تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع فنی و مهندسی متا => مرجع آفیس Office => سایر مباحث و فعالیتهای کامپیوتر => مرجع کامپیوتر => مرجع ورد Word => نويسنده: امیر شهباززاده در ۲۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۳:۵۸

عنوان: 80- برای جداسازی صفحات در هنگام چاپ صفحات بیش از یک سری کدام گزینه را تیک ...
رسال شده توسط: امیر شهباززاده در ۲۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۳:۵۸
80- برای جداسازی صفحات در هنگام چاپ صفحات بیش از یک سری کدام گزینه را تیک می زنیم ؟

الف) seprate           ب) collate          ج( manual duplex            د) number of copies
عنوان: پاسخ : 80- برای جداسازی صفحات در هنگام چاپ صفحات بیش از یک سری کدام گزینه را تیک ...
رسال شده توسط: marjan post zadeh در ۲۷ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۸:۱۹
پاسخ گزینه (ب ) می باشد.

می توانید تصوبر را در این لینک ببتنید.
http://www.img4up.com/up2/45610476590010502893.jpg (http://www.img4up.com/up2/45610476590010502893.jpg)