Google

* آخرین فعالیتهای دسته جمعی توسط اعضای تالار تخصصی

موج مثبت


سپیدار سیستم


آموزش حسابداري جهت مصاحبه و استخدام


گپ وخنده


ختم قرآن ویژه ماه مبارک رمضان


انجمن کوهنوردی و طبیعت گردی متا


یاران محک


کاربازی-بازی کار


دفتر جناب آقای کیانی


دفتر جناب آقای فریدون مظفر نژاد


حسابداری تک کاربره IR
normal_post - قوانين مورفي - متا نویسنده موضوع: قوانين مورفي  (دفعات بازدید: 655 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین حمید رستمی

xx - قوانين مورفي - متا
قوانين مورفي
« : ۲۸ آبان ۱۳۸۹ - ۲۱:۴۶:۱۰ »
قوانين مورفي
‎   ‎

هر چيزي‎ ‎راكه ميخواهيد، نميتوانيد داشته باشيد و آنچه را كه داريد نمي خـواهيـد!" ‏قــوانين‎ ‎مــورفي مــجموعه اي از قوانين حاكم بر زندگي هستند كـه اكثر آنها از بدبيني ‏نـشات‎ ‎گـرفتـه و جـنـبـه شوخي دارند امـا بسياري از آنها نيز واقعيت هستند‎.‎
قوانين مورفي‎ ‎توسط شخصي بنام كاپيـتـان‎ ‎ادوارد مورفي مهندس نيروي هوايي، در سـال ‏‏1949 پـا بـه عـرصه حضور گذاشت. وي هنگامي‎ ‎كه روي پروژه اي در نيـروي هـوايـی ‏مشغول بررسي روند كار بود متوجه شد كه‎ ‎تراسفورماتور به صـورت نـادرسـتي سيم پيچي ‏شده در مـورد تكنسين مربوطه چنين گفت:"اگر‎ ‎اين تكنسين راهي باشه تا بتونه كـارشـو ‏درسـت انـجـام نده، اون راهو پيدا‎ ‎ميكنه‎."‎
قوانین مورفي اكنون افزون بر هـزاران قانون ميبـاشد كـه توسط افراد‎ ‎گوناگون در سراسر ‏جهان گرد آمده و مـجـموعـه اي ازقـوانـيـن حـاكـم بر زنـدگي‎ ‎هسـتند كـه اكثر آنها از بدبيني ‏نشات گرفته و جنبه شوخي دارند امـا بسـياري از آنها‎ ‎نيزعينيت و واقعيت دارند. اكنون به ‏برخي از اين قوانين توجه‎ ‎كنيد‎:‎
‎ ‎اگـر قـرار بـاشه كاري خراب بشه و درست پيش نره، حتما خراب مي شـه‎ ‎آن ‏هـم در نامناسبترين زمان‎!‎
‎ ‎اگر احتمال داشته باشه چندين كار خراب بشه، آن كـاري كه بيشترين ضرر‎ ‎را ‏خواهد زد درست پيش نخواهد رفت‎!‎
‎ ‎همه چيز در حال بدتر شدن است‎!‎
‎ ‎لبخند بزنيد فردا همه چيز بدتر و وخيمتر خواهد‎ ‎شد‎.‎
‎ ‎احتمال آنكه يك شيء آسيب ببيند نسبت مستقيم دارد با ارزش‎ ‎آن‎!‎
‎ ‎همه كارها بيشتر از آنچه تصور ميكنيد بطول خواهد‎ ‎انجاميد‎!‎
‎ ‎اگر شما تصميم به انجام كاري ميگيريد پيش ازآن لازم است ابتدا كار‎ ‎ديگري را انجام ‏دهيد‎!‎
‎ ‎هر راه حلي مشكل جديدي پديد مي آورد‎!‎
‎ ‎شما هنگام صبحانه خوردن هيچگاه نميتوانيد تعيين كنيد كدام طرف نان‎ ‎را بايد كره بزنيد‎!‎
‎ ‎هرگاه جسم بـا ارزشي از دست شما به زمين مي افتد به غير قابل دسترس‎ ‎ترين مكان ‏ميرود ‏
‏(حلقه برليان يا داخل سطل زباله مي افتد و يا در چاه‎ ‎فاضلاب‎)!‎
‎ ‎شما هر موقع دنبال چيزي مي گرديد هـميشه در آخـرين مـكاني كه آن را‎ ‎جستجو ميكنيد مي يابيدش‎!‎
‎ ‎هيچ اهميتـي ندارد كه شما به چه اندازه دنبال جنسي بگرديد به محض‎ ‎آنكه آن را خريديد ‏آن را در مغازه اي ديگر ارزانتر خواهيد‎ ‎يافت‎!‎
‎ ‎همواره در خيابان در هنگام رانندگي ماشينها در لاين ديگر سريعتر‎ ‎حركت ‏ميكنند‎! ‎
‎ ‎زماني كه دستگاه معيوب خود را نزد تعميركار مي بريد كاملا بي عيب و‎ ‎درست كار خواهد كرد‎!‎
‎ ‎هر فردي راهي براي ثروتمند شدن در ذهنش دارد كه عملي‎ ‎نميباشد‎!‎
‎ ‎هر چيز خوب در زندگي يا غير قانوني است ويا غير اخلاقي و يا چاق‎ ‎كننده‎!!‎
‎ ‎هر كسي پول بيشتري دارد حكمراني ميكند‎!!‎
‎ ‎هيچ عمل نيكي بدون مجازات نخواهد ماند‎!!‎
‎ ‎هرگاه شما چيزي را در جاي امني قرار ميدهيد تا گم نشود ديگر هيچگاه‎ ‎نميتوانيد پيدايش ‏كنيد‎!‎
‎ ‎در ورزش گلف بهترين ضربه ها هميشه زماني زده ميشود كه تنها باشيد و‎ ‎بدترين آن ‏هنگامي كه در جمعي بازي مي كنيد و يا با فردي بازي ميكنــيد كه ميخواهيد‎ ‎او را با بازي ‏خود تحت تاثير قرار دهيد‎!! ‎
‎ ‎هر چيزي را كه مي خواهيد، نميتوانيد داشته باشيد و آنچه را كه داريد‎ ‎نميخواهيد‎! ‎
‎ ‎احتمال آنكه كاري را كه انجام ميدهيد ديگران ببـينند نـسبت مسـتقيم‎ ‎دارد با ‏ميزان احمقانه بودن كار شما‎!‎
‎ ‎سنگين بودن ترافيك نسبت مستقيم دارد با ميزان عجله شما براي زود‎ ‎رسيدن به مقصد‎!‎
‎ ‎هنگام ورود به پمپ بنزيـن جـايگاهـي را كه انتخاب مي كنيد هميشه‎ ‎طولاني تر از جايگاه ‏هاي ديگر خواهد بود‎.‎
‎ ‎هيچ اهميتي ندارد من كجا ميروم، من آنجا هستم‎!‎
‎ ‎هر كسي ميتواند مدرك دانشگاهي بگيرد اما صاحب عقل نخواهد‎ ‎شد‎!‎
‎ ‎زباله از خلاء بيزار است آنقدر انباشته ميگردد تا فضاي موجود را پر‎ ‎كند‎!‎
‎ ‎هرگاه كفش نو را براي اولين بار به پا كنيد همه پايشان را روي آن‎ ‎خواهد گذاشت‎!‎
‎ ‎زماني كه مي خواهيد لكه روي شيشه پنجره را پاك كنيد هميشه لكه سمت‎ ‎ديگر شيشه ميباشد‎!‎
‎ ‎قانون بقاء كثيفي: براي تميز كردن هر چيزي چيز ديگري بايد كثيف‎ ‎گردد‎!!‎
‎ ‎اگر امري احتمال دارد اتفاق بيافتد و خيلي هم خوشايند باشد،هرگز‎ ‎اتفاق نخواهد افتاد‎!‎
‎ ‎اگر حق با شما باشد هيچكس حرف شما را باور نخواهد‎ ‎كرد‎!‎
‎ ‎قوانين مانند تار عنكبوت مي باشند تنها افراد ضعيف و فقيران به دام‎ ‎آن ميافتند در صورتي ‏كه ثروتمندان و صاحبان قدرت آن را پاره كرده و‎ ‎ميگريزند‎!!‎
‎ ‎دو عنصر در طبيعت فراوان ميباشند: يكي هيدروژن و ديگري‎ ‎حماقت‎!!‎
‎ ‎جاده رسيدن به موفقيت همواره در دست ساخت‎ ‎است‎!‎
‎ ‎هرگاه چيـزي را دور بياندازيد به محض آنكه ديگر به آن دسترسي نداشته‎ ‎باشيد به آن نياز ‏پيدا خواهيد كرد‎!‎
‎ ‎كار تيمي همواره ضروري مي باشد چون به شما اجازه مي دهـد تـا در‎ ‎صورت بروز مشكل ‏فرد ديگري را نكوهش كنيد‎!‎
‎ ‎احتـمـال آنـكه طـرف ناني كه به آن كره ماليده شده است بروي فرش‎ ‎بيافتد نسبت ‏مستقيم دارد به قيمت فرش‎!‎
‎ ‎شما هيچگاه نمي توانيد با نگاه كردن به خطـوط راه آهـن، بـگويـيد كه‎ ‎قطار از كدام سمت ‏خواهد آمد‎!‎
‎ ‎ماشيني كه روبروي شما در حركت است هميشه سرعتش از شما كمتر‎ ‎است‎! ‎
‎ ‎هر چه عقيده اي مسخره تر باشد احتمال موفقيت آن بيشتر مي‎ ‎باشد‎!!‎
‎ ‎افرادي كه مي توانند بهترين نصيحت ها را بكنند، نصيحت نمي‎ ‎كنند‎!!‎
‎ ‎دود سيگار هـمواره به سمت افراد غيـر سيـگاري حـركت خواهد كرد، ‏بدون‎ ‎توجه به سمت وزش باد‎!‎
‎ ‎جاي پارك مناسب ماشين هميشه سمت ديگر خيابان‎ ‎ميباشد‎!‎
‎ ‎براي هر عملي يك انتقاد برابر و مخالف آن وجود‎ ‎دارد‎!!‎
‎ ‎دوستان مي آيند و مي روند اما دشمنان انباشته‎ ‎ميگردند‎!‎
‎ ‎هرگاه به دروغ به رئيس خود بگوييد كه علت تاخير شما پنچر شدن چرخ‎ ‎ماشينتان بوده روز ‏بعد چرخ ماشين شما پنچر خواهد شد‎!‎
تقريبا داخل شدن به كاري از خارج شدن از آن آسانتر‎ ‎است

البته بعضی از اینا  رو میشه به طنز معنی کرد و حتما‎ ‎میدونید که قانون مقابل این قانون،‎ ‎قانون جذب‎ ‎هست‎...‎Linkback: http://irmeta.com/meta/b1839/t4798/
امروز را با خدا قدم برداریم و فردا را به او بسپاریم


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter