Google


normal_post - راه کارهای برای افـزایـش اعـتـمـاد بـه نـفـس - متا نویسنده موضوع: راه کارهای برای افـزایـش اعـتـمـاد بـه نـفـس  (دفعات بازدید: 2874 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین کمال حقیقی

افـزایـش اعـتـمـاد بـه نـفـس

1-  هميشه در رديفهای جلو بنشينيد:

تا به حال توجه كرده ايد چگونه در جلسات نخست رديفهای آخر پر ميشود عموم مردم برای نشستن به رديفهای عقب يورش ميبرند تا كمتر توی چشم بخورند. بيشتر مردم چون اعتماد به نفس ندارند از انگشت نما بودن خود در هراسند.در رديفهای جلو نشستن اعتماد به نفس ايجاد ميكند .آن را تمرين كنيد . از حالا به بعد سعی كنيد كه هرچه ميتوانيد جلوتر بنشينيد. بی شك در رديفهاي جلو امكان آنكه در معرض ديد باشيد ، كمی بيشتر است ولی يادتان باشد موفقيت به طور كل مترادف معروفيت و مشخص بودن است.

2- نگاه كردن به چشمان ديگران را تمرين كنيد:


افراد با استفاده از چشمانشان ، خود را تا حد زيادی به ما
می شناسانند . شخصی كه به چشمان شما نگاه نمی كند ،به طور غريزی پرسشهايی را در ذهنتان
برمی انگيزد : «دارد چه چيزی را مخفی ميكند؟ از چي چيزی ميترسد ؟مي خواهد چه كلكی را سوار كند ؟
آيا چيزي را پنهان ميكند؟ » معمولا كسی كه نتواند به چشمان ديگران نگاه كند ، دو نوع برداشت را القا ميكند .
يا ميگويد : «در مقابل شما احساس ضعف ميكنم . در برابر شما احساس حقارت می كنم و از شما ميترسم» و يا آنكه با پرهيز از نگاه ديگری می گوييد : « احساس گناه ميكنم ، كاری كرده ام يا به چيزی فكر كرده ام كه
نمی خواهم از آن آگاه شويد . ميترسم اگر نگاهم با نگاه شما تلاقی كند ، آن را ازدرونم بخوانيد. » وقتی از نگاه كردن به چشم ديگران فرار ميكنيد تاثير خوبی به جا نمی گذاريد . بلكه می گوييد: « ميترسم ، اعتماد به نفس ندارم » با مجبور كردن خود به نگاه كردن در چشمان ديگران بر اين ترس غلبه كنيد.شما با نگاه كردن بر چشمان افراد به آنها ميگوييد « انسان صديق و درستی هستم . به آنچه به شما می گوييم ايمان دارم. نمی ترسم و اعتماد به نفس دارم » چشمانتان را به خدمت خود در بياوريد . آنها را به چشمان ديگران بدوزيد . اين كار نه تنها به شما اعتماد نفس ميدهد ، بلكه آن را كاملا در اختيارتان می گذارد.

 3- سرعت راه رفتنتان را تندتر كنيد:

روانشناسان معتقدند ، شلختگی و پرسه زدن ، ويژگی آدمی است كه نسبت به خودش ، كارش و مردم پيرامونش ، نگرش مثبتی ندارد . در ضمن روان شناسان بر اين باورند كه با تغيير دادن سرعت حركت و حالت خود ميتوانند نگرش خود را نيز عملا تغيير دهند .آدمهای معمولی راه رفتنشان
هم « معمولی » است .قدمهايشان نيز در حد معمولی است . ظاهر آدمی را دارند كه «آن قدرها برای خودش ارزش قائل نيست» اما گروه بعدی . آدمهای اين گروه ، اعتماد به نفس فوق العاده ای نشان می دهند . از آدمهايی معمولی تندتر راه ميروند. طرز راه رفتنشان كمی شبيه به دويدن است ، از راه رفتنشان اينطور بر می آيد كه گويی كار مهمی دارند و در كاری هم كه پيش رو دارند موفق خواهند شد.

تكنيك بيست و پنج -درصد-سريعتر-راه-رفتن را به كار ببنديد تا به افزايش اعتماد به نفس در خود كمك كنيد . شانهايتان را عقب نگه داريد ، سرتان را بالا بگيريد . كمی تند تر راه برويد و به اين ترتيب ، اعتماد به نفس را در خود احساس كنيد .

 4- بلند و جدی حرف زدن را تمرين كنيد:

در برخورد با اجتماعات ، از هر نوع و اندازه ، افراد بسياری را ديده ام كه با وجود سريع الانتقال بودن و داشتن استعداد بسيار ، خاموش گوشه ای می نشينند و توان شركت در گفت و شنودها را ندارند.و فقط به ابن خاطر است كه اعتماد به نفس ندارند.آنها در جمعها سكوت می كنند ، با خودشان می گويند « احتمالا نظر من به هيچ دردی نمی خورد . اگر حرف بزنم آبرو ريزی ميكنم ، پس بهتر است هيچ چيزی نگوييم . ديگر آنكه ، ساير اعضای گروه ، احتمالا معلوماتشان از من بيشتر است . نمی خواهم بقيه بفهمند كه من بی سواد هستم»هر دفعه كه اين آدمها ساكت ، فرصت حرف زدن را از دست ميدهند ، بيش از پيش ، احساس زبونی و ناتوانی می كنند. اغلب به صورت نيم بند با خود قرارهايی ميگذارند كه «دفعه بعد» .

اما از سوی ديگر ، هرچه بلند تر صحبت كنيد بر اطمينان خود بيشتر می افزاييد . و صحبت كردن مرتبه بعد برايتان آساننتر می شود . بلند و قاطع سخن بگوييد اين يك ويتامين تقويت اعتماد به نفس است. به صورت داوطلبانه صحبت كنيد.مهر سكوت را بشكنيد تا به اعتماد به نفس برسيد. به ازاي هر فردی كه موافق شما نيست افرادی هم وجود دارند كه شما را ياری خواهند كرد.و اينقدر از خود نپرسيد «بلند بشوم و حرف بزنم يا نه ؟»به همه بفهمانيد كه شما هم می توانيد حرف بزنيد.

5- خندان باشيد:


بيشتر افراد ادعا ميكنند كه گاه يك لبخند براستی سر حالشان آورده است . حتما شنيده ايد كه يك لبخند عاليترين دارو برای كمبود اعتماد به نفس است . اما هنوز بسياری از ما آنها را جدی نميگيريم .

سخنرانان بزرگ را درهنگام سخنرا نرانی شان ببينيد هميشه در حال لبخند زدن هستند دوستان و همكاران ما حتما با دكتر آزمنديان ، آشنايی كاملی دارند اين سخنرانان بزرگ را در هنگام صحبت ببينيد كه با صحبت هايشان چه جادويی ميكنند . چون جادوی لبخند را تجربه كرده اند . اگر به ديدن دوستانی ميرويد كه با شما همكار شوند حتمآ از اين جادو استفاده كنيد چون مخالفتشان را ميتوانند جويا شويد و آنها ديگر از دست شما عصبانی نيستند.

يك روز در ارتباط با اين قضيه اتفاقی برايم افتاد . پشت چراغ قرمز راهنمايی ايستاده بودم . بعد صدای برخود ماشين عقبی با ماشينم ، ترق ! ماشين عقبی درست ترمز نگرفته بود و به سپر زد. خودم را برای يك دعوای خيابانی يا مشاجره آماده كرده بودم .وقتی از ماشين پياده شدم ديدم كه راننده ماشين عقبی لبخند زنان و با صميمانه ترين لحن ممكن به طرفم آمد و گفت نميدانم چرا چنين اتفاقی افتاد. لحن گرمش يخ مرا آب كرد يا بهتر بگويم آبی بر روی آتش شد. و نميدانم كه چه شد كه گفتم « ايرادي نداره از اين اتفاقات زياد می افتد » يك لحظه خشمم فروكش كرد.خنديدن هنر است و بايد همه اين هنر را فرا بگيرند چون ناجی است .به خودتان امر كنيد كه در بدترين شرايط ممكن بخنديد.نيروی خنده را به اختيار خود در بياوريد .Linkback: https://irmeta.com/meta/b2046/t6686/


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter
 

anything