Google

* آخرین فعالیتهای دسته جمعی توسط اعضای تالار تخصصی

موج مثبت


سپیدار سیستم


آموزش حسابداري جهت مصاحبه و استخدام


گپ وخنده


ختم قرآن ویژه ماه مبارک رمضان


انجمن کوهنوردی و طبیعت گردی متا


یاران محک


کاربازی-بازی کار


دفتر جناب آقای کیانی


دفتر جناب آقای فریدون مظفر نژاد


حسابداری تک کاربره IR
veryhot_post - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا نویسنده موضوع: حجاب مصونیت است نه محدودیت!  (دفعات بازدید: 31551 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین Arghavan

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۱۷:۴۰:۴۴ »
حجاب مصونیت است نه محدودیت!   
      
حجاب در لغت به معنای : حایل شدن ‍، پوشاندن ، مانع شدن است. الحجاب مفرد كلمهٔ حجب به معنای : پرده ، پوشش ، لباس ، پارچه وهر چیزی كه چیز دیگر را بپوشاند یا هر مانع وحایل وفاصله میان دو یا چند چیز.1
حال كه به معنای لغوی حجاب پی بردیم ، معلوم می شود كه حجاب مصونیت واطمینان بخش است نه محــدودیت آور! چرا كه گوهر وجودی انسان ارزشمندترین و گرانمایه ترین چیزی است كه ازجانب خداوند باریتعالی ، آن مهربانترین مهربانـــان به ودیعه گذارده شده است. وهر چیز ارزشمند نیازمند مراقبت ، محافظت ، نگهبانی وممانعت از مفقود شـدن ودسـت درازی و سرقت است و گوهر ارزشمند وجود آدمی به مراتب اولی نیازمند چنیین مراقبتی است. حجاب صدفی است كه از این گوهــر گرانمایه محافظت می نماید ، پس با چنین تعبیری نیز حجاب ، ارزش آفرین است وپاسبان ارزش نه محدودیت و از بین برندهٔ ارزش وكم كننده ی بهای ذی قیمت آدمی !

اگر فرض كنیم كه انسانی كالای بسیار ارزشمند مانند : ماشین گران قیمت یا شمش طلا ویا میلیونها تومان پول دارد ، تحقیقاً برای نگهداری ومحافظـت آن از چشم ودسـت متجاوزین در اندیشه ی چاره ای می افتد. بطور مثال : برای محافظت ماشینش ، قفل الكترونیكی و زنجیر و… وبرای نگهداری از شمش طلا وپول از سیستم بانكی استفاده می كند ، چراكه از حفظ وصیانت اموال خود مطمئن گردد.

آیا چنین عملی محدود كردن ویا محروم كردن از دارایی است ؟ آیا گوهر وجودی انســـان بعنوان ارزشمند ترین و كامل ترین موجودات نیازمند چنین مرا قبتی نیست؟ تقوای الهی به همین منظـور در قرآن وروایات بطور متواتربیان شده است و تذكرات فراوانی در نگهداری چشم ودست از خیانت به مال و ناموس افراد شده است.


بعضی افراد بد حجابی ویا بی حجابی را آزادی دانسته وآن را لازمه ی پیشرفت وترقّی می دانند وحجاب رامانع این پیشرفت!

در حالیكه غربیها برای مبارزه با اسلام اصیل وپویا چنین الغائاتی را ایجاد می كنند تا ارزشها وكرامات والای آدمی را از بین برده وانسان را موجودی صرفا مادی قلمداد نمایند . همانگونه كه نقل شد : امروزه اشیاء ومواد قیمتی نیز برای جلوگیری از سرقت وخیانت در بهترین ومطمئن ترین شكل نگهدلری می شوند ، اما با عناوین مختلف همچون : حقوق بشر، آزادی و… به دنبال از بین بردن كرامت های انسانی هستند. البته هر جایی كه آزادی ، امنیت سیاسی واجتماعی و… آنان را به خطر اندازد با آن به بدتــرین شكل وشدیدتــرین راه مقابله می كنند . بعنوان مثال : در فرانسه كه مهد آزادی وتمدن است ، وقتی دختر مسلمان فرانسوی می خواهـــــد آزادانه بر مبنای تعالیم دینی خود روسری بر سر كرده ودر محافل آموزشی و اجتماعی حضور پیدا كند ، مواجه با برخورد می شود تاجایی كه دولت و مجلس آن نیز برای مقابله با آن فعال می شوند !!!

در تركیه وقتی خانم مریم كاواكچی بعنوان نماینده انتخاب شده ومیخواهد با پوشش اسـلامی وارد مجـــلس بشود از ورود او ممانعت می شود وآن رامخالف با روح آزادی می دانند ، اما در كشور جمهوری اسلامی كه مهد تمدن اسلامی ودینی است آن هم پویاترین ادیان الهی ! وقتی می خواهندبا بدحجابی وبی حجابی یا شبیــهه خــــون فرهنـــگی مقابله كنند ! دشمنان بشریت و قدرتهای جنایتكار وایادی مزدور داخلی آنان با بوق های تبلیغاتی خود چنان وانمود می كنند كه در ایران آزادی نیست !

 حقوق بشر پایمال می شودو… حكیمی چه زیبا گفته است : اگر بی حجابی تمدن است پس حیوانات متمدن ترند .!!!

انسان از آنجایی كه مخلوق برتر خداوند است ودروجود او روح ونفخه الهی دمیده شده است ووجه تمایز او با سایر موجودات ـ بخصوص حیوانات ـ در عقل وقدرت تفكراست وبه تبع آن خلیفه اللهی اوست دارای مسئولیت ومأ موریتی است وآن رسیــدن به خداوند وملكوتی شدن است ، چرا كه آدمی همچون حیوانات صرفا برای ارضای غریزیات خلق نشده اســـت ودارای دو بعــد انسانی ، ملكوتی وحیوانی است. گرایش بیش از حد به هر سو در حقیقت كمرنگ كردن ویاحتی بیرنگ كردن طرف دیگر است . بعد معنوی انسان در عبادت وتقوای الهی خلاصه می شود كه از كرامات انسانی سرچشمه می گیرد۰

 «و ما خلقت الجنّ و الانس الاّ لیعبدون» ( سوره الذاریات آیه ۵۶ )

و به قول شاعر كه می فرماید :

خور وخواب و خشم و شهوت شغب است و جهل وظلمت               حیـــــــــــوان خبـــــــر ندارند ز مكان آدمیــــت

و یا لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی در جای دیگر می فرماید:

من ملك بودم وفردوس برین جایم بود آدم آورد در این دیر خـــــراب آبادم 2

و سعدی شیرین سخن هم چنین سروده است :

خفتگان را خبر از زمزمه ی مرغ سحر حیوان را خبر از عالم انسانی نیست 3

امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب (ع) می فرمایند:

«رحم الله امراء من عرف نفسه وعلم من این وفی این والی این» - خداوند رحمت كند كسی را كه خود را شناخت

و دانست در كجاست ودر كجاست وبسوی كجاست۰

چه زیبا سعدی این فرمایش علی (ع) را به تصویر كشیده است:

از كـجا آمـده ام، آمدنم بهــر چه بود به كجا می روم آخر ننمایی وطنـــــم 4

من به خود نامده ام تاكه زخود باز روم آنكــــه آورد مــــرا، باز برد در وطنم

شعر زیر را نیز در همین رابطه سروده ام كه امید وارم مورد رضای حضرت احدیت قرار گیرد:

گنج هــا بازحمت بسیار می گردد عیـــان گــرد هـر گنجینه مـاری خفته ، بهرش پاسبان

بهر مخفی بودن از چشم بد اندیش حریص جنس باارزش درون سینه ی خاك است نهان

آدم بــاارزش از چشــمان افــــراد مریض حفظ گردد با حجاب وپوشش كامل ، جوان !

چشـــــم بیـمار هــوس بازان نامرد ودغل می رود دنبــال افــرادی به سبك آنچنان!!!

گـوهـر جان تو ای انسـان وارستـــه چنین می شــود از چشــم دزدان معارض در امـان

گر كه باشد جلفی وبی بند وباری افتخــار این تمــدن را ز حیــوانات آوردی نشــــان

خواهر من ، باحجابت تیر چشم دون باش ! قطـــره آبی در صدف گردد چنین در گــران

حال با این مقدمه می پردازیم به عوامل ایجاد كننده بدحجابی كه زمینه ساز بی حجابی خواهد شد :

الف) عوامل بیرونی :

عوامل بیرونی ترویج بدحجابی وبی حجابی در جامعه اسلامی ایران عبارتند از :

۱) بیم دشمنان انقلاب اسلامی از اصولگرایی ورشد روز افزون معنویت در مقابل ماتریالیسم غربی ودر نتیجه مقابله با

پیشرفت چنین آموزه ای در ایران وجلوگیری از ورود وصدور آن به دیگر كشورها وبه خطر افتادن منافع آنان !

۲) تبلیغات گسترده فرهنگی ( تهاجم فرهنگی ) دشمنان علی الخصوص آمریكای جنایتكار واسرائیل و… از طریق ماهواره ،

 اینترنت و… به منظور جلوگیری از ترویج اسلامگرایی در جهان خصوصا كشورهای غرب !

۳) بی هویت كردن نسلهای آینده جمهوری اسلامی وبی تفاوت كردن نسل فعلی وتخریب آموزه های نسل اول ودوم انقلاب اسلامی!

۴) فشارهای سیاسی بر نظام بین الملل وسازمانهای وابسته به آن در برخورد با جمهوری اسلامی ایران ازقبیل : سازمــــان حقوق بشر ، كنوانسیون برابری حقوق زن ومرد ، یونسكو و… با توجیهات كاذبانه ی : عدم وجودآزادی ، وجود زندانیــان سیاسی ، پایمال كردن حقوق زنان و… !

۵) ارئه ی مُدهای غربی كه منطبق بانوع حكومت ماتریالیستی آنهاست به عنوان الگو وسنبل پیشرفت وپرستیزومقابله با الگوهای برتراسلامی و ایرانی !

۶) ایجادجو ناخرسندی عمومی ازحكومت جمهوری اسلامی وبزرگ نمایی مشكلات احتمالی با تبلیغات گسترده وایجاد جو بد بینی نسبت به نهادهای نظارت وهدایت كننده مانند : سپاه وبسیج وقوه ی قضائیه و… !

ب) عوامل درونی:

۱) بی تفاوتی حكومت ومردم نسبت به شیوع منكر وكم توجهی ویا بی توجهی نسبت به انجام فریضه امر به معروف ونهی از منكر !

۲) تبدیل شدن ناهنجاریها به هنجارها به دلیل بی توجهی ویا كم توجهی مردم وحكومت به ناهنجاریها !

۳) برخورد سیاسی وجناحی وحتی احساسی با مقوله ی فرهنگ وترویج بعضی ناهنجاریهابرای جلب افكار و آرای عمومی به منظور غلبه بر رقیب وسلطه بر اریكه ی قدرت !

۴) تولید الگوها ومحصولات فرهنگی والبسه های غیر متعارف با مد های غربی وعرضه ارزان قیمت آن به بازار خرید!

۵) برخوردهای غیراصولی وغیر كارشناسانه با پدیده ی بدحجابی در بین جوانان ومردم وجَری كردن آنان در برخوردها!

۶) منفی نگری به پدیده ارزشمندحجاب وعدم توجه به نقاط مثبت حجاب وتبلیغ آن از طریق رسانه های گروهی بخصوص صدا و سیما ، تئاترو سینما و... !

۷) عدم ارائه ی الگوی مناسب ودرخور شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی !

۸) بی تفاوتی وبی توجهی دستگاههای فرهنگی جامعه دربرخوردبا پدیده ی حجاب در مواجهه با مردم بخصوص جوانان از قبیل : وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی – وزارت آوزش وتحقیقات وفن آوری – وزارت آموزش وپرورش – صدا وسیما –سازمان تبلیغات اسلامی . مؤسسات آموزشی وفرهنگی !

۹) خصوصی سازی مراكز ومؤسسـات فرهنگی وارائـه ی محصـــولات آن بدون توجه به نظارت كامل به كیفیت ونحوه ی فعالیت آنان از قبیل: كلوپ های فرهنگی ، مؤسـسات آموزشی وفرهنگی غیــر انتفاعی ( مدارس ودانشكاه و… ) كه مع الأسف به دنبال سودبیشتر وتوسعه ی فراتر به هر شكل ممكن !!!

۱۰) فاصله گرفتن جوانان ازآموزه های دینی وفرهنگ غنی اسلام به دلیل تبلیغ غلط آن وعدم توجه به خواستهای منطقی آنان

۱۱) رفاه زدگی مسئولین حكومت وجامعه وگاهی رفتارهای عملی وغلط فرزندان وبستگان مسئولین در جامعه !

۱۲) برخورد غیر اصولی وغیر منطقی با پدیده های تكنولوژی ،مانند: ماهواره واینترنت وعدم توانایی در ارائه ی تكنولوژی برتر برای جایگزینی !

۱۳) عدم تعیین حدود مشخص عملی واجرایی در قانون برای مقابله ی دستگاه های قضایی وانتظامی در برخورد با بی حجابی و ناهنجاری های اجتماع بادر نظر گرفتن شرایط زمانی ومكانی وبهره مندی از مطالعات كارشناسانه وارائه ی راهكارهاینظارتی دقیق واصولی !

۱۴-عدم توجه والدین به رعایت اصول اخلاقی ونوع پوشش لازم در منزل ودر حضور فرزندان بخصوص فرزندان جوان !

( كه این موضوع خود می تواند به عنوان یكی ازعوامل مهم دربروز ناهنجاریها درجامعه بوده وزمینه ساز بعضی از انحرافات و گرایشات به جنس مخالف باشد ! )

۱۵- استفاده از فیلمهای نامناسب وگاهی مستهجن توسط والدین در منزل ودر حضور فرزندان !

۱۶- وجود دوگانگی وحتی چندگانگی درجامعه از قبیل : خانواده ، مدرسه ، محیط اجتماعی و… در برخوردها ، رفتارها ، كنشها و واكنشها !

۱۷- ازدیادموالید در دههٔ اول انقلاب بدون درنظرگرفتن امكانات وخدمات و… بدون برنامه ریزی كه امروزه اینچنین گریبان گیر كشور شده است !

۱۸- افراط وتفریط در برخوردبا پدیده حجاب وحتی با معضل بدحجابی از طرف خانواده ها ، جامعه ، محیط های آموزشی و ... !

۱۹- عدم نظارت ویا بی توجهی والدین نسبت به خروج وورود فرزندان از منزل ویا عدم كنترل رفت وآمدها و نوع شركت آنان در مجالس ومحافل دوستانه وجشنها !

راههای مقابله با بد حجابی وبی حجابی در جامعه :

۱- رعایت اصل تقوای الهی در عمل از طرف آمرین به معروف وناهین از منكر . ( عامل بودن آمر )

۲- ارائهٔ الگوی صحیح پوشش متناسب با اسلام وانقلاب برای دختران وپسران

۳- ارائهٔ الگوهای امروزی كه برای نسل جوان ملموس باشد ( مانند : دعوت از كسانیكه در زمینه های علمی ، اجتـماعی و… در بین نسل جوان موفق بوده وپوشش برتر دارند )

۴- ترویج فرهنگ اصیل اسلامی وقرآنی در صدا وسیما وسینما وحتی میادین شهرها( بصورت تابلوهای بیل برد )

 با ساخت فیــلم ، سریال ، پخش مراسم عزاداری وهیئات مذهبی و...

۵- بیان محسنـات حجاب اسلامی وتبلیغ خوبیهای حجـاب وبیان مضرات بدحجــابی وبی حجابی از طریق : همایش ، كنفرانس ،

میزگردو... با بهره گیری از نسل جوان وبا پوششهای مناسب

۶- در نظر گرفتن شرایط زمانی ومكانی در امر به معروف ونهی از منكر بخاطراثر گذاری واثر پذیری و فرهنگ سازی از طریق مثبت نگری به مقوله حجاب وعدم بزرگنمایی بدحجابی

۷- مجاب نمودن مسئولین بین خود وخانواده وزیر مجموعه ی اداری آنان ( مانند : منشی ها وغیره )

۸- جلوگیری از تولید وفروش محصولات غیر فرهنگی والبسه های نا مناسب

۹- توسعه وگسترش هیئات مذهبی وپخش از صدا وسیما وهمچنین در بعضی مناسبات كشاندن آنان به خیابانها ومیادین شهر

۱۰- برگزاری میز گردهای تخصصی با بهره گیری از متخصصین جوان در زمینه های مختلف علمی ، سیاسی . اجتماعی و…
   
11- تعیین حدود وثغور قانونی حجاب اسلامی با عنایت به فرهنگ غنی اسلامی وایرانی برای دختران وپسران در جامعه ومدرسه و دانشگاه با بهره مندی از نظر كارشناسان علوم اجتماعی وروانشناسان

۱۲- برخورد قاطع با متخلفین بصورت هماهنگ ومتحد الشكل از طرف تمامی دستگاه های مسئول از قبیل : قوهٔ قضائیه ، نیروی انتظامی و ضابطین آنان در بسیج و... با پدیده ی بدحجابی و… ( ارائه ی راه حل واحد در برخورد با بد حجابی وبی حجابی و پرهیز از تكرویها وكج سلیقگی ها در برخوردها

۱۳- برخورد شایستـه ومبتنی برعقلانیت واصــولی باپدیده ی تكنولوژی جدید ( مانند : ماهواره و اینترنت) وتلاش در جهت ارائه ی تكنولوژی برتروجایگزین ویا در صورت عدم توانایی در ارائه ی الگوی برتر، شناساندن محسنات آن بجای برخورد های احساسی و گاهی خدای ناكرده نابخردانه باآن ،كه خودنوعی ترویج می باشد!!! چراكه حتی كسانیكه با آن آشنایی ندارند به دنبال چیستی ؟ آن می روند ، كما اینكه در چند سال اخیر تجربه ی مبارزه با ویدئو وماهواره به چنین واقعه ای اذعان دارد

۱۴- ایجاد حالت احساسی خوف ورجاء در جامعه :

خوف برای متخلفین ورجاء برای مردم وافراد سالم جامعه با وضع قوانینی كه ضمانت اجرای عملی را داشته باشند ونظارت دقیق بر حسن اجرای آن قوانین از طریق مجلس محترم ودستگاههای نظارتی

۱۵- ایجاد اعتماد عمومی به حكومت با برخورد قاطع با فاسقین وفاسدین ومتجاهرین به فسق

۱۶- ایجاد اشتغال برای جوانان وسرگرم كردن این قشر عظیم به كار وتلاش وایجاد امنیت شغلی

۱۷- برقراری امنیت شغلی ، اجتماعی ، اقتصادی ، رفاهی از طریق مسئولین ذیربط وتبلیغات گسترده رسانه های گروهی

۱۸- ترویج فرهنگ ازدواج واستحكام بنای خانواده با حمایت از مزدوجین وفرهنگ سازی در این رابطه وارائه ی راهكارهای عملی برای حصول به آن وسهل وآسان نمودن ازدواج از طریق : ساخت خانه های با مساحت كم وبصورت اقساط در اختیار زوجهای جوان گذاردن ، تأمین اشتغال آنان ، ارائه ی مشاوره های خانوادگی از طریق رسانه ی ملی وجراید وبرگزاری میزگردهای تخصصی در این زمینه ویا ساخت سریالهای مناسب

۱۹- بیان غیر مستقیم مسایل فرهنگی از طریق صدا وسیما با ساخت فیلم ، سریال و مصاحبه و دعوت از خانواده های موفق

۲۰- از بین بردن دغدغه معیشت برای خانواده ها وكم كرده ودر نهایت از بین بردن شكاف طبقاتی بین فقیر وغنی وبرخورد

با سود جویان وسوء استفاده كنندگان در جامعه اعم از مسئولین وطبقات اول ودوم جامعه ودیگران . چراكه همسر یا مرد خانه از صبح زود به دلیل عقب نماندن از دیگران وتأمین معاش ورفع نیاز و كسب رزق و روزی وبعضا رفاه طلبی بیش از حد توان تا پاسی ازشب درتمام هفته حتی گاهی جمعــه هامشغول كاروتلاش بوده وازتوجه عاطفی ومعنوی اهل خانواده ی خودغافل است وهنگامی كه همسر وپدرنتواندپاسخگوی احتیاجات غریزی وعاطفی خانواده ی خود باشد نوعی عقده وبیمــاری گریبانگیر آنان می شودكه كمبود احساسی وعاطفی (محبت )است كه درنهایت ممكن است برای ارضاء آن گرایش به غیرقوت گرفته و كم كم زمینه های ناهنجاری بوجود آیدتا غریزه ارضاء شود به عنوان نمونه : ( به انحراف كشیده شدن بعضی ازخانم های متأهل )

۲۱- رعایت اصول اخلاقی وپوشش مناسب والدین در منزل درحضور فرزندان مانند : پدر در مقابل دختر ومادر در مقابل پسر و حتی محارم نسبی كه ممكن است موجب بروز حوادث بسیار شومی نیز گردد

۲۲- رعایت والدین در استفاده از فیلمهای مبتذل؟؟؟ وبرنامه های ماهواره ای در حضور فرزندان !!! چرا كه زمینه ی كنجكاوی آنان ایجاد شده وكودكان نیز به دنبال تقلید بر می آیند

۲۳- كنترل فرزندان توسط والدین در خروج وورود از منزل ونظارت بر حضور آنان در مجالس ومحافل خصوصی و غیر خصوصی جوانان از قبیل : جشن تولد ها ، جشن های فارغ التحصیلی و حتی لهو ولعب ( پارتی ها و… )

۲۴- تبلیغ درسطح شهرها وحتی روستاها بطورمنسجم ویكنواخت توسط تراكت ، بیل برد ، پلاكارد و… باذكرمحاسن حجاب نه معایب آن

۲۵- پرهیز از دوگانگی وحتی چند گانگی در برخوردها ورفتارها وتبلیغ ها و…

۲۶ – سلیقه ای عمل نكردن دستگاههای مسئول از قبیل : ستاد امر به معروف ونهی از منكر ، نیروی انتظامی ، دستگاه قضایی و... در پایان با توجه به اینكه آدمی فطرتاً زیبـــــایی دوست ، كمال جو ، برتری طلب ، تنوع پسند و ماجراجوست لذا به دنبال مطرح كردن خود است واگر این روحیه هدایت نشود ، فاجعـــه آفرین نیـــــز می شود وزمانیكه حیاء وعفت عمومی و خصوصی را از بین برد، دیگر قابل هدایت وكنترل نخواهد بود واز آنجاییكه انسان همواره به دنبال خوبیهاست ، لذا هر كاری را كه می كند به نظرش خوب ودارای كمال مطلوب است پس بنابر این باید خوبیها را به او شناساند و معرفت به خوبیها را به او آموخت ، وقتی انسان به خوبیها معرفت یافت دیگر به طرف بدیها نمی رود ، آنچه موجب ضلالت آدمی است خوب دیدن بدیهاست كه برنامه ی شیطان ونفسانیات وحتی شیاطین انسی نیز همین است كه بدیها ومنكرات را در نظر آدمی خوب واحسن جلوه دهند. وراه مبارزه با آن نیز رشد معنویت وترویج عبادت وشفافیت حسنات بصورت ملموس است و در واقع توجه به غنای معنویت ومعرفت در برابر غذای مادیت ونفسانیت خور وخواب وخشم وشهوت شغب است وجهل وظلمت حیــــــوان خبــــر ندارنــد زمكـــان آدمیـــت به همین جهت است كه نبی مكرم اسلام حضرت محمد (ص)می فرماید : تفكـر ساعه خیر من عباده سبعین سنه(۵) « یك ساعت فكر كردن بهتر از هفتاد سال عبادت است » واین همان معرفت وشناخت است كه به دنبال تفكرحاصل می گردد و زمینه خداشناسی واقعی انسان نیزهماناخودشناسی وشناخت خوداست ، همانگونه كه پیامبر اسلام (ص) فرموده اند : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » (۶،۷) كسیكه خود را شناخت بتحقیق خدای خود را شناخته است انسان به جهت خدایی بودنش موجودی تكامل یافته واشرف مخلوقات بوده وبه دلیل دمیده شدن نفخه وروح الهی در وجودش سمت خلیفه اللهی در روی زمین یافته است وبه جایی می رسد كه هیچ موجودی را نشاید رسد آدمی به جایی كه بجز خدا نبیند بنـــگر تا چه حــــد است مقام آدمیت در نهایت برای رسیدن به كمال مطلوب دانشمندان تعلیم وتربیت چهار اصل را برای آدمی برشمرده اند كه آدمی از آنها بهره مند بوده وشخصیت او با آنها شكل می گیرد كه عبارتند از :

۱- ژن (خون ) : كه ازنسل قبل « پدر ومادر » بصورت بارز وبی واسطه و نسلهای گذشته « آباء واجداد» بصورت نهفته و با واسطه ی پدر یا مادر به وجود آدمی منتقل می شود كه در واقع گریزی از آن نیست !

۲- خانواده : اعم از رفتار وكردار خانواده « پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و… » كه درطفولیت وكودكی به صورت تقلیدی و در نوجوانی وجوانی به صورت الگویی تأثیر گذار است

۳- محیط: اعم از كوچه وخیابان ، شهر و روستا ، مدرسه ودانشگاه از طریق دوستی وهمكاری و…

۴- خود و اراده : عبارت از تصمیم گیری وانتخاب وجهت یابی كه در واقع تكمیل كننده وصیقل دهنده ی شخصیت آدمی است
 (تكمیل كننده فضایل وزدودن یا صیقل دهنده ی رذایل ودر یك كلمه : ( در بر داشتن عزت وذلت آدمی) بنابر این نوع شخصیت و زندگی انسان از اراده وقدرت اختیار وانتخاب او سر چشمه می گیرد كه این مهم میسر نمی شود مگر با تدبیر وتفكر ! حال با توضیحات فوق چنین بر می آید كه مسأله ی حجاب امری است با دو معنا : یكی معنای لغوی ، آنچه در ابتدای مقاله شرح آن گذشت . ودیگر معنا ی ماهوی ومحتوایی حجاب ، كه در جامعه ی كنونی مصداق داشته ومتداول است ونهایتاً باید از دودید وزاویه به مفهوم ومحتوای حجاب نگریست :

۱- حجاب ملی واسلامی : این نوع پوشش با ید با ارائه ی الگوی واحدومتناسب بادواصل اسلامیت وملیت ( برگرفته ازتمدن اسلامی وملی )كه پشتوانه ی كار كارشناسانه ی مبتنی بر تحقیق وبررسی عملی به همراه داشته باشد ، ارائه شده ودر قانون احصاء گردد وملاك عمل در رفتار وكردار فردی و اجتماعی باشد

۲- حجاب وپوشش قومی ، محلی ، منطقه ای : این نوع پوشش كه مربوط به مناطق وقومیت های مختلف بوده ومبتنی

 بر نوعی عادت والزام قومی ، قبیله ای است كه از نســلهای گذشتــــه بعنوان یك الگو در هر قبیله وقوم اجراء می شود گر چه امروزه با پیشرفت روز افزون تكنولوژی اطلاع رسان از جمله : تلویزیون ، ماهـــواره ، ویدئو ، اینترنت و... پوشش های قومی ومحلی نیز تغییر كرده وبویژه نسل جوان كمتر به پوشش محلی وقومی فكر می كنند!

بنابر این با اندكی تأمل به این نتیجه می رسیم كه نوع حجاب زنان وپوشـش مردان عشایر ، كرد ، بعضی قبایل ترك ، لر ، شمال و ...متناسب با فرهنگ و آموزه های قبیله ای وقومی ومحلی بوده وافــراد هر قبیله وقوم بعنوان الگوی برتر برخود لازم وواجب می دانند كه آنرا در خانه وجامعه رعایت كنند البته نسل جوان قبایل نیز دستخوش تغییراتی شده اند والگوهای قومی وقبیله ای را فقط در چارچوب همان قبیله ملزم به رعایت هستند ووقتی پای را از محل وقــوم بیـــرون می گذارند ( به عناوین مختلف از جمله : تحصیل ، اشتغال و...)

هماهنگ با جامعه می شوند واینجاست كه وجود یك الگوی ملی واسلامی ضرورت می یابد وچه بهتر است كه دست اندركاران تعلیم و تربیت وارباب فرهنگ وسیاست وصاحبان دانش وتكنولـــوژی دست در دست هم داده وچارچوبی بر گرفته از اســـلام و ایران و حتی آمیختگی فرهنگ قبایل برای حجاب اسلامی معین نمایند كه بهترین وارزنده ترین آن چادر است

منابع ومآخذ : ۱- بندرریگی ، محمد ( مترجم ) ، فرهنگ عربی به فارسی ، ترجمه ی منجد الطلاب ، تهران ، اسلامی ، چاپ چهارم،

۱۳۶۲،ص ۸۷

۲-دیوان خواجه شمس الدین حافظ شیرازی ، فرهنگ ، چاپ یازدهم ،۱۳۶۷،ص۲۱۰

۳- به انتخاب جمعی از نویسندگان ، هزار سال شعر فارسی ، تهران ، کانون چاپ ، چاپ چهارم ، ۱۳۶۷، ص ۱۹۵

۴- شفیعی کد کنی ،دکتر محمدرضا ، گزیده ی غزلیات شمس ، کتابهای جیبی ، چاپ سوم

۵- واعظی نژاد ، حسین ، طهارت روح ، قم ، ستاد اقامه ی نماز ، چاپ پنجم ، ۱۳۷۶، ص ۵۷

۶- علامه مجلسی، محمد باقر ، بحار الانوار ، ( ت ۱۱۱۰.ق ) الطبعه الثالثه ، داراحیاء الترا العربی ، بیروت ، ۱۴۰۳.ق

۷- مطهری ، مرتضی ، سیزی در نهج البلاغه ، تهران ، صدرا، بیست هشتم ، ۱۳۸۲،ص۳۱۲

والعاقبه للمتقین

احمد ربیع زاده

دبیر آموزش وپرورش ناحیه یك شهریار

   

   
   
      
   
   
         

Linkback: http://irmeta.com/meta/b1839/t1347/
ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست      بي باده ارغـــــوان نمي شايد زيست
 اين سبزه که امروز تماشاگه ماست      تا سبزه خاک ما تماشاگه کيست
       *Image Removed*

آفلاین سعدی مومیوند

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« پاسخ #1 : ۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۷:۱۵:۰۴ »
با سلام و درود به خانم ارغوان که الحق کامل و جامع اسلام آزادی و آزادگی را بیان کردند.

اما بهترین راه برای ادامه این طرز فکر ، انتقال این مطالب به صورت گسترده است که بدون برنامه ریزی و کمک دستگاه های مسئول امکان پذیر نیست.

امیدوارم روزی این کلام زیبا، در دل تمام کسانی که راه حق و حقیقت و آزادگی را گم کرده اند و سردرگم به دنبال سراب آزادی غربی میدوند ، بنشیند.
           

                       حجاب مصونیت است نه محدودیت!
***کسی که به من می آموزد ،از کسی که مرا دوست دارد با ارزش تر است***

آفلاین Arghavan

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« پاسخ #2 : ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۹:۱۸ »
 
/حضرت حيدر به نام فاطمه حساس بود /خلقت از روز ازل مديون عطر ياس بود /اي که ره بستي ميان کوچه ها بر فاطمه /گردنت را ميشکست انجا اگر عباس بود


حجاب مصونيت است نه محدوديت

در محافل و مجامع ، سئوالات و شبهاتي پيرامون مسأله حجاب عنوان مي کنند و اين اصل مهم را

مخالف آزادي و موجب تعطيل شدن فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي زنان مي دانند و گاه شبهه را

چنين مطرح مي کنند که محدود کردن زن در قالب پوشش موجب عطش بيشتر مردان مي شود و

برعکس برهنگي موجب عادي شدن و بي تفاوتي مردان نسبت به زنان مي گردد . پس هيچ

ضرورتي در حفظ حجاب و پوشش وجود ندارد !


در پاسخ به چنين شبهاتي مي توان چنين گفت : حجاب مصونيت است نه محدوديت ، حجاب اسلامي

به معناي زنداني کردن زن و بستن دست و پاي او نيست تا مخالف آزادي باشد بلکه حجاب براي او به

خاطر مصالحي است که بيشتر به نفع خود زنان مي باشد و موجب تعالي روح و حفظ هويت و شخصيت

آنان مي شود و اين مطابق حقوق طبيعي زنان است و با آزادي صحيح ، هيچ منافاتي ندارد .


بله اگر منظور از آزادي بي بند و باري است ؛ اسلام چنين آزادي را که خلاف اخلاق و ساختمان

 فطري بدن و بر خلاف مصالح خانوادگي و جامعه است اجازه نمي دهد بلکه آن را وسيله لگدکوب

کردن شخصيت و وقار و متانت زن مي داند .   
28260_162 - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
                                                 


 از نظر اسلام زن با رعايت پوشش اسلامي ، در محيط پاک و سالم مي تواند درس بخواند و فعاليتهاي اقتصادي و

اجتماعي مناسب با روحيات زنانه داشته باشد . از جمله پزشکي ، معلمي ، اکثر فعاليتهاي هنري و … که اسلام

هرگز از انجام آنها جلوگيري نکرده است .


 منظور از پوشش اسلامي اين است که زن لذتهاي خود را به بيرون از خانه نبرد چرا که منجر به فساد ، بي نظمي

، مختل شدن و رکود فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي پسران و مردان جوان مي شود و اين همان هدفي است که

استعمار از برهنه کردن زنان دارد . از طرفي حضور زن در جامعه آن هم هر روز با کفش و لباس جديد به مراتب

ضررهاي اقتصادي بيشتري دارد تا بيکاري او در خانه . و الا اسلام اصلاً مخالف فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي

زنان نيست .


اما در پاسخ به اين شبهه که محدود کردن زن در قالب پوشش موجب عطش بيشتر مردان مي شود ؛ مي توان

چنين گفت که : پوشش در اسلام به معناي محدوديت زن و مرد از ارضاي جنسي نيست که موجب عطش بيشتر

و يا انفجار گردد . اسلام براي ارضاي غريزه جنسي موضوع ازدواج را ارايه داده که ديگر عقده جنسي پديد

نمي آيد . ولي به عکس اين عدم پوشش زن است که مايه تباهي و فساد مي گردد . تباهي و آلودگي و

بي عفتي در کشورهاي غربي خانمان سوز است . لذا ضروري است راهي را که غرب رفته و در آن وامانده

است تکرار نکنيم بلکه لازم است ازدواجها را سهل و آسان بگيريم تا مشکل غريزه جنسي جوانان حل شود .


در ميان انواع و اقسام حجابها ، بهترين حجاب براي يک زن ايراني چادر است چرا که چادر فرهنگ ملي و سنتي

کشور ماست .


 

همان طور که زنان از هر مليتي لباس مخصوص به خود دارند برخي ساري ، برخي کي مو نو و برخي عبا …

مي پوشند ؛ چادر نيز لباس ملي و سنتي زنان ايراني است . زن ايراني بايد مراقب باشد که با نام تمدن و مد

مليتش را از او نگيرند .
   

ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست      بي باده ارغـــــوان نمي شايد زيست
 اين سبزه که امروز تماشاگه ماست      تا سبزه خاک ما تماشاگه کيست
       *Image Removed*

آفلاین Arghavan

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« پاسخ #3 : ۱۳ آذر ۱۳۸۹ - ۱۸:۳۵:۱۱ »

حجاب مانع موفقیت نیست

16580_599 - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا


دارنده مدال طلای ووشو در گوانگ‌ژو گفت: بدون شک حضور ورزشکاران ایرانی با حجاب  در میادین ورزشی، دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همه کشورهای اسلامی از دیدن موفقیت بانوان ایرانی خوشحال می‌شوند و پیامی را به جهانیان می‌فرستیم که حجاب هرگز مانعی برای رسیدن به موفقیت نیست.


درخشش بانوان ورزشکار در بازی‌های آسیایی گوانگ‌ژو نقطه درخشانی در کاروان ورزشی ایران است.در این بازی‌ها که برای اولین بار 88 بانوی ورزشکار در کاروان ورزشی ایران حضور داشتند، بانوان ایران موفق به کسب اولین مدال طلای خود شدند.
 خدیجه آزادپور ووشوکار توانمند ايران که سابقه کسب مدال طلای جهانی در کانادا را دارد، این بار در گوانگ‌ژو یک موفقیت بزرگ برای ایران کسب کرد. خدیجه‌ آزادپور پس از بازگشت به ایران در رابطه با کسب این مدال طلا می‌گوید: «سطح بازی‌های آسیایی بالا بود و با توجه به اینکه چینی‌ها به نوعی صاحب ووشو هستند، کسب مدال طلا در آنجا واقعا سخت بود و خیلی خوشحالم که الان به این مهم رسیدم.»
آزادپور در رابطه با حضورش در ورزش ووشو می‌گوید: «از سال 83 وارد این ورزش شدم و در سال 85 نیز به ترکیب تیم ملی رسیدم. مربی چینی که با ما کار می‌کرد، تاثیر زیادی در موفقیت ما داشت از طرفی اینکه در چین مهد ووشو، اردوی آماده‌سازی برگزار کردیم هم در آماده‌سازی ما تاثیر فوق‌العاده خوبی داشت.»
آزادپور با اشاره به کسب مدال در بازی‌های گوانگ‌ژو ادامه می‌دهد: «خیلی دوست داشتم به عنوان اولین بانوی ایرانی در گوانگ‌ژو به مدال برسم اما این عنوان به تیراندازها رسید که باید به آنها تبریک بگویم اما تلاش و انگیزه‌ام را چند برابر کردم و خوشحالم که حالا به مدال طلا رسیدم.»
اولین بانوی طلایی کاروان ورزشی ایران در رابطه با برنامه‌های آینده‌اش می‌گوید: «در رقابت‌های جهانی ترکیه حضور خواهم داشت. سعی دارم از همین حالا برای آن مسابقه‌ها تمرین کنم و آماده شوم چرا که نگاه دنیا نسبت به بانوان ورزشکار ایرانی تغییر کرده است.»
خدیجه آزادپور با اشاره به اینکه باید از مدال طلای خود در جهانی سال گذشته دفاع کند، ادامه می‌دهد: «سال گذشته در کانادا به مدال طلا رسیدم اما این بار حفظ قهرمانی جهان کار سختی است. از طرفی دیگر کسب دومین مدال طلای جهان شیرینی خاصی دارد بنابراین از همین امروز برای تیر سال آینده تمرین می‌کنم، تا موفقیت‌هایم را ادامه بدهم.»

آزادپور در پاسخ به این سوال که بین قهرمانی در رقابت‌های ورزشی و حفظ حجاب اسلامی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ می‌گوید: «بدون شک حضور ورزشکاران ایرانی با حجاب اسلامی در میادین ورزشی، دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همه کشورهای اسلامی از دیدن موفقیت بانوان ایرانی خوشحال می‌شوند و پیامی را به جهانیان می‌فرستیم که حجاب هرگز مانعی برای رسیدن به موفقیت نیست.»
ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست      بي باده ارغـــــوان نمي شايد زيست
 اين سبزه که امروز تماشاگه ماست      تا سبزه خاک ما تماشاگه کيست
       *Image Removed*

آفلاین اکبرزاده

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« پاسخ #4 : ۱۴ آذر ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۷:۱۱ »
فرهنگ غرب بالاخره توانست یکی دیگر از سدهای مقاومت شیعه را در هم بشکند

ینده این موفقیت غرب را به رسول خدا , بی بی فاطمه زهرا , امیر المومنین , ائمه معصومین و ولی عصر و شهدای انقلاب

اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی تسلیت عرض مینمایم و از روی همه آنها به خاطر این سقوط فرهنگی شرمسارم

خداوند انشاءاله فهم توحید صمدی قرآنی به همه ما عطا بفرماید

آفلاین Arghavan

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« پاسخ #5 : ۱۴ آذر ۱۳۸۹ - ۱۶:۰۶:۵۸ »
با سلام

هدف من از ارسال این مطلب موفقیت این خانم با وجود حجاب(پوشش مناسب) بود نه چیزی دیگر .و اینکه پوشش مانع موفقیت زنان نیست. و فکر نمی کنم مطلبی که شما ارسال نمودید ارتباطی به آن داشته باشد.
 حجاب تنها مربوط به قشر خاصی نیست بلکه از ابتدای خلقت و در همه ادیان  وجود داشته. و ما بسیاری از افراد حتی از فرقه هایی خاص را می بینیم که دارای پوشش مناسب هستند و کاملا راضی و موفق. و این پوشش برای آنها محدودیت آور نیست.

ما انسان ها باید بجای تحمیل عقایدمان به دیگران راه درستی و انسانیت را پیش گیریم.
ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست      بي باده ارغـــــوان نمي شايد زيست
 اين سبزه که امروز تماشاگه ماست      تا سبزه خاک ما تماشاگه کيست
       *Image Removed*

آفلاین A.Ehsani

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« پاسخ #6 : ۱۴ آذر ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۷:۴۶ »
سلام

ضمن تشکر از دوستان خوبم بخاطر بیان عقاید خود از نظر من این است برای هرچیزی ما باید خود را در آن جایگاه قرار دهیم تا بتوانیم اظهار نظر منصفانه ای داشته باشیم.

از نظر من حجاب به پارچه ختم نمیشود و بسیاری از مطالب قرآن فراتر از شکل ظاهری آن است .

آفلاین اکبرزاده

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« پاسخ #7 : ۱۵ آذر ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۰:۲۴ »
ما انسان ها باید بجای تحمیل عقایدمان به دیگران راه درستی و انسانیت را پیش گیریم.

این عقیده نیست این دین است

من نمیدانم دین شما چیست و از چه دینی پیروی میکنید

گویا کلام ینده آموزه های دینی شما را سخت بهم ریخته است

ولی بنده اهل شریعت مرتضی علی هستم

نانم را به نرخ روز نمیخورم

اگر همه عالم و آدم شکل عوض کنند مد عوض کنند نگاه میکنم حدود شرع مقدس چه فرموده است

پدر و مادر من به بنده لقمه حلال داده اند

و همین لقمه حلال خوردن چشم من را بروی مسائل شرع مقدس اینگونه باز کرده است

که مدام در مراقبت از دینم و اخلاقم باقی بمانم

راه درستی و انسانیت که شما در پیش گرفته اید فروش زن به بهانه آزادی است

این درستی و این انسانیت که زن شیعه برود در جلو این همه نامحرم برای آنهمه ادا و اطوار مدال بگیرد

ارزانی شما

همین الان این زن با لباس ورزشی توی خیابان تهران بیاید صد تا ماشین برایش بوق و دست میزنند

البته بی دینی هم نوعی تفکر است

خوبی خدا این است که اجازه میدهد خودمان برای خودمان دین تعریف کنیم

خودمان  حجاب زن را تعریف کنیم

حدود شرع بدست خودمان باشد

حتی از خدا هم برای خودمان تعریفی داشته باشیم

خدای شما یک خدای رمانتیک است که اجازه میدهد  زن با پوششی که شما دوست داشته باشید

جلوه گری کندخدای شما اجازه میدهد که زن برای دیگران آرایش کند و خود را در دید مردان نامحرم در خیابان قرار دهد


(هر مردی در خیابان میتواند برود و به اولین زنی که چهره اش آرایش کرده است بگوید لطفا از فردا رنگ رژ لبت

تیره تر باشد لطفا گونه هایت  را اینگونه  و از ادکلن فلان نوع استفاده کن که اگر شوهر با غیرتش اعتراض کند

جوابش آن است : ببخشید توی خیابان برای من اینطور آرایش کرده شما در خانه برایش بگویید چگونه در خانه آرایش کند.) خدای یکی دیگر خدائی است که ربا و نزول را توسط بانکها را مخالف با شرع نمیداند

خدای کسی دیگر خوردن بیت المال را حق خود و خود را محق بر مردم میداند.

پس سعی کن بدنبال خدای فاطمه زهرا باشی

آفلاین A.Ehsani

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« پاسخ #8 : ۱۵ آذر ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۱:۱۱ »
عرض سلام و ادب

جناب اکبر زاده مطالبت خیلی بدل من نشست و تشکر میکنم از شما دوست و همکار خوبم.

البته مولا علی سرور همه ما است و منش و رفتار ایشان را اگر ما حتی یک هزارم انجام دهیم زندگی ما گلستان میشود.

نکته ای که باید عرض کنم این است که تمامی پیامبران که نام آنان در کلیه کتابهای آسمانی ذکر شده است دارای یک هدف و یک شریعت متحد بوده اند که تمامی آنان بر بحث حجاب تاکید داشته اند

اما احساس میکنم منظور از حجاب فقط خانمها نیست بلکه کلیه انسانها به حجاب دعوت شده اند و حتی مسیحیان می بینیم اعمال سخت تری دارند و راهبه ها ازدواج هم نمیکنند و دقیقا" زن و مرد ندارد.

البته جسارت نباشد ولی تن و بدن یک مرد کشتی گیر که لخت است آیا دیدن آن توسط زنها بی حجابی نیست؟

از حرکت زشت برخی ورزشکاران واقعا" متنفر شدم اینکه مدال را به دندان میگیرند و این حیف است که ما الگوهای بزرگی مثل مولا علی و پهلوانان بزرگی همچون پوریای ولی داریم خارجی ها به ما بخندند!

آفلاین اکبرزاده

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« پاسخ #9 : ۱۵ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۸:۲۷ »
با سلام

خدمت استاد عزیزم

جناب احسانی

مطلب شما کاملا صدق دارد

حجاب برای مرد هم همین طور است

متاسفانه در سیما رعایت شئون اسلامی نمیشود

فعلا ناچار هستیم در چنین شرائطی برای حضور در خیابان همیشه سر بزیر حرکت کنیم

و در تلویزیون هم صحنه های غیر اخلاقی را نگاه نکرد

فعلا کاری بیش از نمیتوان کرد

در خصوص به دندان گرفتن طلا توسط ورزشکاران

این بیچاره گان فقط به قوی کردن تن پرداخته اند

بی عقلی واقعی از آن کسانی است که اینان را مدیریت میکنند

آفلاین A.Ehsani

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« پاسخ #10 : ۱۵ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۱:۱۵ »
ممنونم از شماجناب اکبر زاده و ممنونم از دوست عزیز ارغوان.

آفلاین vahid behzad

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب مصونیت است نه محدودیت!
« پاسخ #11 : ۱۵ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۹:۳۶ »
درود خدمت تمامي دوستان

ديدم اين متن يه جورايي به اين تاپيك مياد دلم نيومد ازش بگذرم.

•   دوسـتان عزیز:
نامه ای که در زیر میخوانید از سر دلتنگی توسط یک زن ایرانی نگاشته
شده با واقعیتهای تلخی که اندیشه برانگیزاست و اینکه فرهنگ بیگانه با ما چه کرده است.
پیاده از کنارت گذشتم، گفتی:" قیمتت چنده خوشگله؟"
سواره از کنارت گذشتم، گفتی:" برو پشت ماشین لباسشویی بنشین!"
در صف نان، نوبتم را گرفتی چون صدایت بلندتر بود
در صف فروشگاه نوبتم را گرفتی چون قدت بلندتر بود
زیرباران منتظر تاکسی بودم، مرا هل دادی و خودت سوار شدی
در تاکسی خودت را به خواب زدی تا سر هر پیچ  وزنت را بیندازی روی من
در خیابان دعوایت شد و تمام ناسزاهایت، فحش خواهر و مادر بود
در پارک، به خاطرحضور تو نتوانستم پاهایم را دراز کنم
نتوانستم به استادیوم بیایم، چون تو شعارهای آب نکشیده میدادی
من باید پوشیده باشم تا تو دینت را حفظ کنی!
مرا ارشاد می کنند تا تو ارشاد شوی!
تو ازدواج نكردي و به من گفتي زن گرفتن حماقت است
من ازدواج نكردم و به من گفتي ترشيده ام
عاشق که شدی مرا به زنجیر انحصارطلبی کشیدی
عاشق که شدم گفتی مادرت باید مرا بپسندد
من باید لباس هایت را بشویم و اطو بزنم تا به تو بگویند خوش تیپ
من باید غذا بپزم و به بچه ها برسم تا به تو بگویند آقای دکتر، آقای پدر و ...
وقتی گفتم پوشک بچه را عوض کن، گفتی بچه مال مادر است
وقتی خواستی طلاقم بدهی، گفتی بچه مال پدر است
اگرمردی هست به من نشان بده

آفلاین حبیبی

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
حجاب
« پاسخ #12 : ۳ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۸:۲۳ »
آیا حجاب محدودیت است؟

آفلاین رضا

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب
« پاسخ #13 : ۳ دی ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۹:۱۹ »
سلام . بهتره سوالتون رو اينطور شروع كنيم
اصلا فلسفه حجاب چيست . حد حجاب چقدر است .آيا حجاب مختص زنان است .
 بفرض هم كه جواب بديم . آيا اصلا گوش شنوايي وجود داره يا نه ! 8)

آفلاین حبیبی

xx - حجاب مصونیت است نه محدودیت! - متا
پاسخ : حجاب
« پاسخ #14 : ۳ دی ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۲:۰۲ »
خوب حالا شما نظرتون بگید. حد وحودش چقده؟


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter