Google

* آخرین فعالیتهای دسته جمعی توسط اعضای تالار تخصصی

موج مثبت


سپیدار سیستم


آموزش حسابداري جهت مصاحبه و استخدام


گپ وخنده


ختم قرآن ویژه ماه مبارک رمضان


انجمن کوهنوردی و طبیعت گردی متا


یاران محک


کاربازی-بازی کار


دفتر جناب آقای کیانی


دفتر جناب آقای فریدون مظفر نژاد


حسابداری تک کاربره IR
normal_post - اسرار چشمها - متا نویسنده موضوع: اسرار چشمها  (دفعات بازدید: 524 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین حمید رستمی

xx - اسرار چشمها - متا
اسرار چشمها
« : ۲۵ آذر ۱۳۸۹ - ۱۶:۳۶:۱۷ »
اسرار چشمها

شیوه ای كه مـا را قادر می سازد با مشاهده حركات چـشـم هـا بـه نـحـوه‎ ‎اندیشیدن فرد ‏پی ببریم. مـبـنـای ایـن علم بر پایه ارتباط تنگاتنگ جسم و ذهن بوده و‎ ‎آنـكـه افـراد با ‏حـركـت دادن چـشمـهایـشـان رونـد تـفـكـرات بـاطـنـی خـود را‎ ‎آشـكـار میسازند. فراگیری ‏آن ما را یقینا در بهبود برقراری ارتبـاط با دیگران در‎ ‎زندگی یاری خواهد داد‎.‎
تشخیص حركات چشم قدری به تمرین و ممارست نیـاز دارد زیرا كه برخی افراد‎ ‎حركات ‏چشم بسیار كنـد و آرام، مختصر، زیركانه و یا تعمدی دارند كه اغلب اوقات‎ ‎ارزیابی چشم را ‏پیچیده و دشوار می گردانـد. حـركات چـشـمـها نشان دهنده آن است كه‎ ‎فرد چگونه ‏میاندیشد،آیا وقایع گذشته و یا آینده را در تصور خود میپروراند، صدایی را‎ ‎در باطن خود ‏دوبـاره می شـنـود و یا صدای جـدیـدی را در ذهن خود می آفریـنـد. در‎ ‎دلـش بـا خود حرف ‏میزند و یا توجهش معطوف به احساساتش می باشد‎.‎
جهت رمز گشـایی حركات چشمها صورت را به 3 بخش فوقانی-میانی-تحتانی در‎ ‎ذهن ‏خـود مجسم كنید. اكنون مجددا آن 3 بخش را از وسط به 2 بخش چپ و راست تقسیم‎ ‎كنید. حركت چشم به سمت هر یك از این 6 منطقه را میتوان اینگونه تفسیر‎ ‎كرد‎:‎
بالا: دیداری
وسط: شنیداری
پایین: تكلم و احساسات
سمت چپشان مربوط به اطـلاعـات یـادآوری شده و سمت راستشان مربوط به‎ ‎اطلاعات ‏خلق شده می باشد. به این مفهوم كه شخص به مـنظور دستیابی به مناطق مرتبط با‎ ‎حواس پنجگانه مغز بطور غیر ارادی چشمانش را به جهات مختلف حركت میدهد‎.‎
‎* ‎چشمها بالا وچپ: نیـمكره غیـر بـرتـر تـجـسـمات فكری - تصویر ذهنی‎ ‎یادآوری شده - ‏دستیابی به خاطرات بصری‎ (Vr)‎
‎* ‎چشمها بالا و راست: نیـمـكره بـرتـر تجسمات فكری-تصویر ذهنی خلق‎ ‎شده-قوه مخیله‎ ‎‎(Vc)‎
‎* ‎چشمها وسط و چپ: نیـمـكره غـیر برتر پردازش حـس شـنـوایی-دستیابی به‎ ‎خاطرات ‏اصوات-افتراق تن صدا‎ (Ar)‎
‎* ‎چشمها وسط و راست: نـیـمـكره بـرتر پـردازش حـس شنوایی-تجسم اصوات‎ ‎جدید‎ (Ac)‎
‎* ‎چشمها پایین و چپ: ندای درون-گفتگوی باطنی-ایجاد كلام‎(Ad)‎
‎* ‎چشمها پایین و راست: احساسات، حـس لامـسه و هـم احشایی-دستیابی به‎ ‎احساسات، عواطف، احساس سردی وگرمی، درد، فشار، حركت و جاذبه‎(K)‎
‎* ‎چشمها مستقیم بسمت روبرو و متسع: دسـتـرسـی سـریع و آنی به تمام‎ ‎اطلاعات ‏حسی (معمولا بصری‎)‎
كاربردها
‎1- ‎موثرتر ومفیدتر بیاندیشید از آنجایی كه حركات چشمها سبب تحریك بخشهای‎ ‎متفاوتی ‏از مغز میگردند، بـنـابـراین شما را در اندیشیدن بهتر یاری میكند. بـرای‎ ‎مـثال هنگامی كه از ‏شما پرسیده شود كه آخرین فردی كه امروز صبح ملاقات كردی چه كسی‎ ‎بود؟ شما بـا ‏حـركت دادن چشم هـا بسمت بالا و چپ می توانید آن را بهتر به خاطر‎ ‎بیاورید‎.‎
‎2- ‎بدانید چه زمانی باید سكوت كنید هنگامی كـه فـردی در حین انجام حركات‎ ‎چشمی می ‏باشد و شما نیز همزمان صحبت می كنید، رشته افكار وی برهم از دست میرود كـه‎ ‎سبب ‏تاخیر و كندی ارتباط مـتـقـابل، سردرگمی و رنجش آن فرد نسبت به شما خواهد شد‎. ‎
‎3- ‎حریم شخصی افراد افرادی كه شیوه تفكرشان وابسته بر اطلاعات بصری‎ ‎میباشد، بـه ‏حـریم شخصی زیادی نیاز دارند. مایلند از شما به اندازه كافی فاصله‎ ‎بگیرند تا قادر باشند ‏خیلی خوب شما را مشاهده كنند زیرا كه با نگاه كردن به شـمـا‎ ‎اطـلاعـات بـسـیـاری را ‏گـردآوری مـی كنند. بنابراین دور از آنها نشسته و یا‎ ‎بایستید. افرادی كه احساسی می ‏اندیشند مایـلـنـد به حد كافی نزدیـك بـاشـنـد تـا‎ ‎بـا شـما تـماس جسمی برقرار كنند كه ‏این كار را با زدن به بازوهای شما، گرفتن آرنج‎ ‎و یا شانه و دست دادنی كه گویی میـل بـه ‏رها كردن دستان شما ندارد بروز میدهند‎. ‎همچنـیـن افـرادی كه یادگیری و تفكراتشان ‏وابسته به اطلاعات شنیداری میباشد كمترین‎ ‎توجهی نسبت به وجود شما و حركات ‏جسمانی شما ندارند زیرا كه تمام توجه شان معطوف به‎ ‎جزئیات و صـحت اطـلاعـات ‏مبـادلـه شده و تحلیل آن میگردد.چشم برهم زدنهای مكرر و یا‎ ‎حتی بستن چشمها به ‏مدت چند ثانـیه در هنگام بحث و گفتگو پیرامون مسائل پیچیده از‎ ‎ویژگیهای اخلاقی آنان ‏میباشد‎.‎
‎4- ‎دروغگو را شناسایی كنید هنگامیكه مشاهده كردید شخصی درپاسخ به پرسشهای‎ ‎شما به بالا و سـمـت راست چشم میدوزد احتمالا در فكر فریب و یافتن پاسخ ساختگی‎ ‎میباشد‎.‎
زیاده روی نكنید
به خـاطر داشته باشید كه حركات چشمها در تمام افراد صادق نمیباشد گاهی اوقات‎ ‎در ‏افراد چـپ دسـت حـركات چشم مذكور معكوس بوده و یا حتی برخی افراد دارای حركات‎ ‎چشم منحصر به فردی می باشند. بنابراین در استفاده از آن مـحـتـاط و مـیانه رو باشید‎ ‎و ‏هیچگاه به آن به دید یك قانون ثابت ننگرید‎. ‎Linkback: http://irmeta.com/meta/b1839/t5774/
امروز را با خدا قدم برداریم و فردا را به او بسپاریم


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
اسرار امضا

نویسنده حمید رستمی

0 پاسخ ها
771 مشاهده
آخرين ارسال ۱۸ آذر ۱۳۸۹ - ۰۰:۵۰:۵۸
توسط حمید رستمی