• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta یا metaacc
را سرچ کرده و یا از لینکهای زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

دانلودسنتر
https://t.me/metaacc/

وارد شوید.


telegram_128-min - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Googlenormal_post - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا نویسنده موضوع: تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص  (دفعات بازدید: 8809 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین acc.naseri

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« : ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۴:۲۰ »
سلام
شرکتی که از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل میشه آیا ملزم به ارائه حساب بانکی است ؟
با این فرض که در مسئولیت محدود تمامی سرمایه  که مبلغشم بالاست ، (هر چند صوری) پرداخت گردیده و حساب بانکی وجود ندارد و تماما صندوق ثبت شده .
 در اساسنامه سهام خاص اشاره شده که کل سرمایه پرداخت گردیده ؟؟؟
چه کار میشه کرد؟؟؟
ممنون

Linkback: https://irmeta.com/meta/b277/t11941/

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالی

آفلاین A.Ehsani

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #1 : ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۲۲:۱۴ »
سلام

برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص با توجه به اینکه یک تشابه و چندین تفاوت در این دوشرکت است بعد از توضیح این موارد مراتب تغییر را اعلام میکنم:

وجه اشتراک این دو نوع شرکت حداقل میزان سرمایه است لذا در تغییرات میتوانید تغییر سرمایه هم داشته باشید.

اختلافات:
در شرکت با مسئولیت محدود حداقل 2 نفر شریک لازم است در سهامی خاص حداقل 3 نفر.
درشرکت با مسئولیت محدود بازرس اصلی و علی البدل الزامی نیست ولی در سهامی خاص هست.
درشرکت با مسئولیت محدود مدیران نامحدود انتخاب میشوند ولی در سهامی خاص حداکثر 2سال است.
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در مسئولیت محدود اختیاری است ولی در سهامی خاص اجباری.
سرمایه در مسئولیت محدود به سهام تقسیم نمی شود ولی در سهامی منقسم به سهم است.
درمسئولیت محدود مدیران از میان سهامداران یا بیرون انتخاب میشوند ولی درسهامی خاص باید حتما" جزء سهامداران باشد ولو یک سهم و سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارند.
در مسئولیت محدود آورده غیر نقدی توسط سهامداران تقویم وتائید میشود ولی در سهامی توسط کارشناس رسمی دادگستری.
مدارک مورد نیاز
1-دو برگ اظهار نامه
2- دو جلد اساسنامه
3- گواهی بانک دایر به پرداخت 35%سرمایه تعهدی
4-فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
5-صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره


آفلاین A.Ehsani

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #2 : ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۲۵:۴۱ »
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده


شرکت                                                                              (بامسئولیت محدود ) به شماره ثبت                                           
راس ساعت         مورخه               با حضور کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل شد
در رابطه با تغییرنوع شرکت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :
1-با تصویب مجمع نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت.
2- اساسنامه شرکت سهامی خاص مشتمل بر       ماده و        تبصره قرائت و به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات اساسنامه به امضاء سهامداران شرکت رسید .
3-موضوع شرکت تغییر یافت /نیافته است
موضوع شرکت تغییر یافته به شرح زیر میباشد :   

4-آدرس شرکت تغییر یافت /نیافته است
آدرس جدید شرکت :                                                           کدپستی :

3-سرمایه شرکت مبلغ                                   ریال نقدی است که منقسم به تعداد                  سهم با نام               ریالی میباشد و تماما بشرح زیر پرداخت گردیده است :
1-   خانم/آقای ........................................... سهم
2-   خانم/آقای ........................................... سهم
3-   خانم/آقای ........................................... سهم
4-   خانم/آقای ........................................... سهم
5-   خانم/آقای ........................................... سهم
       (هر سهم بانام  ...........................ریالی ) است .
جلسه درساعت         همان روز خاتمه یافت
سهامداران به /خانم/آقای                                احدی از سهامداران(باحق توکیل ) وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم مدارک وصورتجلسات شرکت برای آگهی وپرداخت حق الثبت وآگهی های مربوطه ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید.
محل امضاء سهامداران  :


[/okay]


آفلاین A.Ehsani

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #3 : ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۲۹:۰۸ »
                 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی /عادی بطور فوق العاد
                  شرکت                                                                             (سهامی خاص ) به شماره ثبت
راس ساعت         مورخه               با حضور تمامی سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شد
ابتدا هئیت رئیسه جلسه به شرح زیر تعیین گردید : ) ماده 101 )
 1- خانم/آقای                                           به عنوان رئیس جلسه
2- خانم/آقای                                           به عنوان ناظر جلسه
3- خانم/آقای                                           به عنوان ناظر جلسه
4- خانم/آقای                                           به عنوان منشی جلسه
 .پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه ، مجمع بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :
 1–انتخاب هئیت مدیره        2- انتخاب بازرسان                3-انتخاب روزنامه جهت آگهی
1)هئیت مدیره مرکب از اعضا ء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند :
   1- خانم/آقای                                           
 2- خانم/آقای                                           
 3- خانم/آقای                                           
2) بازرسان : با رعایت ماده 147 قانون تجارت :
خانم/آقای                                         و خانم/آقای                                           به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای سال  مالی               انتخاب شدند وقبولی خود را ذیلا اعلام نمودند .
3)  روزنامه                               برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جلسه درساعت         همان روز خاتمه یافت
سهامداران به خانم/آقای                               احدی از سهامداران (باحق توکیل ) وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم مدارک وصورتجلسات شرکت برای آگهی وپرداخت حق الثبت وآگهی های مربوطه ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید.
* کلیه اعضا هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان نمیباشد .
             محل امضا کلیه سهامداران وبازرسان ومنشی جلسه:


*توجه :درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی وفق دستور ماده 101 ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد )
                    در شماره ثبت های کمتر از 21407 فتوکپی پشت و رو کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسان  الزامی می باشد
فتوکپي از صفحه اول شناسنامه و پشت و رو کارت ملي  (هر دو در يک صفحه ) بازرسان جدید  بايد فتوکپي برابر اصل شده  باشد و در صورتي که شناسنامه داراي توضيحات باشد فتوکپي برابر اصل از صفحه توضيحات الزامي ميباشد .
[/okay]

آفلاین A.Ehsani

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #4 : ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۰:۲۸ »
صورتجلسه هیئت مدیره
شرکت                                                                             (سهامی خاص ) به شماره ثبت

راس ساعت         مورخه               با حضور تمامی سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شد
 الف)
1-   خانم /آقای                                به سمت  مدیر عامل
2-   خانم /آقای                                به سمت  رئیس هیئت مدیره 
3-   خانم /آقای                                به سمت  نائب رئیس هیئت مدیره
4-   خانم /آقای                                به سمت  عضو هیئت مدیره

برای مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

ب)امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء
............................................و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

جلسه درساعت         همان روز خاتمه یافت
سهامداران به خانم/آقای                               احدی از سهامداران (باحق توکیل ) وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم مدارک وصورتجلسات شرکت برای آگهی وپرداخت حق الثبت وآگهی های مربوطه ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید.

* کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل  بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل  نمیباشد .

 امضاء اعضای هیئت مدیره

در شماره ثبت های کمتر از 21407 فتوکپی پشت و رو کارت ملی اعضای هیئت مدیره الزامی می باشد
       
(تذکر :صورتجلسه فوق به صورت نمونه بوده مطابق تغییرات شرکت فرم فوق تایپ گردد.    )
[/okay]

آفلاین kiarash

 • کاربر باسابقه
 • *****
 • تعداد ارسال: 830
 • متا امتیاز 2660 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به kiarash
 • رای برای مدیریت : 7
 • خدايا با كرمت و تنها با كرمت بر ما بنگر "آمين"
 • تخصص: كار آموز نرم افزار و سخت افزار و الكترونيك
 • سمت: درحال يادگيري حسابداري
 • سپاس شده از ایشان: 17
 • سپاس کرده از دیگران: 0
xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #5 : ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۰۸:۴۷:۰۲ »
مدارک مورد نیاز
1-دو برگ اظهار نامه
2- دو جلد اساسنامه
3- گواهی بانک دایر به پرداخت 35%سرمایه تعهدی
4-فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
5-صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
سلام استاد
عرض ادب و احترام دارم خدمتتون
6- تائيديه آورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری.
خدايا!
 آن گـونـه زنـده ام بـدار كـه نـشكنـد دلـي از زنـده بـودنـم
 و آن گـونه بمـيـران كـه بـه وجـد نـيـايـد كـسـي از نبـودنـم

آفلاین acc.naseri

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #6 : ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۹:۵۹ »
سلام
شرکتی که از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل میشه آیا ملزم به ارائه حساب بانکی است ؟
با این فرض که در مسئولیت محدود تمامی سرمایه  که مبلغشم بالاست ، (هر چند صوری) پرداخت گردیده و حساب بانکی وجود ندارد و تماما صندوق ثبت شده .
 در اساسنامه سهام خاص اشاره شده که کل سرمایه پرداخت گردیده ؟؟؟
چه کار میشه کرد؟؟؟
ممنون
سلام
ممنونم ولی راه حل مشکل فوق چطور حل میشه؟؟؟؟
با تشکر

آفلاین kiarash

 • کاربر باسابقه
 • *****
 • تعداد ارسال: 830
 • متا امتیاز 2660 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به kiarash
 • رای برای مدیریت : 7
 • خدايا با كرمت و تنها با كرمت بر ما بنگر "آمين"
 • تخصص: كار آموز نرم افزار و سخت افزار و الكترونيك
 • سمت: درحال يادگيري حسابداري
 • سپاس شده از ایشان: 17
 • سپاس کرده از دیگران: 0
xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #7 : ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۶:۲۱ »
سلام
ممنونم ولی راه حل مشکل فوق چطور حل میشه؟؟؟؟
با تشکر
سلام
شرکتی که از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل میشه آیا ملزم به ارائه حساب بانکی است ؟
بله ملزم به ارائه حساب بانكي است
با این فرض که در مسئولیت محدود تمامی سرمایه  که مبلغشم بالاست ، (هر چند صوری) پرداخت گردیده و حساب بانکی وجود ندارد و تماما صندوق ثبت شده .
 در اساسنامه سهام خاص اشاره شده که کل سرمایه پرداخت گردیده ؟؟؟چه کار میشه کرد؟؟؟
ممنون
پرداخت گرديده يعني چي؟به شركا داده شده؟
....
الان به سهامي خاص تبديل شده است؟


خدايا!
 آن گـونـه زنـده ام بـدار كـه نـشكنـد دلـي از زنـده بـودنـم
 و آن گـونه بمـيـران كـه بـه وجـد نـيـايـد كـسـي از نبـودنـم

آفلاین A.Ehsani

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #8 : ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۲۶:۵۶ »
سلام

جناب ناصری میفرمائید تبدیل گردیده این کدام اداره ثبت شرکتها هست که تبدیل شرکت شما رو بدون تائیدیه حساب بانکی شرکت پذیرفته و شرکت شما را از با مسئولیت محدود به سهامی تبدیل کرده است؟

آفلاین acc.naseri

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #9 : ۲۲ شهریور ۱۳۹۱ - ۲۳:۱۲:۴۵ »
سلام
اگر حساب بانکی رو داشته باشید و معرفی کرده باشند ، ایا دیگر لازم است حداقل سرمایه (35 درصد ) را واریز کنند ؟
با توجه به این که چند ماه از اداره شرکت ( با مسئولیت محدود ) گذشته و تمامی وجوه صرف امور خرید و .... شده ؟؟؟

آفلاین A.Ehsani

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #10 : ۲۲ شهریور ۱۳۹۱ - ۲۳:۱۵:۲۳ »
سلام

بله قطعا" لازم است.

آفلاین acc.naseri

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #11 : ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۷:۲۸ »
سلام مجدد
این  35%  ( حداقل سرمایه ) آیا مسدود می شود و یا قابل برداشت و مصرف می باشد .
ضمنا مهلت واریز مابقی مبلغ تعهد شده(65%) طبق اساسنامه مشخص می شود یا قانون 5 ساله دارد؟
با تشکر

آفلاین A.Ehsani

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #12 : ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ - ۲۰:۴۴:۵۴ »
سلام

تا زمان ثبت شرکت در حساب باقی خواهد ماند بعد از ثبت آزاد میشود و مابقی تعهد چون جاری است معمولا" یکساله باید واریز شود در غیر اینصورت در مجمع باید تصمیم گیری شود.

آفلاین acc.naseri

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #13 : ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۲:۵۰ »
سلام
ممنون از راهنمایی شما
شرکتی با مسئولیت محدود  با سرمایه بالایی به ثبت برسد که پولش را ندارد(فقط ثبت کرده)
(با توجه به اینکه وجود حساب بانکی الزامی ندارد) میتواند تماما مبلغ سرمایه رو به حساب صندوق برده و از آن هزینه ها رو پرداخت کند ( یعنی تمام پرداخت ها از صندوق باشد )
و مابقی مبلغ صندوق را مثلا 500،000،000 ریال به حساب جاری شرکا ببرد .
ایا ممیز مشکل ساز می شود؟
البته کار اصولی نیست ولی یه جوری مشکل حل می شود.

آفلاین A.Ehsani

xx - تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص - متا
پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
« پاسخ #14 : ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۴۶:۵۰ »
سلام

خیر مشکل ساز نیست ولی در طی عملیات مشخص میشود که شرکت نقدینگی کافی ندارد و گرنه اصلا" نباید کار کنید.

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالی


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

question
خرید و ثبت حسابداری شرکت سهامی با مسئولیت محدود.

نویسنده محمدبینا

8 پاسخ ها
1619 مشاهده
آخرين ارسال ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۰:۵۰
توسط morteza.tabatabaei
xx
وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص با مسئولیت محدود

نویسنده میرزاخانی

0 پاسخ ها
2930 مشاهده
آخرين ارسال ۱۷ مهر ۱۳۸۹ - ۲۳:۳۶:۳۴
توسط میرزاخانی
xx
تفاوت شرکت با مسولیت محدود با شرکت سهامی

نویسنده RAMBOD

0 پاسخ ها
842 مشاهده
آخرين ارسال ۲۲ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۴:۵۱
توسط RAMBOD
xx
شرکت های سهامی

نویسنده DELFAN

0 پاسخ ها
1529 مشاهده
آخرين ارسال ۱۲ آبان ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۰:۳۱
توسط DELFAN
xx
کدینگ سرمایه شرکت سهامی

نویسنده mz648

6 پاسخ ها
1190 مشاهده
آخرين ارسال ۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۱:۳۶
توسط كياني
xx
ورود شریک در شرکت سهامی ثبت داره ؟

نویسنده cpa_safari

5 پاسخ ها
1544 مشاهده
آخرين ارسال ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۰۷:۲۱
توسط مرتضی رئیسی
 anything