• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta یا metaacc
را سرچ کرده و یا از لینکهای زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

دانلودسنتر
https://t.me/metaacc/

وارد شوید.


telegram_128-min - ثبت حسابداری مالیات حق تمبر و جریمه عدم پرداخت - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Googlenormal_post - ثبت حسابداری مالیات حق تمبر و جریمه عدم پرداخت - متا نویسنده موضوع: ثبت حسابداری مالیات حق تمبر و جریمه عدم پرداخت  (دفعات بازدید: 19589 بار)

0 کاربر و 5 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین a.mohseni

با عرض سلام
لطفا در مورد ثبت حسابداری مالیات حق تمبر(1000/2) و جریمه عدم پرداخت(2 برابر) راهنمایی بفرمایید.
آیا جزء هزینه های تاسیس می توان لحاظ کرد؟

Linkback: https://irmeta.com/meta/b277/t11389/

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالی

آفلاین zohre bahrami

ماده 44- از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود .

ماده 45- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها

تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .

ماده 46- از كلیه اسناد تجاری قابل انتقال كه در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده میشود ( به استثنای اوراق مذكور در مواد 45و48 این قانون ) و اسناد كاشف از حقوق مالكیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ( 5000) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یك هزار ریال حق تمبر دریافت خواهدشد و موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب كالاو سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری كنند .

تبصره : از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود :
1- از كارت معافیت هریك از مشمولان كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند , بابت صدور كارت معافیت مذكور , مبلغ ده هزار ریال
2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال
3- از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه كه بصورت موقت وارد كشور می شود مبلغ دویست هزار ریال
4- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یك هزارریال
5- از كارنامه وگواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی , راهنمائی و متوسطه مبلغ یك هزار ریال
6- از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی , كارشناسی , كارشناسی ارشد , دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال
7- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی , راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال
8- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال
9- از پروانه مامائی یا مدرك تحصیلی دوره كاردانی و دندانپزشكی تجربی مبلغ بیست هزار ریال
10- از پروانه مشاغل پزشكی , دندانپزشكی , پیراپزشكی , دامپزشكی و دارو سازی مبلغ یكصد هزار ریال
11- از جواز تاسیس , كارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی , كارت بازرگانی , پروانه وكالت و كارشناسی و سایر پروانه های كسب و كار , بابت صدور مبلغ یكصد هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ریال


ماده 47- از كلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر كه بین بانكها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می شود, درصورتی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود , معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود :
1- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری
2- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری كه بانكها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.
3- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری
4- وكالت نامه های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می نمایند .
5- قراردادهای دیگری كه بین بانكها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذكور در این ماده مرتبط می شود :
6- ضمانت نامه های صادره از طرف بانكها
7- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
8- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای كشورهای خارج در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.


ماده 48- سهام و سهم الشركه كلیه شركتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شركت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.كسورصد ریال هم صد ریال محسوب میشود.

تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بایدظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شركتها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود . افزایش سرمایه در موردشركتها هایی كه قبلا“ سرمایه خود را كاهش داده اند تا میزانی كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمیر مجدد نخواهد بود .

ماده 49- درصورتی كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 47,46,45و48 این قانون در ایران صادرشده باشد صادر كنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشد اولین شخصی كه اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید ودر هر صورت یا تادیه می نمایند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50-وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در مواردی كه مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اكتفا نماید .

ماده 51- درصورت تخلف از مقررات این فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .

بر گرفته از سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی


Wake up !wake up
Grab a brush and put a little makeup
Hide the scars to fade away the shakeup

آفلاین مرتضی رئیسی

سلام
سرکار خانم بهرامی گرامی ممنون از بابت مواد قانونیکه در اختیار قرار میدهید لطف میفرمائید در خصوصنحوه ثبت سند مذکور در سئوال دوستمان هم مختصر توضیحی بفرمائید.

آفلاین zohre bahrami

بادرود؛
قانون با شفافیت همه چیز را توضیحداده استو با استفاده از منطق حسابداری میتوان به جواب تمام سولات دست یافت؛

حق تمبر یک هزینه مالی میباشد با تفضیلی تمبر و سفته! پس به عنوان یکهزینه مالی بدهکارمیشود!
Wake up !wake up
Grab a brush and put a little makeup
Hide the scars to fade away the shakeup

آفلاین a.mohseni

سلام
جریمه عدم پرداخت ( 2برابر ) را چی ثبت کنیم؟ اون رو هم هزینه مالی ثبت کنیم؟
با تشکر

آفلاین hourad

xx - ثبت حسابداری مالیات حق تمبر و جریمه عدم پرداخت - متا
پاسخ : ثبت حسابداری مالیات حق تمبر و جریمه عدم پرداخت
« پاسخ #5 : ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۳:۲۲ »
سلام
جریمه عدم پرداخت ( 2برابر ) را چی ثبت کنیم؟ اون رو هم هزینه مالی ثبت کنیم؟
با تشکر
با سلام
لطفا ثبت حسابداری حق تمیر که هرساله برای تمدید کارت بازرگانی به دارایی پرداخت میکنیم بفرمایید.
هزینه های اداری : بد
                              موجودی نقد و بانک : بس
ثبت فوق صحیح است؟ اگر نادرست است لظفا اصلاحش بفرمایید
با احترام
بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه می نگری

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - ثبت حسابداری مالیات حق تمبر و جریمه عدم پرداخت - متا
پاسخ : ثبت حسابداری مالیات حق تمبر و جریمه عدم پرداخت
« پاسخ #6 : ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۵:۴۲ »
با سلام
لطفا ثبت حسابداری حق تمیر که هرساله برای تمدید کارت بازرگانی به دارایی پرداخت میکنیم بفرمایید.
هزینه های اداری : بد
                              موجودی نقد و بانک : بس
ثبت فوق صحیح است؟ اگر نادرست است لظفا اصلاحش بفرمایید
با احترام
سلام
ثبت شما درست است و معين اين حساب حقوق و عوارض دولتي مي باشد .
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین mostafa.hashemi

xx - ثبت حسابداری مالیات حق تمبر و جریمه عدم پرداخت - متا
پاسخ : ثبت حسابداری مالیات حق تمبر و جریمه عدم پرداخت
« پاسخ #7 : ۱۲ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۴:۱۲ »
با سلام
حق تمبر یک هزینه مالی است  اما طبق ماده 147 و 148 ق.م.م جریمه مالیات و بیمه به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی نمی شود. طبق اصول حسابداری موظف هستید ثبت جریمه را انجام دهید ولی ممیز مالیاتی در صورتیکه بررسی کند آن را به سود عملکرد شما اضافه میکند.
ثبت جریمه:
هزینه اداری-> هزینه مالی**
                             وجوه نقد**
شرح:بابت جریمه دیرکرد پرداخت حق تمبر
mostafa hashemi

آفلاین b721947

xx - ثبت حسابداری مالیات حق تمبر و جریمه عدم پرداخت - متا
پاسخ : ثبت حسابداری مالیات حق تمبر و جریمه عدم پرداخت
« پاسخ #8 : ۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۰:۵۹ »
درود بر شما

- حق تمبر همیشه به عنوان هزینه مالی شناسایی نمی شود.

- هزینه های مالی مربوط به فعالیتهایی است که جنبه تأمین مالی دارند از قبیل دریافت تسهیلات، افزایش سرمایه و امثال اینها.

- اگر حق تمبر بابت افزایش سرمایه، پرداخت شده است به عنوان هزینه مالی طبقه بندی خواهد شد اما اگر بابت مثلاً تمدید کارت بازرگانی پرداخت شده باشد به عنوان هزینه های اداری و تشکیلاتی ثبت خواهد شد.

- نکته آخر اینکه، هزینه های مالی ذیل هزینه های اداری و تشکیلاتی طبقه بندی نمی شوند بلکه در صورت سود و زیان، بعد از سود عملیاتی به صورت کاملاً مستقل گزارش خواهد شد.

با احترام

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالی


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
ثبت حسابداری بخشودگی جریمه مالیات عملکرد

نویسنده علی فیروزبخش

0 پاسخ ها
874 مشاهده
آخرين ارسال ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۱:۱۸
توسط علی فیروزبخش
xx
حوی ثبت حق تمبر - منبع مالیاتی حق تمبر

نویسنده RaminKhalili

1 پاسخ ها
674 مشاهده
آخرين ارسال ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۲:۰۸
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
ثبت جریمه پرداخت لیست بیمه

نویسنده parasto

17 پاسخ ها
6762 مشاهده
آخرين ارسال ۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۷:۴۴:۳۸
توسط zohre bahrami
xx
ثبت جریمه مالیات

نویسنده zppjavad

1 پاسخ ها
820 مشاهده
آخرين ارسال ۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۷:۴۳
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
ثبت حسابداری جریمه دیر کرد بیمه حقوق پرسنل

نویسنده سحر21145

1 پاسخ ها
2589 مشاهده
آخرين ارسال ۱۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۴:۴۴
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
لایحه حذف جریمه مالیات طلا فروشی

نویسنده bozorgmehr5716

3 پاسخ ها
928 مشاهده
آخرين ارسال ۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۷:۳۹
توسط فريدون مظفرنژاد
 anything