• linkedin

Googlenormal_post - تصویبنامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138قانون اساسی،شمول معافیت ماده69به مسکن مهر - متا نویسنده موضوع: تصویبنامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138قانون اساسی،شمول معافیت ماده69به مسکن مهر  (دفعات بازدید: 1316 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین کـوکـبـی

 • هیات موسس
 • *****
 • index - تصویبنامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138قانون اساسی،شمول معافیت ماده69به مسکن مهر - متا
 • تعداد ارسال: 2.931
 • متا امتیاز 2257983 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به کـوکـبـی
 • رای برای مدیریت : 61
 • انسان شکست نمی خورد بلکه دست از تلاش بر می دارد
 • تخصص: کارآفرین
 • استان / شهر: البرز
 • سپاس شده از ایشان: 410
 • سپاس کرده از دیگران: 588
تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر

شماره:33003/200
تاریخ:11/10/1390
پیوست:دارد

دستورالعمل


558   90   59-77-104-69   س

 
مخاطبین :
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان...
 
موضوع : تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر

  بـه پـیوسـت تـصویـر تصـویب نـامـه شـمـاره 169467/ت47267هـ مـورخ 28/8/1390 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر:

1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه(تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27/11/1390(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم)مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده(59) قانون یاد شده معاف می باشند.

2- قراردادهای مزبور مطابق ماده(77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

3- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.


جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد.

بدیهـی اسـت سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عـنوان پـیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1390 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء: طبق تصویب نامه   
مدت اجراء:طبق تصویب نامه   
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی   
نحوه ابلاغ: فیزیکی
لطفاً هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967085 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
شماره: 169467/ت47267هـ
تاریخ:28/8/1390
پیوست:........................

 
وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

 
وزیـران عـضو کـارگروه مـسکن بـه اسـتناد اصـل یکـصد و بیـست و هـشتم قـانون اسـاسی جـمهوری اسـلامی ایـران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:
 
1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه،چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27/11/1390(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم)مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده(59) قانون یاد شده معاف می باشند.
 
2- قراردادهای مزبور مطابق ماده(77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.
 
3- قـراردادهـای فـوق از مـالیات بـر ارزش افـزوده بـه استـثنای مـالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.
 
این تصویب نامه در تاریخ 21/8/1390 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
محمدرضا رحیمی
معان اول رئیس جمهور


Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14913/
از قوانین ساده من:
قبل از هر اقدام، یک تصویر سازی مثبت در ذهن، معجزه گر است.
نمی خواهم در مورد هیچ کس قضاوتی بکنم و آنرا در این دنیا به قضات و در آن دنیا به خدا وا می گذارم.

آموخته ام که به هر چه یقین داشته باشی واقع خواهد شد و این همان ایمان من است ... و ...
And slowly, you come to realize... It's all as it should be...

نردبان این جهان ما و منیست....عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست....استخوانش سخت تر خواهد شکست (مولانا)

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالیات مستقیم

آفلاین behrooz karimi

با سلام خدمت همه دوستان،
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات،

در سال 1386 "شرکت مهندسین مشاور" طی قراردادی با اتحادیه تعاونیهای مسکن مهر یکی از استانهای محروم کشور، "طرح آماده سازی و معماری مسکن مهر" (شامل تهیه نقشه ها، نوع کاربری، ...) را شروع و در سال 1388 پس از تصویب کلیه نقشه ها و گزارشات مربوطه در کمیته های مختلف، به سرانجام رسانده و تحویل کارفرما نمود .
هم اکنون پس از گذشت 4 سال، علاوه بر چهار میلیارد ریال طلب شرکت مهندس مشاور، بخش عمده ای از بیمه، مالیات تکلیفی و V.A.T قرارداد را، بدلیل کمبود نقدینگی (بگفته مسئولین ذیربط)، پرداخت ننموده است . سئوالات بنده اینست که :

1) کلیه وجوه دریافتی از طرف قرارداد بصورت علی الحساب بوده و از سال 86 تاکنون انتقال یافته است . بالاخره چه زمانی این علی الحسابها درآمد شناسائی شوند؟ اگر این علی الحسابها را درآمد شناسائی کنیم، مالیات درآمد تحقق نیافته ای را بپردازم که احتمالا" تحقق نخواهد یافت ؟!

2) در آخرین پاراگراف دستورالعمل 558-90- 69-104-77-59  مورخ 11/10/1390 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است :
... بدیهـی اسـت سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عـنوان پـیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1390 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود...

در اینصورت (عدم معافیت) تکلیف این شرکت در خصوص مالیات تکلیفی و ارزش افزوده و بیمه و جرائم متعلقه چه خواهد بود ؟!

3) از کلیه همکاران محترم که دچار چنین "قفل های بی کلید" شده اند، بخصوص جناب آقای کواکبی که قطعا" راهکارهای قانونی سراغ دارند، استدعا دارد بنده را در این زمینه راهنمائی فرمایند .
متشکرم . 

 
به کعبه گفتم تو از خاکي من از خاک.
چرا بايد به دور تو بگردم ؟
ندا آمد تو با پا آمدي، برگرد برو با دل بيا تا من بگردم ...

برچسبهای این موضوع :

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالیات مستقیم


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
بخشنامه در خصوص واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 ق م م از

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
769 مشاهده
آخرين ارسال ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۰۰:۳۹:۴۹
توسط کـوکـبـی
xx
در مورد سازندگان مسکن موضوع ماده 138 برنامه سوم با توجه به ماده 77

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
970 مشاهده
آخرين ارسال ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۲۳:۳۷:۲۶
توسط کـوکـبـی
xx
* تشکیل کمیسیون جهت تعیین ارزش معاملاتی

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
1123 مشاهده
آخرين ارسال ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۲۲:۳۱:۵۹
توسط کـوکـبـی
xx
دستورالعمل اجرائی تشکیل کمیسیون تقویم املاک دراجرای تصویب نامه شماره/ت 41830مورخ

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
1242 مشاهده
آخرين ارسال ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۰۵:۱۹:۲۲
توسط کـوکـبـی
xx
*در خصوص شمول ماليات درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
777 مشاهده
آخرين ارسال ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۳:۵۳:۲۵
توسط کـوکـبـی
xx
تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک توسط کمیسیون تقویم املاک

نویسنده کـوکـبـی

1 پاسخ ها
1638 مشاهده
آخرين ارسال ۲۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۸:۳۸
توسط mohsenmas
 


anything