• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta
را سرچ کرده و یا از لینک زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

وارد شوید.


telegram_128-min - نوشتن شماره دفتر كل در قسمت شماره رديف در دفتر روزنامه - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Googlenormal_post - نوشتن شماره دفتر كل در قسمت شماره رديف در دفتر روزنامه - متا نویسنده موضوع: نوشتن شماره دفتر كل در قسمت شماره رديف در دفتر روزنامه  (دفعات بازدید: 10405 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین somee

سلام

در دفتر روزنامه اشتباها شماره دفتر كل رو در قسمت شماره رديف نوشتم !! وقتي دفتر رو كامل نوشتم متوجه اين اشتباه شدم و براي اصلاح شماره دفتر كل رو دوباره قسمت خودش نوشتم .

آيا ميتونن دفتر رو علي الراس كنن با توجه به اينكه شماره رديف هم مثل شماره دفتر كل پر شده ؟؟Linkback: https://irmeta.com/meta/b277/t13107/

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالی

آفلاین آزاده پرتو

سلام
فکرنکنم ایرادی داشته باشه البته نظربزرگان تالار شرطه
خدایا بفهمانم بی تو چه میشوم ، ولی نشانم نده
خدایا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد ...
http://irmeta.com/meta/index.php?action=sgroups;sa=view;gid=46

آفلاین كياني

 • کاربر باسابقه
 • *****
 • index - نوشتن شماره دفتر كل در قسمت شماره رديف در دفتر روزنامه - متا
 • تعداد ارسال: 815
 • متا امتیاز 48425 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به كياني
 • رای برای مدیریت : 15
 • تدبیر، هنر ایجاد نظر بدون دشمن‌تراشی است
 • تخصص: دانشجوي حسابداري
 • سمت: كارآموز
 • سپاس شده از ایشان: 230
 • سپاس کرده از دیگران: 156
سلام

در دفتر روزنامه اشتباها شماره دفتر كل رو در قسمت شماره رديف نوشتم !! وقتي دفتر رو كامل نوشتم متوجه اين اشتباه شدم و براي اصلاح شماره دفتر كل رو دوباره قسمت خودش نوشتم .

آيا ميتونن دفتر رو علي الراس كنن با توجه به اينكه شماره رديف هم مثل شماره دفتر كل پر شده ؟؟
ماده 97 ق م م
3-درصورتي كه دفاترواسنادو مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد
-----------------------------------------------------------------------------
سلام
 
فصل اول

مشخصات دفاتر قانونی :

مادة 2 )  دفاتر قانونی مشمول این آیین‏نامه عبارت است از کلیة دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها. دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نمایندة ادارة ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضا پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده‏باشد.

تبصرة 1 ـ اشتباه در شماره‏ گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی ‏اعتباری دفاتر نخواهد بود.
مادة 11 )  مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‏نمایند باید کلیة معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد، هزینه، خرید و فروش دارایی‏های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین‏نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حسابها از ماشینهای الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود.

تبصره ـ  اشتباهات حسابداری درصورتی‏که بعداً در اثنای عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و برپایة استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهدکرد.

فصل پنجم

موارد رد دفاتر :

مادة 20 )  تخلف از تکالیف مقرر در این آیین‏نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‏باشد :

1 -  درصورتی‏که دفاتر ارائه ‏شده به‏نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2 -  عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3 -  ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه .

4 -  ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

5 -  تراشیدن و پاک‏ کردن و محوکردن مندرجات دفاتر به ‏منظور سوءاستفاده .

6 -  جای سفیدگذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفیدماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به‏منظور سوءاستفاده .

7 -  بستانکارشدن حسابهای نقدی و بانکی، مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار‏شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد که در این‏صورت موجب رد دفتر نیست.

8 -  تأخیر تحریر دفتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‏های 2 و 3 و 4 مادة 13 و تأخیر تحریر دفترکل زاید بر حد مجاز مقرر در مادة 14 و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در مادة 17 این آیین‏نامه .

9 -  عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات مادة 15 این آیین‏نامه .

10 -  اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه درصورتی‏که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصرة مادة 11 این آیین‏نامه اقدام نشده‏باشد.

11 -  درصورتی‏که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع مادة 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند.

12 -  عدم ارائة آیین‏ نامه ‏ها یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه‏های آن و نحوة کار با نرم‏افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصة عملیات موضوع مادة 17 این آیین‏نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می‏نمایند.

13 -  عدم ارائة یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ‏شده (ولو نانویس) .

14 -  استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ‏شدة سالهای قبل (با توجه به مقررات مادة 3 این آیین‏نامه) .

15 -  عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستمهای الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می‏نمایند.

16 -  ثبت هزینه‏ها و درآمدها و هر نوع اعمال و احکام مالی غیرواقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح اینکه ثبت هزینه‏هایی که وقوع آن محقق بوده اما به‏دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می‏شود، به‏منزلة ثبت هزینه‏های غیرواقع تلقی نمی‏شود) .

تبصره ـ  در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفیدماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد، موجب رد دفاتر نخواهدبود و همچنین سفیدماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفیدمانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‏آورد.
--------------------
تمامي موارد بالا نشان ميدهد كه اگر قصد تحريف يا سوء استفاده نداشته باشيد (البته مميز بايد سوءاستفاده را اثبات نمايد با دلايل كافي) خللي به دفاترتان وارد نمي شود.

شادباشيد
سامانه اطلاعات مالیاتی سام
هر کس آنچنان می میرد که زندگی می کند

آفلاین Tohid Mousavi

با سلام
بهتر بود پس از اینکه متوجه اشتباهتان شدید اطلاعات مربوط به ردیف را در ستون شماره کل می نوشتید و زمان رسیدگی می گفتید که جابجا نوشتم چون این مورد باعث رد دفاتر نمی شد اما در خصوص اشتباه شما با نحوه اصلاح را دید یعنی شما در ستون ردیف که به اشتباه شماره های کل را وارد کردید، پس از آنکه متوجه شدید که اشتباه کردید در ستون ردیف چه تغییراتی را اعمال کردید یا اینکه اصلا تغییری ندادید؟
شماره های مربوط ردیف یا همان شماره اسناد در کجا تحریر نموده اید؟
در خصوص اشتباهاتی که در هنگام تحریر دفاتر رخ می دهد بهتر است قبل از اینکه نسبت به اصلاح اقدام کنید، ابتدا با یک فرد با تجربه تر مشورت کنید تا با یک راهکار بهتر اصلاحات انجام شود و عواقب بهتری را به همراه داشته باشد
موفق باشید
وقتی قهرمان جهان شدم، آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزم
                                                                                                                                                      جهان پهلوان تختی

آفلاین somee

ممنون از پاسخ دوستان

بايد عرض كنم كه در ستون رديف چيزي قرار نيست نوشته بشه يعني چون فقط دفتر روزنامه و كل داريم طبق سنوات گذشته اين ستون هميشه خاليه ! براي همين من براي اصلاح عينا همون شماره ها را در قسمت كل نوشتم .

آفلاین somee

من سال گذشته هم در قسمت شماره رديف چيزي ننوشتم و ايرادي هم نگرفتند !

آفلاین كياني

 • کاربر باسابقه
 • *****
 • index - نوشتن شماره دفتر كل در قسمت شماره رديف در دفتر روزنامه - متا
 • تعداد ارسال: 815
 • متا امتیاز 48425 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به كياني
 • رای برای مدیریت : 15
 • تدبیر، هنر ایجاد نظر بدون دشمن‌تراشی است
 • تخصص: دانشجوي حسابداري
 • سمت: كارآموز
 • سپاس شده از ایشان: 230
 • سپاس کرده از دیگران: 156
من سال گذشته هم در قسمت شماره رديف چيزي ننوشتم و ايرادي هم نگرفتند !
سلام

همانطور كه قبلا عرض كردم مشكلي وجود نخواهد داشت.اگر مميز فرض محال هم بخواهد دفاتر تان را رد نمايد بايست كه قصد شما را سوءاستفاده تشخيص داده و آنرا نيز اثبات نمايد كه عملا با توجه به موردي كه نقل فرموديد اين موضوع اتفاق نخواهد افتاد


شادباشيد
سامانه اطلاعات مالیاتی سام
هر کس آنچنان می میرد که زندگی می کند

آفلاین pedyspider

با سلام
برای اینکه تالار شلوغ نشه من هم یه سوال در مورد دفاتر دارم
من توی دفتر روزنامه یک آرتیکل رو به جای بدهکار در ستون بستانکار ثبت کردم و بعد هم شرح آرتیکل و هم مبلغ رو با خودکار قرمز خط زدم و در ستون بدهکار نوشتم.
در چندین مورد هم عدد رو درست نوشتم ولی در شرح آرتیکل اشتباه داشتم مثلا "حسابها و اسناد پرداختنی" رو "حسابها و اسناد دریافتنی" نوشتم که با خودکار قرمز خط زدم و اصلاح کردم
آیا این موارد باعث رد دفاتر میشه؟
میشه در مورد اصلاح این جور اشتباهات توضیح بدین؟

و آیا قانونی در مورد تعداد اشتباه در دفتر وجود داره، که از اون بیشتر باعث رد دفاتر بشه؟

آفلاین sasan haddadi

با سلام
برای اینکه تالار شلوغ نشه من هم یه سوال در مورد دفاتر دارم
من توی دفتر روزنامه یک آرتیکل رو به جای بدهکار در ستون بستانکار ثبت کردم و بعد هم شرح آرتیکل و هم مبلغ رو با خودکار قرمز خط زدم و در ستون بدهکار نوشتم.
در چندین مورد هم عدد رو درست نوشتم ولی در شرح آرتیکل اشتباه داشتم مثلا "حسابها و اسناد پرداختنی" رو "حسابها و اسناد دریافتنی" نوشتم که با خودکار قرمز خط زدم و اصلاح کردم
آیا این موارد باعث رد دفاتر میشه؟
میشه در مورد اصلاح این جور اشتباهات توضیح بدین؟

و آیا قانونی در مورد تعداد اشتباه در دفتر وجود داره، که از اون بیشتر باعث رد دفاتر بشه؟

با احترام
بهتره دقت و تمرکز بهتری داشته باشید ولی وقتی صحبت از دفاتر می شود دوستان فکر می کنند اخر سال باید نوشته شود ولی در عمر واقعیت اگر شما بخواهید حساب و کتابی را بر مبنا نوشتاری نگهداری نمائید احتیاج به دفاتر مختلف دارید مثل کل ، معین ، صندوق و .....  حال این واقعیت اشتباه هم رخ میدهد پس تعداد اشتباهات مد نظر نیست ولی بی دقتی حسابدار هست کاری که شما انجام دادید درست است ولی نه خط خطی کنید یک خط کشیده میشود و درست ان در بالی متن یا عدد نوشته میشود
خوب گوش کنیم اگر ضرورت داشت جواب بدهیم !

آفلاین pedyspider

ببخشید دوباره میپرسم، آخه من تازه کارم میخوام خیالم راحت باشه!
پس خط زدن توی دفتر روزنامه اشکالی نداره؟
من توی 53 صفحه 10 اشتباه داشتم که با خودکار قرمز خط زدم و اصلاح کردم  8)( 8)( 8)(
البته 3تاش تو قسمت اعداد هست و بقیه بی دقتی تو قسمت شرح بوده  8)(
آیا تعداد خط خوردگی میتونه ملاک رد دفاتر باشه؟

آفلاین مرضیه زهری

ببخشید دوباره میپرسم، آخه من تازه کارم میخوام خیالم راحت باشه!
پس خط زدن توی دفتر روزنامه اشکالی نداره؟
من توی 53 صفحه 10 اشتباه داشتم که با خودکار قرمز خط زدم و اصلاح کردم  8)( 8)( 8)(
البته 3تاش تو قسمت اعداد هست و بقیه بی دقتی تو قسمت شرح بوده  8)(
آیا تعداد خط خوردگی میتونه ملاک رد دفاتر باشه؟درود


نقل قول
همانطور كه قبلا عرض كردم مشكلي وجود نخواهد داشت.اگر مميز فرض محال هم بخواهد دفاتر تان را رد نمايد بايست كه قصد شما را سوءاستفاده تشخيص داده و آنرا نيز اثبات نمايد كه عملا با توجه به موردي كه نقل فرموديد اين موضوع اتفاق نخواهد افتاد
نقل قول
کاری که شما انجام دادید درست است ولی نه خط خطی کنید یک خط کشیده میشود و درست ان در بالای متن یا عدد نوشته میشود
نقل قول
پس تعداد اشتباهات مد نظر نیست

بااحترام
هرگز نشه فراموش

آفلاین shadan.k

با سلام میخواستم بدونم دوستان از نرخ دفتر نویسی اطلاع دارند؟ میخواستم بدونم نرخ تحریر یک دوره مالی با حدود 400 سند چقدر است؟

آفلاین beygzadeh

 • کاربر نیمه فعال
 • **
 • تعداد ارسال: 78
 • متا امتیاز 13226 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به beygzadeh
 • رای برای مدیریت : 4
 • حضور هيچكس در زندگي ما اتفاقي نيست !!!
 • تخصص: مالي و مالياتي
 • سمت: حسابرس داخلي
 • سپاس شده از ایشان: 0
 • سپاس کرده از دیگران: 0
با سلام
 بستگي به گردش ماليش داره  و درجه اهميت اسناد  ومحل استقرار شركت
مثبت انديشان نتيجه مثبت مي گيرند چون از دشواري نمي هراسند

آفلاین مرگل.ص

با سلام
بچه ها ملزومات در حسابداری دارایی است یا هزینه؟
مرتب از خودتان بپرسید : آیا کاری که در حال حاضر انجام می دهم نقشی در رسیدن به مهم ترین هدفم دارد؟

آفلاین مرضیه زهری

با سلام
بچه ها ملزومات در حسابداری دارایی است یا هزینه؟
درود
دوست عزیز در چند تاپیک راجع به  کلیت اینکه چه حسابی به هزینه برود یا داریی  صحبت شده ٰامیدوارم جوابتونو متوجه بشید
مانند


http://irmeta.com/meta/index.php/topic,12041.msg56738.html#msg56738

با احترام
موفق باشید

هرگز نشه فراموش

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالی


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
وارد نکردن شماره دفتر کل در دفتر روزنامه

نویسنده لینا

5 پاسخ ها
3552 مشاهده
آخرين ارسال ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۹:۲۰
توسط A.Ehsani
xx
سند افتتاحیه - سند شماره 1 در دفتر روزنامه

نویسنده بهناز خانی

5 پاسخ ها
1691 مشاهده
آخرين ارسال ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۴:۴۱
توسط الهام ریاحی
xx
نوشتن دوشماره روزنامه درقسمت شماره روزنامه دفترکل

نویسنده GEZAL

6 پاسخ ها
2127 مشاهده
آخرين ارسال ۱۴ آذر ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۴:۱۶
توسط GEZAL
xx
الزام نوشتن سند اختتامیه در دفتر روزنامه

نویسنده بهناز خانی

1 پاسخ ها
838 مشاهده
آخرين ارسال ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۸:۰۲
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
اشتباه در نوشتن دفتر کل - برای سر فصل موجودی نقد دو سند در دفتر کل از قلم افتاده

نویسنده hourad

7 پاسخ ها
3154 مشاهده
آخرين ارسال ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۷:۳۴
توسط rojan57
xx
فوری:آیا نداشتن جمع صفحات در دفتر روزنامه و مانده در دفتر کل باعث رد دفاتر میشه

نویسنده parsanjco

4 پاسخ ها
5655 مشاهده
آخرين ارسال ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۷:۵۱:۳۴
توسط f.shahrabi