• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta
را سرچ کرده و یا از لینک زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

وارد شوید.


telegram_128-min - پاسخ تشريحي به سئولات تستی حسابداری-آزمون حسابدار رسمی سال 1392 - سئوال 7و8 - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Google


normal_post - پاسخ تشريحي به سئولات تستی حسابداری-آزمون حسابدار رسمی سال 1392 - سئوال 7و8 - متا نویسنده موضوع: پاسخ تشريحي به سئولات تستی حسابداری-آزمون حسابدار رسمی سال 1392 - سئوال 7و8  (دفعات بازدید: 3326 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین كياني

 • کاربر باسابقه
 • *****
 • index - پاسخ تشريحي به سئولات تستی حسابداری-آزمون حسابدار رسمی سال 1392 - سئوال 7و8 - متا
 • تعداد ارسال: 815
 • متا امتیاز 48425 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به كياني
 • رای برای مدیریت : 15
 • تدبیر، هنر ایجاد نظر بدون دشمن‌تراشی است
 • تخصص: دانشجوي حسابداري
 • سمت: كارآموز
 • سپاس شده از ایشان: 230
 • سپاس کرده از دیگران: 156
سئوال 7:

آزمون 75 درصدی برای تعیین قسمت های قابل گزارش از لحاظ .................... کاربرد دارد و در هر حال تعداد قسمت های

قابل گزارش ...............است .


1) درآمد زائی،حداکثر 10 قسمت                                    2) درآمدزائی،بدون محدودیت


3) سودآوری و زیان دهی،حداکثر 10 قسمت                      4) سود آوری و زیان دهی، بدون محدودیت


سئوال 8:

هزینه تبلیغات سالانه شرکت خوزستان 1.000.000  ریال است . طی سه ماهه اول سال ، 30 درصد هزینه مذکور پرداخت

و بابت 5 درصد آن بدهی شناسائی شده است . در صورت به کارگیری رویکرد منفصل ، چه میزان هزینه تبلیغات (ریال) باید

در گزارش مالی میان دوره ای سه ماهه اول ، گزارش شود؟


1)   250.000                  2) 300.000                 3) 350.000                 4) 1.000.000Linkback: https://irmeta.com/meta/b2610/t16910/
سامانه اطلاعات مالیاتی سام
هر کس آنچنان می میرد که زندگی می کند

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالی

آفلاین كياني

 • کاربر باسابقه
 • *****
 • index - پاسخ تشريحي به سئولات تستی حسابداری-آزمون حسابدار رسمی سال 1392 - سئوال 7و8 - متا
 • تعداد ارسال: 815
 • متا امتیاز 48425 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به كياني
 • رای برای مدیریت : 15
 • تدبیر، هنر ایجاد نظر بدون دشمن‌تراشی است
 • تخصص: دانشجوي حسابداري
 • سمت: كارآموز
 • سپاس شده از ایشان: 230
 • سپاس کرده از دیگران: 156
سئوال 7:

آزمون 75 درصدی برای تعیین قسمت های قابل گزارش از لحاظ .................... کاربرد دارد و در هر حال تعداد قسمت های

قابل گزارش ...............است .


1) درآمد زائی،حداکثر 10 قسمت                                    2) درآمدزائی،بدون محدودیت


3) سودآوری و زیان دهی،حداکثر 10 قسمت                      4) سود آوری و زیان دهی، بدون محدودیت

5)هيچ كدام
پاسخ صحيح در بين گزينه ها موجود نيست
استاندارد حسابداري شماره 25
گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف
كليه واحدهاي تجاري كه اوراق سهام آنها به عموم عرضه مي شود يا در جريان انتشار عمومي است بايد الزاما ت اين استاندارد را رعايت كند.
هنگام ارائه مجموعه صورتهاي مالي جداگانه واحد تجاري اصلي همراه صورتهاي مالي تلفيقي ، اطلاعات مربوط به قسمتها فقط در صورتهاي مالي تلفيقي ارائه ميشود.
تشخيص قسمتهاي قابل گزارش:
قسمت تجاري يا قسمت جغرافيايي در صورتي بايد به عنوان قسمت قابل گزارش مشخص شود كه
1-  اكثر درآمد عملياتي آ ن از فروش به مشتريا ن برون سازماني عايد گردد،
 و
2- یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
الف . درآمد عملياتي حاصل از فروش به مشتريان برون سازماني و معاملات با ساير قسمتها، حداقل 10 درصد جمع درآمد تمام قسمت ها اعم از برو ن سازماني يا داخلي باشد،         
 يا
ب . نتيجه عمليات قسمت اعم از سود يا زيان حداقل 10 درصد
مجموع سود عملياتي قسمتهاي سود ده يا
مجموع زيان عملياتي قسمتهاي زيانده ،
هر كدام كه قدر مطلق آن بزرگتر است، باشد،
يا
ج . داراييها ي آن حداقل 10 درصد جمع داراييهاي تمام قسمتها باشد.
اگر جمع درآمد عملياتي از فروش به مشتريان برون سازماني كه قابل انتساب به قسمتهاي قابل گزارش است كمتر از 75 درصد جمع درآمد عملياتي تلفيقي يا درآمد عملياتي واحد تجاري باشد، بايد قسمتهاي ديگري به عنوان قسمتهاي قابل گزارش مشخص شود، حتي اگر آن قسمتها زير آستانه هاي 10 درصد باشد .
*اين عمل تا آنجا ادامه مي يابد كه مجموع درآمد عملياتي قسمتهاي قابل گزارش حداقل 75 درصد جمع درآمد عملياتي تلفيقي يا درآمد عملياتي واحد تجاري باشد.
سامانه اطلاعات مالیاتی سام
هر کس آنچنان می میرد که زندگی می کند

آفلاین كياني

 • کاربر باسابقه
 • *****
 • index - پاسخ تشريحي به سئولات تستی حسابداری-آزمون حسابدار رسمی سال 1392 - سئوال 7و8 - متا
 • تعداد ارسال: 815
 • متا امتیاز 48425 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به كياني
 • رای برای مدیریت : 15
 • تدبیر، هنر ایجاد نظر بدون دشمن‌تراشی است
 • تخصص: دانشجوي حسابداري
 • سمت: كارآموز
 • سپاس شده از ایشان: 230
 • سپاس کرده از دیگران: 156
سئوال 8:

هزینه تبلیغات سالانه شرکت خوزستان 1.000.000  ریال است . طی سه ماهه اول سال ، 30 درصد هزینه مذکور پرداخت

و بابت 5 درصد آن بدهی شناسائی شده است . در صورت به کارگیری رویکرد منفصل ، چه میزان هزینه تبلیغات (ریال) باید

در گزارش مالی میان دوره ای سه ماهه اول ، گزارش شود؟


1)   250.000                  2) 300.000                 3) 350.000                  4) 1.000.000
استاندارد حسابداري شماره 22
گزارشگري مالي ميان دوره اي
ديدگاههاي موجود در رابطه بانحوه تهيه و ارائه گزارش مالي ميان دوره اي:
روش منفصل
روش متصل
در اين‌ استاندارد، اقلام‌ درآمد و هزينه‌ براساس‌ مباني‌ مشابه‌ با مباني‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌ اندازه‌گيري‌ و شناسايي‌ مي‌شود (روش‌ منفصل‌).
هدف‌ اصلي‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ در واقع‌ به‌ روز كردن‌ اطلاعات‌ آخرين‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌، در گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ اساساً اطلاعات‌ درباره‌ فعاليتها، رويدادها و شرايط‌ جديد ارائه‌ مي‌شود و اطلاعات‌ گزارش‌ قبلي‌ تكرار نمي‌گردد.
گزارش مالي ميان دوره اي حداقل بايد شامل اجزاي زير باشد:
الف . ترازنامه ،
ب . صور ت سود و زيان ،
ج . صور ت سود و زيا ن جامع ،
د . صور ت جريا ن وجو ه نقد، و
ه . گزيده اي از يادداشتها ي توضيحي.
در رابطه‌ با برخي‌ اقلام‌ درآمد و هزينه‌ كه‌ ماهيت‌ سالانه‌ دارند (از قبيل‌ ماليات‌ بردرآمد)، لازم‌ است‌ ابتدا درآمد يا هزينه‌ براي‌ كل‌ سال‌ براورد شود تا بتوان‌ براساس‌ آن‌، سهم‌ دوره‌ مياني‌ را به‌ نحو مناسب‌ شناسايي‌ كرد. در اين‌ روش‌، درآمدها و هزينه‌ها ضمن‌ رعايت‌ مفهوم‌ ” تطابق‌ درآمد و هزينه‌“ در دوره‌ مربوط‌ شناسايي‌ مي‌شود. روش‌ منفصل‌ برخلاف‌ روش‌ متصل‌، موجب‌ هموارسازي‌ عملكرد مالي‌ طي‌ سال‌ نمي‌شود. در عوض‌، توضيحات‌ مجمل‌ و كافي‌ درباره‌ هرگونه‌ نوسان‌، از قبيل‌ عملكرد فصلي‌ يا مخارج‌ مقطعي‌ بسيار مهم‌ در ابتداي‌ سال‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ ارائه‌ مي‌شود. اين‌ شيوه‌ به‌ شناخت‌ فعاليتهاي‌ تجاري‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ و همچنين‌ بهبود توان‌ آنها براي‌ ارزيابي‌ عملكرد مالي‌ و وضعيت‌ مالي‌ واحد تجاري‌ كمك‌ مي‌كند.

------------------
باتوجه به اينكه در مجموع 35% خرج تعهد و پرداخت شده است،درنتيجه 350.000 ريال هزينه تبليغات در دوره مياني گزارشگري قابل شناسايي خواهد بود.
سامانه اطلاعات مالیاتی سام
هر کس آنچنان می میرد که زندگی می کند

آفلاین کوثری

با سلام .ضمن تایید فرمایش جناب آقای کیانی برای سوال شماره 7، در توضیحات بیشتر برای تست مزبور ،اطلاعات زیر "نوشته شده توسط جناب آقای مجید قائمی "تقدیم می گردد.
منبع :
http://majidghaemi.blogfa.com/page/101

نوشته شده در مورخ

دوم دی ماه 1392

مجید قائمی

نقل قول
سوال شماره 7حسابداری:

7-آزمون 75درصدی برای تعیین قسمت های قابل گزارش از لحاظ ........... کاربرد دارد و در هر حال تعداد قسمت های قابل گزارش ............. است .

1)درآمد زایی، حداکثر 10 قسمت

2)درآمد زایی،بودن محدودیت

3)سود آوری وزیان دهی،حداکثر 10 قسمت

4)سود آوری وزیان دهی،بدون محدودیت
همانطوری که مشخص شده گزینه شماره 3  که در داخل کادر قرار گرفته از نظر هیئت محترم برگزاری آزمون جامعه حسابدران رسمی صحیح تشخیص داده شده است .

 

با جستجو در آزمون های سراسری وحسابدار رسمی دوره های اخیر متوجه شدم که این تست عینا" در آزمون سراسری سال 1379 رشته حسابداری برای اولین بار طرح شده است و جالب اینکه  گزینه صحیح از نظر برگزار کنند گان آزمون سراسری فوق(گزینه شماره 1) بوده که با گزینه انتخابی هیئت محترم برگزاری آزمون جامعه حسابدران رسمی تفاوت دارد  برای صحت این ادعا به کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حسابداری  تالیف وجمع آوری شده توسط دکتر ایرج نوروش ، غلامرضا کرمی ومحمودیان ازانتشارات نگاه دانش مراجعه شود که به این سوال اینگونه پاسخ داده شده است :

 


طبق استاندارد گزارشگری بخش ها در آزمون 10 % درآمد ، بعد از انجام تست ،مجموع درآمد بخش های قابل گزارش باید حداقل 75% کل فروش به مشتریان غیر وابسته باشد . تعداد بخش های با اهمیت( قابل گزارش)، هرگز نمی تواند از 10بخش تجاوز کند. 

 پس از نظر مسئولین برگزاری آزمون سراسری 1379 گزینه شماره 1که با رنگ تیره تر مشخص شده است (درآمد زایی، حداکثر 10 قسمت)صحیح بوده در حالیکه طبق نظر هیئت محترم برگزاری آزمون جامعه حسابدران رسمی گزینه شماره 3(سود آوری وزیان دهی،حداکثر 10 قسمت) صحیح تشخیص داده شده است که این دوگانگی در پاسخ به یک سوال در نوع خود بی نظیر است.

 

حال به دلائل زیر هیچ کدام از این گزینه های فوق صحیح نیست :

اولا" چرا سوالی که برای اولین بار در آزمون سراسری سال 1379 طرح شده باید بعد از گذشت 13 سال از طرح اولیه  آن ، مجددا" توسط هیئت محترم تشخیص مناسب طرح در آزمون حسابدار رسمی قرار گیرد . آزمونی که که ادعا می شود یک آزمون حرفه ای بوده و داوطلبین آن باید همگام  ومتوازن با تغییرات حرفه و همزمان  با تغییر متون استانداردها که هر ساله با توجه به اوضاع وتغییرات اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورمان  مورد تجدید نظر سازمان حسابرسی  قرار می گیرد همسو باشند ومعلوماتشان را به روز کنند، چرا سوالی  در خور این ادعا برای  همین حسابداران طرح نمی گردد وباید سوالی که 13 سال از طرح آن گذشته مناسب تشخیص داده  شود.  از سوی دیگر اصولا در سال 1379 که این سوال برای اولین بار طرح گردیده است نه جامعه حسابداران رسمی تشکیل یافته بود ونه آزمونی در این خصوص برگزار گردیده بود(اولین آزمون حسابدار رسمی درسال  1381برگزار شده است) و نه هیچ استاندارد حسابداری تصویب شده بود (استاندارد حسابداری شماره 25 در مورخ 1/1/1381به تصویب مجمع سازمان حسابرسی رسیده است) پس طبیعی است که این سوال نباید در آزمونی که مطالب ومفاهیم استاندارد  آن هر ساله مورد تجدید نظر قرار می گیرد طرح می گردید. مگر بانک سوالات هرساله همگام با تغییرات در حرفه به روز نمی شود ومورد بازبینی افراد صاحب نظر قرار نمی گیرد ،به نظر میرسد جواب منفی است ، حال  بنگریم استاندارد فعلی حسابداری ما(استاندارد حسابداری شماره 25)  در خصوص این سوال  چه گفته است :

 

بند 14،15و16 استاندارد حسابداری شماره 25

 تشخيص‌ قسمتهاي‌ قابل‌ گزارش‌

 

14 . قسمت‌ تجاري‌ يا قسمت‌ جغرافيايي‌ در صورتي‌ بايد به عنوان‌ قسمت‌ قابل‌ گزارش‌ مشخص‌ شود كه‌ اكثر درآمد عملياتي‌ آن‌ از فروش‌ به‌ مشتريان‌ برون‌ سازماني‌ عايد گردد، و

الف‌ . درآمد عملياتي‌ حاصل‌ از فروش‌ به‌ مشتريان‌ برون‌ سازماني‌ و معاملات‌ با ساير قسمتها، حداقل‌ 10 درصد جمع‌ درآمد تمام‌ قسمت‌ها اعم‌ از برون‌ سازماني‌ يا داخلي‌ باشد، يا

ب ‌. نتيجه‌ عمليات‌ قسمت‌ اعم‌ از سود يا زيان‌ حداقل‌ 10 درصد مجموع‌ سود عملياتي‌ قسمتهاي‌ سود ده‌ يا مجموع‌ زيان‌ عملياتي‌ قسمتهاي‌ زيان‌ ده‌، هر كدام‌ كه‌ قدر مطلق‌ آن‌ بزرگتر است‌، باشد، يا

ج ‌. داراييهاي‌ آن‌ حداقل‌ 10 درصد جمع‌ داراييهاي‌ تمام‌ قسمتها باشد.

 

15 . اگر جمع‌ درآمد عملياتي‌ از فروش‌ به‌ مشتريان‌ برون‌سازماني‌ كه‌ قابل‌ انتساب‌ به‌ قسمتهاي‌ قابل‌ گزارش‌ است‌ كمتر از 75 درصد جمع‌ درآمد عملياتي‌ تلفيقي‌ يا درآمد عملياتي‌ واحد تجاري‌ باشد، بايد قسمتهاي‌ ديگري‌ به عنوان‌ قسمتهاي‌ قابل‌ گزارش‌ مشخص‌ شود، حتي‌ اگر آن‌ قسمتها زير آستانه‌هاي‌ 10 درصد بند 14 باشد. اين‌ عمل‌ تا آنجا ادامه‌ مي‌يابد كه‌ مجموع‌ درآمد عملياتي‌ قسمتهاي‌ قابل‌ گزارش‌ حداقل‌ 75 درصد جمع‌ درآمد عملياتي‌ تلفيقي‌ يا درآمد عملياتي‌ واحد تجاري‌ باشد.

16 . قسمت‌ يا قسمتهايي‌ كه‌ زير تمام‌ آستانه‌هاي‌ اهميت‌ طبق‌ بند 14 قرار مي‌گيرد و مشمول‌ بند 15 نمي‌شود بايد به طور جداگانه‌ تحت‌ عنوان‌ ساير (قسمتهاي‌ تخصيص‌ نيافته‌) گزارش‌ گردد.

 

با دیدن جملاتی که با رنگ  تیره تر مشخص شده ، متوجه می شویم که استاندراد حسابداری ما  گفته است درآمد عملیاتی  واز زیان صحبتی نکرده ودر ادامه  علی رغم قائل شدن محدودیت ، گفته است تا جائی ادامه می یابد که 75درصد جمع درآمد عملیاتی بشود وهیچ اشاره ای به اینکه باید حداکثر 10 قسمت باشد نشده است  پس با توجه به استاندارد فعلی ما گزینه(3) مورد نظر هیئت محترم تشخیص ناصحیح می باشد .

 

برچسبهای این موضوع :

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالی


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
پاسخ تشريحي به سئولات تستی حسابداری-آزمون حسابدار رسمی سال 1392 - سئوال 5و6

نویسنده كياني

2 پاسخ ها
1667 مشاهده
آخرين ارسال ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۵:۲۸
توسط كياني
xx
پاسخ تشريحي به سئولات تستی حسابداری-آزمون حسابدار رسمی سال 1392 - سئوال1و2

نویسنده كياني

1 پاسخ ها
1666 مشاهده
آخرين ارسال ۲۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۰:۳۰
توسط كياني
xx
پاسخ تشريحي به سئولات تستی حسابداری-آزمون حسابدار رسمی سال 1392 - سئوال3و4

نویسنده كياني

4 پاسخ ها
1772 مشاهده
آخرين ارسال ۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۸:۱۳
توسط كياني
xx
پاسخ تشريحي به سئولات تستی حسابداری-آزمون حسابدار رسمی سال 1392 - سئوال11و12

نویسنده كياني

0 پاسخ ها
920 مشاهده
آخرين ارسال ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۸:۵۱
توسط كياني
xx
پاسخ تشريحي به سئولات تستی حسابداری-آزمون حسابدار رسمی سال 1392 - سئوال9و10

نویسنده كياني

0 پاسخ ها
1079 مشاهده
آخرين ارسال ۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۶:۴۵
توسط كياني
xx
برشی ازاستاندارد حسابداری شماره ۶(اقلام‌ استثنایی در صورت سود و زیان)

نویسنده فريدون مظفرنژاد

1 پاسخ ها
1154 مشاهده
آخرين ارسال ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۰:۳۶
توسط ابراهیمی