Google


normal_post - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا نویسنده موضوع: راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و  (دفعات بازدید: 18785 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین صادق کوکبی

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و
« : ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۲۲:۲۱:۱۷ »
راهنمای اپراتوری
 مراکز تلفن پاناسونیک
سری  TE
KX- TES824
KX- TEM824

                             با قدرشناسی از زحمات آقای عباس فیاض زاده و آرزوی توفیق روز افزون ایشانLinkback: https://irmeta.com/meta/b200/t9594/
دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین صادق کوکبی

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : صحبت کردن با دو خط ( به صورت یک در میان )
« پاسخ #1 : ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۲۲:۲۵:۰۶ »
وقتی که در حال مکالمه با یک خط می باشید و خط دیگری در حالت هلد می باشد ؛ شما می توانید به صورت یک
 در میان با هر کدام از این دو خط مکالمه کنید


تلفنهای مخصوص پاناسونیک
 در حین انجام یک مکالمه
 - 1 دگمه هلد را فشار دهید
 را فشار دهید ( اگر هر دو قسمت ؛ داخلی باشند ؛ انجام این INTERCOM و یا دگمه CO - 2 دگمه خط شهری
 مرحله مورد نیاز نمی باشد )
 - 3 با قسمت دیگر مکالمه کنید
 - 4 دگمه هلد را فشار دهید
 را فشار دهید ( اگر هر دو قسمت INTERCOM - 5 پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ دگمه خط شهری و یا دگمه
 ؛ داخلی باشند ؛ انجام این مرحله مورد نیاز نمی باشد )
 - 6 با قسمت اولی ( اصلی ) مکالمه کنید ( قسمت دیگر در حالت هلد قرار خواهد گرفت )
دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین صادق کوکبی

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : صحبت کردن با چندین خط ( کنفرانس )
« پاسخ #2 : ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۲۲:۴۸:۲۹ »
اضافه کردن نفر سوم به مکالمه در حین انجام( کنفرانس سه نفره)
 ترک کردن یک مکالمه کنفرانسی ( کنفرانس بدون مراقبت)
 تبدیل یک مکالمه کنفرانسی 3 نفره به مکالمه کنفرانسی 5 نفره
 اضافه کردن نفر سوم به مکالمه در حین انجام( کنفرانس سه نفره)
 شما می توانید نفر سومی را به مکالمه خودتان اضافه کنید
 برای ایجاد یک مکالمه کنفرانسی سه نفرهتلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی
 در حال انجام یک مکالمه
 - 1 دگمه کنفرانس را فشار داده و یا قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید
 - 2 مکالمه در حال انجام در حالت هلد قرار خواهد گرفت و شما می توانید شماره داخلی مورد نظرتان را گرفته و
 یا در صورتی که بخواهید با فشار دادن دگمه خط شهری ؛ یک خط شهری را تصرف کرده( در تلفنهای معمولی کد
 تصرف خط شهری را وارد کنید) و شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید
 - 3 با نفر سوم مکالمه کنید
 را فشار دهید و یا در تلفنهای معمولی قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کرده و ( CONF) - 4 دگمه کنفرانس
 سپس رقم 3 را وارد
 - 5 پس از شنیدن صدای بوق کنفرانس ؛ یک مکالمه سه نفره کنفرانسی برقرار کنید
دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین صادق کوکبی

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : فرستادن مکالماتتان ( فرستادن مکالمه - FWD )
« پاسخ #3 : ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۲۳:۰۹:۱۴ »
قبل از ترک کردن میز کارتان

شما می توانید مکالمات ورودی خودتان را به مقصد دیگری انتقال دهید
 روشهای زیر قابل انجام می باشند :
 همه مکالمات
 تمامی مکالمه به داخلی مورد نظر شما فرستاده خواهد شد ؛ بدون در نظر گرفتن وضعیت داخلی خودتان ( یعنی
 بدون در نظر گرفتن اینکه ایا داخلی شما ازاد بوده و یا مشغول بوده و یا در حالت مزاحم نشوید بوده باشد )
 اشغال / جواب داده نشدن
 تمامی مکالمات وصل شده به داخلی شما به مقصد از قبل تعیین شده ای فرستاده خواهد شد ؛ در صورتی که
 شما پس از مدت زمان از قبل تعیین شده ای به مکالمه جواب نداده و یا داخلی شما مشغول باشد
 به خط شهری ( خط بیرونی )
 تمامی مکالمات شما به یک خط شهری از قبل برنامه ریزی شده ای ؛ فرستاده خواهد شد . اگر از طریق سیستم
 برنامه ریزی مرکز تلفن ، این سرویس برای داخلی شما مجاز شده باشد . در این حالت طول مدت مکالمه دارای
 محدویت خواهد بود
 سرویس به دنبال من ( منو دنبال کن )
 اگر قبل از ترک کردن میز کارتان فراموش کرده اید که سرویس فرستادن همه مکالمات به داخلی دیگری را
 فعال کنید ( که در بالا ذکر شده است) ؛ این کار را می توانید در داخلی مقصد هم انجام دهید .
 شما می توانید شماره صندوق صوتیتان را به عنوان مقصد مورد نظرتان برای فرستاده شدن مکالماتتان انتخاب
 کنید
 مقصد تعیین شده به عنوان داخلی که مکالمات به ان فرستاده شود ؛ می تواند با داخلی اصلی تماس گرفته و یا
 خطی را به ان داخلی منتقل کند


برای فعال کردن / لغو کردن

تلفن های مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی
 - 1 گوشی را بردارید
 - 2 دگمه FWD/ DND را فشار داده و یا کد 71 را وارد کنید
 - 3 برای انتخاب حالت فرستادن همه مکالمات کد 1 ؛ برای انتخاب حالت فرستادن مکالمات در صورت مشغول
 بودن و یا جواب داده نشدن کد 2 ؛ برای انتخاب حالت فرستادن مکالمات به خط شهری کد 3 و برای کنسل کردن
 این برنامه کد 0 را وارد کنید ( برای کنسل کردن ؛ مستقیما پس از وارد کردن کد # 0 گوشی را بگذارید)
 - 4 برای تعیین یک داخلی به عنوان داخلی مقصد ؛ شماره داخلی مورد نظر و برای انتفال مکالمه به یک شماره
 تلفن ؛ پس از وارد کردن کد دسترسی به خطوط شهری ( 0 و یا 9 ) شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید
 - 5 دگمه # را فشار دهید
 - 6 پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ گوشی را بگذاریدفعال کردن / لغو کردن در یک داخلی دیگر

تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی
 - 1 گوشی را بردارید
 - 2 دگمه FWD/ DND را فشار داده و یا کد 71 را وارد کنید
 - 3 برای فعال کردن سرویس به دنبال من ؛ کد 5 و برای کنسل کردن این سرویس کد 8 را وارد کنید
 - 4 شماره داخلی خودتان را وارد کنید
 - 5 دگمه # را فشار دهید ( استفاده کننده از تلفن معمولی می تواند به جای فشار دادن دگمه # ؛ رقم 0 را وارد
 کنند)
 - 6 پس از شنیدن صدای بوق تائید ، گوشی را بگذارید
 LED   مربوط به دگمه FWD/ DND حالتهای زیر را نشان می دهد
 خاموش : هیچ کدام ازسرویسها فعال نیستند
 روشن به رنگ قرمز: سرویس مزاحم نشوید فعال می باشد
  روشن به رنگ قرمز و در حال چشمک زدن : یکی از سرویسهای فرستادن مکالمه ( FWD)  فعال می باشد
 اگر استفاده کننده از یک داخلی از تلفن مخصوص پاناسونیک استفاده کرده باشد و برنامه فرستادن مکالمه در
 صورت جواب داده نشدن و یا مشغول بودن را فعال کرده باشد LED مربوط به دگمه  FWD در زمانی که گوشی   
  بر روی تلفن قرار رارد به صورت چشمک زن در خواهد امد ؛ برای خاموش کردن این LED در این حالت . گوشی
 را برداشته و کد # 716 را وارد کنید
 یک مکالمه فقط می تواند یک بار به طور اتوماتیک فرستاده شود
در مثال پائین ؛ وقتی که داخلی  A  مکالمات خود را به داخلی B فرستاده باشد  در صورتی که داخلی B  بخواهد
 مکالمات خود را به داخلی C بفرستد صدای بوق خطا را خواهد شنید و اگر داخلی B  قبلا مکالمات خود را به   
 داخلی C فرستاده باشد ؛  داخلی A نمی تواند مکالمات خود را به داخلی B منتقل کند   


با فشار دادن دگمه FWD شما می توانید ببینید که مکالمات داخلی مورد نظرتان به چه مقصدی فرستاده شده
 است

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین صادق کوکبی

نشان دادن یک پیغام در تلفن داخلی که شماره داخلی شما را گرفته است
 ( پیغام عدم حضور )


اگر شما نمی توانید به مکالمات ورودی جواب دهید ؛ می توانید یک پیغام کوتاه را انتخاب کنید تا اینکه بر روی
 تلفن شخص تلفن کننده ؛ نمایش داده شود . پیغامی که شما انتخاب می کنید می تواند علت عدم حضور شما را
 برای تلفن کننده ؛ توضیح دهد . این پیغام همچنین هر زمانی که گوشی را بردارید بر روی صفحه نمایش تلفن
 خودتان هم دیده خواهد شد .


دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین nader_abdolahi

سلام
در خصوص اتو ردیال نیز ممکنه اطلاعاتی بدید
منظورم اونه که شماره طرفو می گیری اشغاله بعد گوشی رو میزاری خودش هی می گیره تا وصل شه بعد گوشی شما صداش در میاد بر میداری حرف می زنی
تشکر
چطور و رو چه مدل هایی میشه استفاده کرد
توکل،توسل،تفکر،تحمل،تشکر

آفلاین صادق کوکبی

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و KX- TEM824
« پاسخ #6 : ۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۵:۵۵ »
باسلام
جناب عبدالهی برای استفاده از autoredial تنظیمات آن را برروی سانترال قبلا انجام داده باشند در سری معرفی شده به این صورت است


انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک

باید وارد حالت program وکد 113 وارد می کنید سپس next یا sp-phone وارد حالت گزینه وبا استفاده از دکمه select  یا همان auto ans  گزینه مورد نظر را انتخاب کرده و زمان مورد نظر را مشخص می کنید و اگر صفر بگذارید فقط یک بار رادیال می کند  و زمان پیش فرض هم  10ثانیه است بعد از تنظیمات شما اگر باsp-phone شماره گیری کرده و دکمه ردیال را بزنید طبق زمان تعیین شده شماره گیری را انجام می دهد
                                                                             موفق باشید
دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین amin1828

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و KX- TEM824
« پاسخ #7 : ۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۸:۴۷ »
سلام
به دو برنامه احتیاج دارم:
1- در صورتی که یکی از خط های داخلی در حال زنگ خوردن باشد بتوانم از یک خط دیگر و با شماره گیری 50 به آن تماس پاسخ دهم...
2- در صورتی که یکی از خطوط شهری اشغال باشد با فشار بر روی کلید مربوط به آن خط به شنود مکالمه بپردازم.


از راهنمایی شما سپاسگذار خواهم بود.

آفلاین صادق کوکبی

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و KX- TEM824
« پاسخ #8 : ۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۳۵:۳۸ »
با سلام
ضمن خوش آمد گویی به شما

در مورد اول در مدل که ذکر شده فقط کافیست به جای تنظیم عدد 50 عدد 40 به صورت پیشفرض در برای این مورد اختصصاص داده شده است و اگر هر کدام از کلاینت های دیگر زنگ بخورد شما با وارد کردن عدد40 خط به شما وصل می شود

در مورد دوم باید حالت کنفراس را ایجاد کنید که به این صورت است
1 دگمه کنفرانس را فشار داده و یا قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید
2 مکالمه در حال انجام در حالت هلد قرار خواهد گرفت و شما می توانید شماره داخلی مورد نظرتان را گرفته و
 یا در صورتی که بخواهید با فشار دادن دگمه خط شهری ؛ یک خط شهری را تصرف کرده( در تلفنهای معمولی کد
 تصرف خط شهری را وارد کنید) و شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید
3 با نفر سوم مکالمه کنید
 را فشار دهید و یا در تلفنهای معمولی قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کرده و ( CONF) - 4 دگمه کنفرانس
 سپس رقم 3 را وارد
 5 پس از شنیدن صدای بوق کنفرانس ؛ یک مکالمه سه نفره کنفرانسی برقرار کنید

                                                                          با احترام
دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین amin1828

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و KX- TEM824
« پاسخ #9 : ۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۹:۴۱:۴۴ »
ضمن تشکر از پاسخ گویی شما نکات زیر مد نظر است:
1 - در مورد برنامه اول بنده با کد 40 و 41و 50 تست کردم ولی کار نمیکنه نحوه فعال سازی رو می خوام..
2- در برنامه دوم کنفرانس مد نظر نیست بلکه شنود تلفنی بدون اطلاع طرفین مد نظر هست. مثلا اگر دیدم خط یک شهری اشغال شده با فشار بر روی کلید مربوطه (همون کلیدی که وقتی خط اشغاله قرمز میشه) بتونم صحبت های طرفین رو گوش بدم بدون اینکه اونها متوجه بشن..

با تشکر

آفلاین صادق کوکبی

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و KX- TEM824
« پاسخ #10 : ۱۹ تیر ۱۳۹۱ - ۲۰:۲۹:۲۰ »
با سلام

در مورد بعضی از تنظیمات ،  سانترال مدل ذکر شده یکی می باشد
اگر یکی از داخلی ها از تلفن خارجی زنگ بخورد شما با استفاده از 40 می توانید پاسخ گوی داخلی دیگر باشید
و mode شب و روز و ناهاری و منشی داخل سانترال که با ضبط صدا می شود خط را مستقیم به داخلی مورد نظر ارجاع داد
ولی بعضی تنظیمات مربوط به یک مدل مختص می شود
از قابلیت های سانترال میتوان به اضافه کردن انواع bord  که قابلیتها را بالا می برد

ولی در مورد شنود اطلاعاتی ندارم، سانترال قابلیت اتصال به پرینتر را داردکه  پرینتی از تماسهای گرفته شده می توان گرفت و همچنین با اضافه کردن bord قابلیتهایی همچون اضافه کردن داخلی و ساپورت خطهای تلفن بیشتر ، آهنگ پشت خطی  باز کردن آیفون درب  و ضبط  مکلمات  انجام شده وجود دارد  که برای حفظ  امنیت درمکالمات استفاده کرد

                                                                                                         با احترام
دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین DIKTATOR

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و KX- TEM824
« پاسخ #11 : ۲۰ تیر ۱۳۹۱ - ۰۸:۴۷:۱۰ »
با سلام

ما الان برای شرکتمون یک دستگاه سانترال KX- TEM824 خریدیم ومشکل اینجاست که برای هر کاری باید زنگ بزنیم سرویس کاربیاد می خواستم بدون دفترچه راهنمای فارسیش رو از کجا میتونم دانلود یا تهیه کنم ممنون میشم دوستان پاسخ بدن

آفلاین صادق کوکبی

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و KX- TEM824
« پاسخ #12 : ۲۰ تیر ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۷:۰۷ »
با درود
برای سانترال تظیمات کنترلی و تنظیمات سیستمی وجود دارد
در هنگام خریداری ، نصب کننده سانترال ، سیستم تنظیمات کنترلی سانترال را معمولا درقالب CD یا فایل PDF یا یک کتابچه تحویل می دهد
مثال برای عوض کردن مد شب و روز یا احیانا منشی  یا تغییر داخلی ها ضبط صدا جهت منشی  و ست کردن آن برای مد های مختلف و....

و لی چنانچه تنظیمات مربوط سیستمی هستند حتما باید به سرویس کار مراجعه فرمایید
مثال ریست کردن  و انجام دادن تنظیمات کلی و ...

                                                                               با احترام
دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین sz360

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و KX- TEM824
« پاسخ #13 : ۱۲ مهر ۱۳۹۱ - ۰۷:۳۷:۳۵ »
سلام
دوستان من برای برنامه دادن به تلفن از نرم افزار استفاده می کردم
ولی متاسفانه رمز رو فراموش کردم
الان نمی دونم چطور باید رمز رو بردارم
ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

آفلاین صادق کوکبی

xx - راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و - متا
پاسخ : راهنمای سانترال سری TE مدلهای KX- TES824 و KX- TEM824
« پاسخ #14 : ۱۲ مهر ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۱:۳۰ »
درود

یکی از راه ها  ریست کلی سانترال می باشد
در مدل ذکر شده باید روی تلفن پیش فرض خود سانترال کد 999 را وارد کنید تا تنظیمات به حالت اولیه بازگردد
توجه : این کار کلیه تنظیمات را به حالت اول باز میگرداند و دوباره باید برنامه ریزی کنید


                                                             با احترام
دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter