• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta
را سرچ کرده و یا از لینک زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

وارد شوید.


telegram_128-min - تولید به هنگام just in time - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Google

* برد سرپرست مرجع حسابداری صنعتی

بورد تالار صنعتی

normal_post - تولید به هنگام just in time - متا نویسنده موضوع: تولید به هنگام just in time  (دفعات بازدید: 343 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین محسن فرهادی

xx - تولید به هنگام just in time - متا
تولید به هنگام just in time
« : ۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰:۴۰ »
در گذشته سیستمی به عنوان سیستم تولید به هنگام تعریف شده نبود و اکثر شرکت های تولیدی به نگهداری مواد و قطعات در انبار هایشان و تولید کالاهای نیم ساخته به صورت انبوه مبادرت میکردند و در انبار هایشان نگهداری می شد تا در زمان نیاز خط تولیدشان ادامه داشته باشد و وقفه در خط تولید اتفاق نیافتد.

 

ولی رفته رفته به دلیل افزایش نرخ زمین و تغییر دیگر شرایط اقتصادی در کل جهان، تصمیم مدیران بر این شد تا نگهداری از این قسم مواد را کاهش دهند. زیرا نگهداری مواد باعث هزینه های بیشمار برای مدیریت میشود.

 

هزینه هایی از جمله هزینه های انبار داری یک هزینه اضافیست که باعث می شود سود کمتر شود و در بلند مدت به ضرر شرکت باشد. وجود این شرایط باعث پیدایش سیستم تولید به هنگام برای اولین بار در ژاپن شد و به مرور زمان در سراسر دنیا پیاده سازی شد.

 

در این سیستم به تقاضای مشتری اهمیت داده می شود و مواد و کالا به مقدار تقاضای مشتری خریداری و نگهداری میگردد نه بیشتر از تقاضا.

 

اپن باعث میشود تا هزینه های اضافی تولید و هزینه های نگهداری مواد کاهش یابد و سود مدیریت به صورت دوره ایی افزایش یابد.

 

 

 
چرا سیستم های قدیمی بهای تمام شده باعث کاهش سود میشود؟

 

سیستم های قدیمی که حسابهای کالای درجریان ساخت و کالای ساخته شده را دارا بودند برگرفته از این تفسیر بود که موجودی یک سپر حفاظتی برای شرایط نامساعد اقتصادیست که امکان دارد خط تولید با وقفه مواجه شود ولی این نظریه باعث افزایش هزینه های تولید و به دنبال آن افزایش بهای تمام شده و کاهش سود خواهد شد.
ولی مدیران موفق شرکتهای بزرگ بر این باورند که با کاهش هزینه های تولید میتوانند سود خود را افزایش دهند که با کاهش موجودی نگهداری شده این مورد امکان پذیر است. در سیستم تولید به هنگام توجه به خرید مواد اولیه با کیفیت از نکات بسیار مهم است تا بتوان از خسارات احتمالی کمبود مواد جلوگیری نمود.


 
مزایای سیستم JIT در تولید

 

اگر سیستم JIT با موفقیت اجرا شود ، مزیتهای مهمی را به دنبال خواهد داشت که اهم آنها عبارتند از:

 
۱) کاهش میزان موجودی(مواد – کالای در جریان ساخت – کالای ساخته شده).
۲) کاهش فضای مورد نیاز (نظیر انبار).
۳) افزایش کیفیت تولید و کاهش دوباره کاری و ضایعات.

 
۴) کاهش زمانهای تاخیر ساخت.
۵) افزایش بهره وری و شاخص زمانی استفاده از ماشین آلات.
۶) داشتن رابطه حسنه با فروشندگان.

 
۷) کاهش نیاز به کارگر غیر مستقیم نظیر انباردار ، بازرس مواد و غیره.
۸) ﺑﻬﺒﻮدرواﺑﻂ ﮐﺎری ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
۹) ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی

 

 

 
تاکنون چه شرکت هایی این سیستم را استفاده کرده اند؟

 

شرکت تویوتا ژاپن اولین شرکت پیاده کننده این سیستم بود بعد از آن شرکتهای جنرال موتورز و فورد در آمریکا و نیز شرکت تولیدی مجیک آن را پیاده سازی کردند و همچنین شرکت ایران خودرو به صورت محدود از این سیستم بهره گرفته است.

 

ولی تقریبا یکسال از عرضه خودروهای شرکتهای تولید کننده خودرو در ایران میگذرد و هنوز بسیاری از مردم ما در حال بازپرداخت اقساط وام هایی هستند که برای خرید خودرو دریافت کرده بودند.

آن هم خودرو هایی که بدون توجه به تقاضا تولید شده بود و بهای تمام شده اش با هزینه های گزاف انبارداری، افزایش داشت. این نمونه ایی بارز از عدم توجه و پیاده سازی این سیستم بهینه تولید است.

 

 
سیستم حسابداری تولید به هنگام

 

وقتی واحد تولیدی از سیستم JIT استفاده می‌کند ، سیستم هزینه‌یابی ساده می‌شود ، حساب کنترل مواد حذف می‌گردد و چون مواد وارده مستقیماً در حساب کار در جریان ثبت می‌شود ، لذا به‌جای حساب کار در جریان از حساب جدیدی به نام حساب مواد و موجودی در جریان استفاده می‌گردد و درنتیجه عملیات ثبت دفتری کاهش می‌یابد.

 

 

به دلیل اینکه انبار وجود ندارد ، درخواست و صدور مواد موضوعیت ندارد و سایر فعالیت‌هایی که در سیستم هزینه‌یابی سنتی برای گردش مواد الزامی است در سیستم JIT حذف می‌شود.کارت هزینه‌ی سفارش را از فرآیند تولید حذف می‌نماید.

 

این واحد های تولیدی به‌جای پیجویی هزینه‌ها از تکنیک هزینه‌یابی تعویقی استفاده می‌کنند. این تکنیک در سیستم JIT به معنی تعیین قیمت تمام‌شده‌ی کالای ساخته‌شده بعد از تکمیل ، بدون ثبت تفصیلی تخصیص هزینه‌ها به کالای در جریان ساخت دوایر تولیدی است.

 

 
چرا باید از سیستم تولید بهنگام (JIT) استفاده کنیم؟

 

زیرا ﻫﻔﺖ ﻧﻮع اﺗﻼف وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ درﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺸﺨﺺ وﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻮع‬ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﯾﻦ اﺗﻼﻓﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﺮوز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ‬ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ارﺟﺤﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼﻓﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت واﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ‬ درﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ.

 

آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ‬ راﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻮع اﺗﻼف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬

 
۱- اﺗﻼف ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﺎزاد ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ:‬ اﺗﻼﻓﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ ازﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎزاد ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرو زﻣﺎن اﺗﻼف ﺷﺪه ﻧﯿﺮوﯾﯽﮐﻪ درﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺻﺮف ﺷﺪه ، ﻣﻮاداوﻟﯿﻪ اﺿﺎﻓﯽ، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاﻃﯽ ازﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت وﺗﻌﻤﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ.

 

 
۲- اﺗﻼف ﻧﺎﺷﯽ ازﺣﺮﮐﺎت اﺿﺎﻓﯽ:‬ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮادوﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮای ﺑﺮاورده‬ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﻏﯿﺮﮐﺎرای ﺣﺮﮐﺎت وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ.

 
۳-اﯾﻨﻬﺎ اﺗﻼﻓﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻮاداوﻟﯿﻪ ازاﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎری ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ اﺗﻼﻓﻬﺎ‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ ازﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﻮﺛﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬

 

 
۴- اﺗﻼﻓﻬﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ:‬ اﯾﻦ اﺗﻼف ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺛﺮﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ‬ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺮوری درﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ واﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺮوری ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.آﻧﻬﺎ‬ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻬﻤﯽ دراﯾﺠﺎد ارزش ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

 
‫۵- اﺗﻼف ﻧﺎﺷﯽ اززﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر:‬ اﯾﻦ اﺗﻼف ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدی وواردﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ‬ﺷﻮد.زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎراﮐﺜﺮاﻧﺎﺷﯽ ازﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮدی دردﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻮده وﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم‬ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﺮدد.‬‬

 
‫۶- ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮل:‬ اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﺲ ازآﻧﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت درﻣﺒﺪا‬ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ. روﺷﻬﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﺎورﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ درﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ درواﻗﻊ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ازاﯾﻦ ﺑﺎور،ﺗﻮﻟﯿﺪاﻧﺒﻮﻫﯽ ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ.‬‬

 
۷- ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی:‬ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎرﮔﺮددﮐﻪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن وﯾﺎﺧﺮاﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.ﺳﺎﯾﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮاداوﻟﯿﻪ وﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﺼﻮل‬ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎزﻧﺒﻮده اﻧﺪ.‬

Linkback: https://irmeta.com/meta/b283/t20571/
موفق و پیروز باشید
در پناه حق


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
تولید و بهای تمام شده

نویسنده آیلان

24 پاسخ ها
7354 مشاهده
آخرين ارسال ۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۸:۲۴:۱۰
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
سوال2:بودجه تولید

نویسنده nawal5

0 پاسخ ها
875 مشاهده
آخرين ارسال ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۰:۲۲:۴۳
توسط nawal5
xx
برگشت محصول به خط تولید

نویسنده farhad_tar

1 پاسخ ها
962 مشاهده
آخرين ارسال ۷ دی ۱۳۹۲ - ۰۷:۳۸:۲۶
توسط جهانمهر
xx
آنالیز تولید محصولات

نویسنده amir maleki

26 پاسخ ها
7960 مشاهده
آخرين ارسال ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۳:۴۷
توسط امین90
xx
کارگاه تولید سنگ تزئینی

نویسنده تراورتن

2 پاسخ ها
2103 مشاهده
آخرين ارسال ۲۳ آذر ۱۳۹۰ - ۰۷:۱۶:۳۳
توسط m.amiri
xx
افت مواد در طی پروسه تولید

نویسنده farhad_tar

1 پاسخ ها
1318 مشاهده
آخرين ارسال ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۴:۴۱
توسط کوروش110
 


anything