• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta
را سرچ کرده و یا از لینک زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

وارد شوید.


telegram_128-min - ترجمه حسابداری صنعتی - تالیف هورن گرن ویرایش 14 - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Google


veryhot_post - ترجمه حسابداری صنعتی - تالیف هورن گرن ویرایش 14 - متا نویسنده موضوع: ترجمه حسابداری صنعتی - تالیف هورن گرن ویرایش 14  (دفعات بازدید: 35690 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین مرضیه زهری

Exhibit 1-6 is an organization chart of the CFO and the corporate controller at Nike,the leading footwear and apparel company. The CFO is a staff manager who reports to and supports the chief executive officer (CEO). As in most organizations,the corporate controller at Nike reports to the CFO.Nike also has regional controllers who support oregional managers in the major geographic regions in which the company operates, such as the United States, Asia Pacific, Latin America, and Europe. Individual countries sometimes have a country controller. Organization charts such as the one in Exhibit 1-6 show formal reporting relationships. In most organizations, there also are informal relationships
that must be understood when managers attempt to implement their decisions.Examples of informal relationships are friendships among managers (friendships of a professional or personal kind) and the personal preferences of top management about the managers they rely on in decision making

شکل6-1 یک نمودار سازمانی از مدیریت ارشد مالی ومدیر مالی شرکت نایک ، پیشرو درتولید کفش وپوشاک است.مدیرارشد مالی یک مدیر ستادیست که نقش گزارش دهنده وحمایتی مدیرعامل را دارد.همانند بیشتر سازمانها مدیر مالی شرکت نایک به مدیر ارشد مالی گزارش می دهد.نایک همچنین در مناطق جغرافیای مهمی  مانند ایالات متحده امریکا،قاره اسیا،امریکای لاتین واروپا مدیر مالی منطقه ای دارد که که درشرکت فعالیت میکنند و مدیر منطقه ای را حمایت میکنند .گاهی اوقات یک کشور مدیر مالی کشوری دارد.نمودارسازمان مانند نمودار 6-1 روابط رسمی را گزارش میدهد.دربیشتر سازمانها نیز روابط غیر رسمی ای وجود دارد که می بایست در زمانی که مدیران درتلاش برای تصمیم گیری هستند متوجه باشند.مثالهایی از این روابط غیر رسمی  در روابط دوستانه میان مدیران (روابط دوستانه حرفه ای یاشخصی)و عملکرد شخصی مدیران ارشد درحدود نقش مدیریتیشان در تصمیم گیری،  وجود دارد
هرگز نشه فراموش

آفلاین Yaser Rasa

به نظرم نگارش اصلي كتاب قديمي است و با پيش فرض بند هايلايت شده نوشته شده است .در خصوص مديريت ريسك هم به همين ترتيب است.اساسا در حال حاضر بحث برروي اين است كه آيا بايست مديريت ريسك در سازمان با حسابرسي داخلي ادغام شود يا كه خير .
کتاب را آنطور که بنده ملاحظه کردم، چاپ انتشارات Pearson است که بسیار معروف و معتبر است. ضمناً آخرین نگارش کتاب مربوط به سال 2012 است که تئوری قدیمی بودن کتاب را بنظرم بنوعی رد می کند.
متاسفانه شخصاً توضیح و پاسخی برای این مورد ندارم و مشتاقانه منتظر رسیدن به پاسخ هستم.

آفلاین Yaser Rasa

1-
The controller (also called the chief accounting officer) is the financial executive primarily responsible for anagement accounting and financial accounting. This book focuses on the controller as the chief management accounting executive. Modern controllers do not do any controlling in terms of line authority except over their own departments. Yet the modern concept of controllership maintains that the controller exercises control in a special sense. By reporting and interpreting relevant data, the controller influences the behavior of all employees and exerts a force that impels line managers toward making better-informed decisions as they implement their strategies.
کنترلر (افسر ارشد حسابداری) مسئول اجرایی مالی است که در درجۀ اول مسئول حسابداری مدیریت و حسابداری مالی است. این کتاب به کنترلر بعنوان مسئول اجرایی حسابداری مدیریت توجه می کند. هم اکنون کنترلرها، غیر از دپارتمان حودشان، هیچ کنترلی بر روی افراد انجام نمی دهند. اما با این وجود، مفهوم مدرن "کنترل" به این مورد اشاره دارد که کنترلر، کنترل را بنوع خاصی انجام می دهد. کنترلر با گزارش و تفسیر اطلاعات مربوط، بر روی رفتار تمامی پرسنل تاثیرگذار بوده و فشاری وارد می آورد که بواسطۀ آن، مدیران در حین پیاده سازی و بکارگیری استراتژی هایشان، به اتخاذ تصمیمات بهتر ترغیب می شوند.

آفلاین Yaser Rasa

Exhibit 1-6 is an organization chart of the CFO and the corporate controller at Nike,the leading footwear and apparel company. The CFO is a staff manager who reports to and supports the chief executive officer (CEO). As in most organizations,the corporate controller at Nike reports to the CFO.Nike also has regional controllers who support oregional managers in the major geographic regions in which the company operates, such as the United States, Asia Pacific, Latin America, and Europe. Individual countries sometimes have a country controller. Organization charts such as the one in Exhibit 1-6 show formal reporting relationships. In most organizations, there also are informal relationships
that must be understood when managers attempt to implement their decisions.Examples of informal relationships are friendships among managers (friendships of a professional or personal kind) and the personal preferences of top management about the managers they rely on in decision making
در خصوص پاراگراف فوق، موردی که می توانم به آن اشاره کنم بحث ساختار سازمانی (Organisational Structure) می باشد که در این مورد، یکی از مدلهای ساختاری سازمانهای بزرگ، تقسیم بندی بر اساس مناطق جغرافیایی (Geographical Structure) است. در این مدل، برای دستیابی به اهداف مختلف، در هر منطقه، بخشی از سازمان مستقر می شود. یکی از دلایل می تواند دست یابی به بازار آن منطقه (Target Market) باشد.
در کنار این مبحث، باید به سیاست سازمانها در خصوص استقرار کارکرد (Function) های مختلف هم اشاره کنم. برخی از سازمانها Centralised و برخی دیگر Decentralised هستند. به این معنی که (همانطور که از متن نیز بر می آید) ممکن است کارکردهای خاص (مثل مالی و حسابداری) بصورت متمرکز (Centralised) و یا غیر متمرکز (Decentralised) بوجود بیایند.

در متن فوق به 6 عبارت و کلمه اشاره کردم که امیدوارم در ترجمه های آتی آنها را در ذهن داشته باشید.

آفلاین مرضیه زهری

Ponder what managers do to design and implement strategies and the organization structures within which they operate. Then think about the management accountants 'and controllers’ roles. It should be clear that the successful management accountant must have technical and analytical competence as well as behavioral and interpersonal skills.The Concepts in  on page 15 describes some desirable values and behaviors and why they are so critical to the partnership between management accountants and managers. We will refer to these values and behaviors as we discuss different topics in subsequent chapters of this book

فکر کنید که مدیران به طراحی وبکارگیری راهبردها وساختارهای سازمانی درمحل فعالیتشون مشغول اند.سپس درباره نقش های حسابداران مدیریت ومدیر مالی فکرمیکنند .باید واضح باشد که حسابدار مدیریت موفق باید شایستگی فنی وتحلیلی وهمچنین مهارت های رفتاری وفردی را دارا باشد.مفاهیم کادر صفحه15بعضی از ارزشهاورفتارهای پسندیده واینکه چرا آنها برای همکاری بین حسابداران مدیریت ومدیران مهم هست را توضیح میدهد.ما  درباره این ارزشها ورفتارهای اشاره شده ،در موضوعات مختلف فصل های بعدی کتاب بحث خواهیم کرد.

15_1_1 - ترجمه حسابداری صنعتی - تالیف هورن گرن ویرایش 14 - متا
15_1 - ترجمه حسابداری صنعتی - تالیف هورن گرن ویرایش 14 - متا
هرگز نشه فراموش

آفلاین مرضیه زهری

Professional Ethics
At no time has the focus on ethical conduct been sharper than it is today. Corporate scandals at Enron, WorldCom, and Arthur Andersen have seriously eroded the public’s confidence in corporations. All employees in a company, whether in line management or staff management, must comply with the organization’s—and more broadly, society’s-expectations of ethical standard
Institutional Support
Accountants have special obligations regarding ethics, given that they are responsible for the integrity of the financial information provided to internal and external parties. The Sarbanes–Oxley legislation in the United States, passed in 2002 in response to a series of corporate scandals, focuses on improving internal control, corporate governance, monitoring of managers, and disclosure practices of public corporations. These regulations call for tough ethical standards on managers and accountants and provide a process for employees to report violations of illegal and unethical acts
اخلاق حرفه ای
در هیچ زمانی تمرکز برروی رفتار اخلاقی واضح تر از امروز نبوده است.رسوایی گروهی درانرون ،ورلد کام و ارتوراندرسون به طورجدی باعث ازبین رفتن اعتماد عمومی در شرکتها شده است.همه کارکنان یک شرکت چه مدیریت صفی چه مدیریت ستادی باید بطور کامل با انتظارات سازمانی یا در حد وسیعتر با انتظارات  استاندارد اخلاقی جامعه منطبق باشند.
حمایتهای نهادینه
حسابداران  تعهدات اخلاقی ویژه ای دارند که آنهارادربرابر درستی اطلاعات مالی که به طرفین داخلی وخارجی ارائه میدهند مسئول میکند.قانون ساربانز-اکسلی درایالات متحده درسال2002وضع شده بود جوابگویی برای رسوای جدی شرکتهاست وبر روی بهبود کنترل داخلی،رهبری وحاکمیت شرکتها،نظارت مدیران وشیوه های کشف شرکتهای دولتی تمرکز میکند..این قوانین درخواستی است برای وضع  الگوهای اخلاقی دشوار روی مدیران وحسابداران  و ارائه فرایندی که کارمندان گزارشات تخلفات  عملهای غیر قانونی وخیر اخلاقی را بدهند.
هرگز نشه فراموش

آفلاین مرضیه زهری

قانون ساربینز - اكسلي

http://irmeta.com/meta/index.php/topic,2654.msg6160.html#msg6160
و

http://irmeta.com/meta/index.php/topic,2562.msg5907.html#msg5907
و

•  پس از افشاي تقلبات گسترده در بازار سرمايه جهاني به ويژه موضوع شركتهاي انرون، ورلدكام، آجيب، پارمالات، فولكس واگن و... كنگره امريكا كميته خاصي را مامور اين قضيه و يافتن راهكارهاي مقابله با فساد و تقلب نمود. راهبري اين كميته بر عهده سناتور امريكائي به نام پل ساربینز و يك نفر نماينده كنگره امريكا بنام آقاي ميشل اكسلي تفويض شده بود. آنان با همكاري سازمان حسابرسي دولتي، انجمن حسابداران خبره امريكا و سازمان بورس امريكا لايحه اي را تنظيم كردند كه بعدها به نام همين دو نفر به نام «قانون ساربینز اكسلي Sarbense-Oxely Act   SOXمشهور شد. آقاي پل سپيروس ساربینز سناتور ايالات مريلند از حزب دمكرات متولد 1933 فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه اكسفورد انگلستان و هاروارد امريكا در سال 1960 مي باشد و آقاي ميشل گارور آكسلي متولد 1944 نماينده كنگره از حزب جمهوري خواه از ايالت اوهايو فارغ التحصيل رشته حقوق در سال 1969 از دانشگاه ايالتي اوهايو مي باشد. در واقع محتواي قانون افشاي اطلاعات درست و بموقع، شفافيت مالي و رابطه حسابرسان و شركت بود. قانون مذكور در جلسه 170 كنگره در تاريخ 23/6/2002 به تصويب نمايندگان رسيد و در تاريخ 30/7/2002 پس از امضاي جورج بوش جهت اجرا به SEC ابلاغ شد...

•  این لا‌یحه کار مشاوره‌ای را که موسسات حسابرسی مجازند برای صاحبکاران انجام دهند محدود می‌سازد. افزون بر آن، لا‌یحه مذکور، حوزه‌های مسئولیت جدیدی بر مسئولیتهای حسابرسان افزود. بدین معنی که براساس مفاد بخش 404 قانون مذکور، شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار نیویورک  ملزم شده‌اند  در گزارشهای سالا‌نه، گزارش جداگانه‌ای درباره ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت ارائه کنند. همچنین، حسابرسان مستقل باید ارزیابی هیئت مدیره شرکت از کنترلهای داخلی را گواهی و گزارش نمایند. ارائه این گزارش در پایان اولین سال مالی یا پس از 15 ژوئن 2004 الزامی شده است

•  بموجب قانون ساربنز براي تخلفات متقلبانه تا 20 سال زنداني پيش بيني شده كه اولين حاصل آن محاكمه مديران شركت انرون بود كه نتيجه راي دادگاه آنچنان براي مديران متقلب انرون سخت آمد كه كنت لي رئيس هيأت مديره شركت انرون روز چهارشنبه 14/4/1384 پس از دو ماه حبس دچار سكته قلبي شد و فوت شد. سختگيري هاي بازار سرمايه چنان شده كه براي مديران متقلب دو راهكار بيشتر وجود ندارد و يا حبس هاي طولاني بيش از يكصد سال و يا خودكشي و سكته قلبي.

•  قاعدتاً اگر بازيگران اقتصادی خردمند باشند، اين قانون بايد حلال بسياری از مشکلات ناشی از تقلب های مالی در شرکت ها باشد. ساربانز- اکسلی ترکيب و سازمان تقريباً تمامی فعالان مهم در يک شرکت را مورد توجه قرار می دهد. کارشناسان اين ترکيب را «زنجيره تدارک گزارش شرکت» می خوانند. اين ترکيب شامل رؤسا، مديران، حسابرسان، وکلا و کارشناسان اوراق بهادار می باشد.

•  اين قانون از مدير عامل و مسئول امور مالی شرکت ها می خواهد، در مورد گزارش های دوره ای شرکت ها که شامل اظهارات مالی که توسط اداره کل اوراق بهادار و داد و ستد (SEC ) جمع آوری شده است، گواهی دهند. اين قانون مسئولان مختلف شرکت ها را در معرض مجازات های کيفری قرار می دهد. اين قانون تمامی مسئولين شرکت ها را که به نحو متقلبانه بر روی کار حسابرسان تأثير بگذارند و يا در کار آن ها دخالت کنند و يا آن ها را مجبور به برآورده کردن خواست های خود بنمايند، مجازات می کند. و اين که ساربانز- اکسلی رؤسا و مديران را مجبور به ارائه گزارش دقيق از عملکرد تجاری بخش تحت نظر خود می نمايد و همچنين SEC   را مکلف می کند که مسئولين مربوط را ملزم به تدوين اساسنامه اخلاقی برای مسئولين ارشد مالی نمايد.   

•  ساربینز- اکسلی «بايدهای» کميته های حسابرسی شرکت های دولتی را افزايش داد. همه اعضای اين کميته ها بايد مستقل باشند و حداقل يکی از آن ها بايد متخصص در امور مالی باشد

•  ساربینز- اکسلی به خودگردانی شغل حسابرسی پايان می دهد؛ بر اساس اين قانون، هيأت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی(PCAOB)  تشکيل می شود و اين هيأت با ثبت شرکت های دولتی حساب رسی که وظيفه آن ها حساب رسی شرکت های دولتی است، تقويت می گردد. اين قانون حساب رسی، کنترل کيفيت، اخلاقيات، استقلال عمل و ساير استانداردهای لازم را برای اين حرفه تنظيم می نمايد. برای اطمينان يافتن از انجام وظيفه، نحوه کار شرکت های حسابداری دولتی را کنترل می کند و همچنين متخلفين را مجازات می نمايد.

قانون ساربینز - اكسلي يا همان حاكميت شركتي در سال 2001 تصويب و از سال 2004 در كشورهاي اروپاي غربي ، انگلستان ، استراليا ، كانادا و آمريكا اجرا مي شود ولي در ايران مشابه اين قانون وجود ندارد.

قانون مشابهی در بازار بورس لندن وجود دارد این قانون  اصطلاحاْ combined Code نامیده میشود.

به نقل از acclearn.com

 اطلاعات بیشتر از ویکی پدیا

بنده هم به نقل ازhttp://acc-pro.blogfa.com/post-37.aspx

هرگز نشه فراموش

آفلاین مرضیه زهری

6-Professional accounting organizations, which represent management accountants in many countries, promote high ethical standards.3 Each of these organizations provides certification programs indicating that the holder has demonstrated the competency of technical knowledge required by that organization in management accounting and financial management, respectively.
In the United States, the Institute of Management Accountants (IMA) has also issued ethical guidelines. Exhibit 1-7 presents the IMA’s guidance on issues relating to competence,confidentiality, integrity, and credibility. To provide support to its members to act ethically at all times,the IMA runs an ethics hotline service. Members can call professional counselors at the IMA’s Ethics Counseling Service to discuss their ethical dilemmas. The counselors help identify the key ethical issues and possible alternative ways of resolving them, and confidentiality is guaranteed. The IMA is just one of many institutions that help navigate management accountants through what could be turbulent ethical waters

سازمانهای حسابداری حرفه ای، که ترویج استانداردهای بالای اخلاقی حسابداران مدیریت دربسیاری از کشورهارا بیان میکند.هریک ازاین سازمانها گواهی هایی را صادر میکنند که نشاندهنده این است که صاحب آن صلاحیت دانش فنی موردنیاز آن سازمان به ترتیب در حسابداری مدیریت ومدیریت مالی رادارد .
درایالات متحده موسسه حسابدارن مدیریت (IMA)نیز نشریه رهنمودهای اخلاقی صادر میکند.شکل7-1 رهنمودهای IMA درارتباط باموضوعات صلاحیت،محرمانه بودن،درستی واعتبار را ارائه میدهد.IMAبرای حمایت بیشتر کاربران خود برای عملکردن به اخلاقیات درهمه زمانها خدمات هات لاین را اجرا میکند.اعضا میتوانند با مشاوران حرفه ای درقسمت خدمات مشاوره ایIMAدرباره مشکلات اخلاقیشون بحث کنند.این مشاوره هابه تشخیص مسائل اخلاقی وراه های جایگزین احتمالی حل وفصل آنها، با ضمانت محرمانه بودن ،کمک میکند.IMA فقط یکی از بسیاران موسسه ای است که

that help navigate management accountants through what could be turbulent ethical waters

hotline:telephone number which one can call in an emergency
منتظر اصلاحات بزرگواران خواهم بود
هرگز نشه فراموش

آفلاین Yaser Rasa

Professional Ethics
At no time has the focus on ethical conduct been sharper than it is today. Corporate scandals at Enron, WorldCom, and Arthur Andersen have seriously eroded the public’s confidence in corporations. All employees in a company, whether in line management or staff management, must comply with the organization’s—and more broadly, society’s-expectations of ethical standard
Institutional Support
Accountants have special obligations regarding ethics, given that they are responsible for the integrity of the financial information provided to internal and external parties. The Sarbanes–Oxley legislation in the United States, passed in 2002 in response to a series of corporate scandals, focuses on improving internal control, corporate governance, monitoring of managers, and disclosure practices of public corporations. These regulations call for tough ethical standards on managers and accountants and provide a process for employees to report violations of illegal and unethical acts
Cortporate scandals : رسوايي هاي سازماني
passed in 2002 : كه در سال 2002 به تصويب رسيد
disclosure practice : چگونگي (روشهاي) افشا در سازمانهاي عمومي

e regulations call for tough ethical standards on managers and accountants and provide a process for employees to report violations of illegal and unethical acts : اين قوانين، استانداردهاي اخلاقي سفت و سختي را براي مديران و حسابداران طلب مي كنند و فرآيندي را براي پرسنل مهيا مي كنند تا بواسطه آن بتوانند وقوع موارد خلاف قانون و خلاف اخلاق را گزارش نمايند.

آفلاین مرضیه زهری

Cortporate scandals : رسوايي هاي سازماني
passed in 2002 : كه در سال 2002 به تصويب رسيد
disclosure practice : چگونگي (روشهاي) افشا در سازمانهاي عمومي

e regulations call for tough ethical standards on managers and accountants and provide a process for employees to report violations of illegal and unethical acts : اين قوانين، استانداردهاي اخلاقي سفت و سختي را براي مديران و حسابداران طلب مي كنند و فرآيندي را براي پرسنل مهيا مي كنند تا بواسطه آن بتوانند وقوع موارد خلاف قانون و خلاف اخلاق را گزارش نمايند.
چقدر روان وساده وقابل هضم
هرگز نشه فراموش

آفلاین مرضیه زهری

Typical Ethical Challenges
Ethical issues can confront management accountants in many ways. Here are two examples:
 Case A: A division manager has concerns about the commercial potential of a software product for which development costs are currently being capitalized as an asset rather than being shown as an expense for internal reporting purposes. The manager’s bonus is based, in part, on division profits. The manager argues that showing development costs as an asset is justified because the new product will generate profits but presents little evidence to support his argument. The last two products from this division have been unsuccessful. The management accountant
disagrees but wants to avoid a difficult personal confrontation with the boss, the division manager.
 Case B: A packaging supplier, bidding for a new contract, offers the management accountant of the purchasing company an all-expenses-paid weekend to the Super Bowl. The supplier does not mention the new contract when extending the invitation.The accountant is not a personal friend of the supplier. The accountant knows cost issues are critical in approving the new contract and is concerned that the supplier will ask for details about bids by competing packaging companies.
In each case the management accountant is faced with an ethical dilemma. Case A involves competence, credibility, and integrity. The management accountant should request that the division manager provide credible evidence that the new product is commercially viable. If the manager does not provide such evidence, expensing development.costs in the current period is appropriate. Case B involves confidentiality and integrity.
Ethical issues are not always clear-cut. The supplier in Case B may have no intention of raising issues associated with the bid. However, the appearance of a conflict of interest in Case B is sufficient for many companies to prohibit employees from accepting “favors"from suppliers. Exhibit 1-8 presents the IMA’s guidance on “Resolution of Ethical
Conflict.” The accountant in Case B should discuss the invitation with his or her immediate supervisor. If the visit is approved, the accountant should inform the supplier that the invitation has been officially approved subject to following corporate policy (which includes maintaining information confidentiality).
Most professional accounting organizations around the globe issue statements about professional ethics. These statements include many of the same issues discussed by the IMA in Exhibits 1-7 and 1-8. For example, the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) in the United Kingdom identifies the same four fundamental principles
as in Exhibit 1-7: competency, confidentiality, integrity, and credibility
.
3 - ترجمه حسابداری صنعتی - تالیف هورن گرن ویرایش 14 - متا
هرگز نشه فراموش

آفلاین Hamidreza2113

سلام بر همگی
من دنبال ترجمه فصل 10 این کتاب هستم اگه می تونید کمکم کنید خیلی بهش نیاز دارم.
باتشکر

برچسبهای این موضوع :


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
Current Issues in Management Accounting -ترجمه حسابداری مدیریت

نویسنده saha.A

9 پاسخ ها
2794 مشاهده
آخرين ارسال ۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۵:۴۸
توسط bardiya66