تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالی => نويسنده: A.Ehsani در ۲۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۹:۵۷

عنوان: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
رسال شده توسط: A.Ehsani در ۲۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۹:۵۷
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

http://irmeta.com/meta/index.php?action=downloads;sa=view;down=54 (http://irmeta.com/meta/index.php?action=downloads;sa=view;down=54)