تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع فنی و مهندسی متا => مرجع کامپیوتر => سایر مباحث و فعالیتهای کامپیوتر => نويسنده: کـوکـبـی در ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۴:۰۰

عنوان: منتقل شده: yahoo
رسال شده توسط: کـوکـبـی در ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۴:۰۰
 این موضوع انتقال داده شد به مرجع سرویسهای ایمیل  (http://irmeta.com/meta/index.php?board=1876.0).

http://irmeta.com/meta/b622/t9782/