تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت => مرجع مدیریت منابع انسانی => نويسنده: کـوکـبـی در ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۳:۵۴

عنوان: تقسیم بندی اثربخشی کارکنان بر اساس مدل هی گروپ
رسال شده توسط: کـوکـبـی در ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۳:۵۴
سلام

تقسیم بندی کارکنان از منظر اثربخشی بر اساس مدل هی گروپ
لطفا به تصویر ضمیمه شده در این ارسال مراجعه شود

توضیحات تکمیلی این تصویر در ادامه تقدیم خواهد شد