خدمات تجاری حسابداری MACC-Adsگروه بندی شرح مجموع
maccads100 - تالار گفتگوی تخصصی متا - خدمات تجاری حسابداری MACC-Adsارائه خدمات مشاوره تجاری ارائه خدمات مشاوره تجاری به شخصیتهای حقوقی و افراد توسط مدیران تالار تخصصی حسابداری
تذکر: لطفا قبل از تماس به بعد تجاری و غیر رایگان آن توجه فرمایید
0
maccads100 - تالار گفتگوی تخصصی متا - خدمات تجاری حسابداری MACC-Adsآماده همکاری نیمه وقت یا پاره وقت آمادگی نیمه وقت یا پاره وقت مدیران تالار تخصصی برای همکاری با شخصیتهای حقوقی0
maccads100 - تالار گفتگوی تخصصی متا - خدمات تجاری حسابداری MACC-Adsخدمات آموزشی حسابداری معرفی دوره هایی که یکی از اعضای تالار حسابداری در یک آموزشگاه مدرس آن است.
توجه: همکاری در ثبت نام توسط تالار امکان پذیر است
0
maccads100 - تالار گفتگوی تخصصی متا - خدمات تجاری حسابداری MACC-Adsواگذاری و دریافت پروژه بین همکاران همه کاربران می توانند پروژه ای را به سایر اعضای تالار تخصصی واگذار و برون سپاری کنند.
در حقیقت از یکدیگر پروژه گرفته و ضمن کمک به یکدیگر، درآمد داشته باشند.
0
maccads100 - تالار گفتگوی تخصصی متا - خدمات تجاری حسابداری MACC-Adsخدمات نرم افزاری اعضای تالار حسابداری که نمایندگان شرکتهای نرم افزاری بوده
و در زمینه های فروش استقرار و پشتیبانی فعالیت می کنند
0
maccads100 - تالار گفتگوی تخصصی متا - خدمات تجاری حسابداری MACC-Adsاستخدام و دعوت به همکاری فراخوان استخدام، کارآموزی و دعوت به همکاری مورد نیاز اعضای تالار تخصصی حسابداری
تذکر: سایر کاربران می توانند از این لینک استفاده کنند.
0


عنوان  زمان باقی ماندهبازدید
0 کاربران و 1 مهمان در حال دیدن این بخش .
بازگشت به صفحه تبلیغات


Powered by SMF Classifieds
anything