تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت => مرجع مدیریت منابع انسانی => نويسنده: کـوکـبـی در ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۸:۰۶

عنوان: دسته بندی کارکنان از منظر عملکرد
رسال شده توسط: کـوکـبـی در ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۸:۰۶
سلام

بر اساس این تصویر، در دسته بندی عملکرد کارکنان دو مولفه اصلی مد نظر است.
اول عملکرد و تحقق اهداف کاری.
و
دوم رفتار

(http://irmeta.com/meta/index.php?action=dlattach;topic=20002.0;attach=1840;image)

هر دوی این مولفه ها برای ارزیابی عملکرد کارکنان مهم است و اگر فردی باشد که عملکرد خوبی داشته باشد اما رفتار مناسبی در سازمان نداشته باشد، با وجود تحقق اهداف کاری خود می تواند موجب ایجاد تنش و مشکلات کاری شود. با توجه به این دو مولفه می توان کارکنان را در ماتریس عملکرد- رفتار دسته بندی کرد.
محور افقی این ماتریس مربوط به عملکرد است و محور عمودی مربوط به رفتار کارکنان است و کارکنان را می توان به پنج دسته تقسیم بندی کرد.
این دسته بندی از این جهت مهم است که به مدیران کمک می کند تا در ارائه بازخورد به هر گروه از کارکنان، استراتژی مناسبی داشته باشند تا بتوانند بازخورد اثربخشی را به کارکنان ارائه دهند.

 
کارکنان ستاره (Star): کارکنانی هستند که از نظر عمکلرد و رفتار، عالی هستند و عملکرد و رفتار آنان فراتر از انتظار است. این کارکنان افرادی هستند که در بازخورد به آن ها نیازی به گفتگو در مورد نقاط ضعف آن ها نیست. تشویق موثر این کارکنان، باعث خواهد شد که این کارکنان نقاط ضعف خود را بیابند و آن را بهبود دهند.

کارکنان موفق (Journeyman): کارکنانی که عملکرد و رفتار مناسب و قابل قبولی دارند. این افراد کارهای خود را به صورت مناسب انجام می دهند و انتظارات سازمان و شغل را برآورده می کنند. در یک سازمان، معمولا غالب افراد (بیش از دو سوم) در این دسته قرار دارند. این کارکنان در بازخورد نیازمند تشکر هستند و این که دوست دارند تا چه اندازه در سازمان نقش داشته اند و به علاوه در هنگام ارائه بازخورد، حداکثر 2 یا 3 نقطه قابل بهبود به آن ها گفته شود.

کارکنان ناموفق (Failure): این کارکنان نه عملکرد مناسبی دارند و نه رفتار مطلوبی و برای سازمان اولویت این است که در اولین فرصت فکری به حال آن ها بکند و آن ها را از منظر رفتار یا عملکرد بهبود دهد، در غیر این صورت این کارکنان برای سازمان ارزش افزوده ای ایجاد نخواهند کرد.

کارکنان محبوب اما بی اثر (Lovable Loser): این کارکنان به دلیل رفتارهای مناسبی که دارند در سازمان محبوب هستند و حرف شان در سازمان پذیرفته می شود اما به دلیل عملکرد ضعیف ارزش افزوده ای برای سازمان ندارند. این کارکنان اگر نتوانند عملکرد خود را بهبود دهند و سازمان بخواهد آن ها را اخراج کند، این کار باعث ملامت کردن سازمان توسط کارکنان خواهد شد چرا که فرد محبوبی را اخراج کرده است.

کارکنان بدقلق (Prima Donna): این کارکنان عملکرد عالی دارند، اما از نظر رفتاری ضعیف هستند. این کارکنان در بازخوردها باید از نظر عملکردی تشویق مناسبی شوند اما برای آن ها آموزش های رفتاری برگزار شود تا بتوانند خود را بهبود دهند.
عنوان: پاسخ : دسته بندی کارکنان از منظر عملکرد
رسال شده توسط: کـوکـبـی در ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۵:۳۰
سلام دوباره

این تصویر یک مدل مفهومی بوده و به این معنی نیست که همه بد قلق‌ها عملکرد خوبی دارند بلکه در این دسته بندی به آن‌ های که عملکرد خوب دارند ولی رفتار مطلوب ندارند در دسته بد قلق ها طبقه بندی و مفهوم نمایی شده است.

مدل مفهومی بیانگر این حقیقت است که بر اساس آن نمی توان تصمیمات قطعی گرفت و صرفا رابطه ای از عملکرد و رفتار را تبیین و تفهیم می کند که البته راهگشا و راهنما نیز هست.

تصیویر فوق نمودار What & How است که در تحلیل مدیریت عملکرد کارکنان استفاده می‌شود.

باید توجه داشت در رفتار معمولا مدل شایستگی شرکت‌ها مورد بررسی، ارزیابی و توسعه قرار می گیرد و البته عملکرد هم به اهداف شغلی KPI ها بر می‌گردد.
هر فرد در هر محلی از این نمودار قرار بگیرد لازم است سیاست های انگیزشی یا توسعه ای متفاوتی برای وی لحاظ شود.

مدل شایستگی هم بر اساس دایره المعارف و تعریف استاندارد منابع انسانی ترکیب (نه مجموع)
- دانش تئوری و عملی
- رفتار
- مهارتها
است که در پست مجزایی بدان خواهیم پرداخت.

به اعتقاد حقیر امروزه یکی از ضروریات و الویتهای شرکتهای ایرانی توجه به شایستگیها و توسعه آنها می باشد چرا که از این طریق امکان جهش و جبران عقب ماندگی فرهنگ کار در ایران قابل وصول است.
متاسفانه همینک درک و کلمات مشترکی در بین کارجویان و کارکنان و نیز بسیاری سازمانها با فرهنگ کار مشاهده نمی شود .