفر شده است.
3- در قسمت شماره صفحه دفتر روزنامه همان شماره سند نوشته شود.
4- تمامی این مواردی که گفتید مربوط به نوشتن ارقام مانده و جمع نهایی سندها است نه متن اصلی دفتر. اگر خط متفاوت باشد ایراد خاصی نمی توان گرفت.

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالی


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
مانده بستانكار وجوه نقد در دفتر كل باعث رد دفتر ميشود؟

نویسنده parsanjco

1 پاسخ ها
1177 مشاهده
آخرين ارسال ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۲:۳۸
توسط لینا
xx
وارد نکردن شماره دفتر کل در دفتر روزنامه

نویسنده لینا

5 پاسخ ها
3552 مشاهده
آخرين ارسال ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۹:۲۰
توسط A.Ehsani
xx
تحریر دفاتر - یک ثبت حسابداری بیشتر از سطرهای باقیمانده یک برگ از دفتر روزنامه

نویسنده R23

6 پاسخ ها
1694 مشاهده
آخرين ارسال ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۱:۵۰
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
نوشتن شماره دفتر كل در قسمت شماره رديف در دفتر روزنامه

نویسنده somee

20 پاسخ ها
10404 مشاهده
آخرين ارسال ۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۲:۱۶
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
درخواست نحوه شروع دفتر نویسی (فوری)

نویسنده اورش

24 پاسخ ها
11246 مشاهده
آخرين ارسال ۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۰:۳۷:۲۲
توسط مریم نوری
xx
دفتر کل و روزنامه سال 92

نویسنده لک

12 پاسخ ها
5599 مشاهده
آخرين ارسال ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۲۳:۱۵:۳۶
توسط سعید خطیبی
 


anything