تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالیاتهای مستقیم => نويسنده: tali_1367 در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۹:۲۹

عنوان: اقدامات مهم پس از صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات
رسال شده توسط: tali_1367 در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۹:۲۹
به نام یزدان پاک و عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما دوستان عزیز ، یکی از مسائل مهمی که همه مودیان و فعالان امور مالی باید بدانند اقدامات مهم قبل و بعد از صدور برگ تشخیص مالیاتی می باشد . هر شخص حقیقی و حقوقی مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتی ، آنرا طی مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی ذیصلاح تسلیم و رسید دریافت نماید . اداره امور مالیاتی هم پس از بررسی لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات متعلقه اقدام نماید .

پس از صدور برگ تشخیص مالیاتی یکی از حالات زیر اتفاق خواهد افتاد :

۱- در صورتیکه مودی به برگ تشخیص مالیاتی تمکین نماید طبق ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود .

۲- در صورتیکه مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه و توافق نماید ، که این توافق در پشت ورقه برگه شخیص امضا خواهد شد ، مالیات  طبق ماده ۲۳۹ قطعی خواهد بود .

۳- در صورتیکه مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه ننماید و همچنین در صورتیکه ظرف این مدت اعتراض کتبی خود را به اداره مالیاتی تسلیم نکند باز هم طبق ماده ۲۳۹ مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود .

۴- در صورتی که مودی ظرف مدت سی روز به اداره مالیاتی مراجعه نماید ولی توافقی صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به اداره مالیاتی اعتراض خود را تسلیم اداره مالیاتی نماید مودی بعنوان معترض شناخته شده و در اینصورت موارد زیر حائز اهمیت است :

۵- پرونده مالیاتی مودی به هیات حل اختلاف ارجاع می شود که رای هیات مزبور قطعی است مگر اینکه مودی یا اداره امور مالیاتی ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ رای هیات یاد شده اعتراض خود را کتباً به شورایعالی مالیاتی تسلیم نمایند .

۶-با اعتراض مودی یا اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف بشرح مندرج در بند (۵ فوق)  پرونده مالیاتی مودی در شورایعالی مالیاتی قابل طرح خواهد بود . رای شورایعالی قطعی خواهد بود .

۷-چنانچه مودی به رای هیات حل اختلاف هم معترض باشد باید ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای هیات  ، مراتب اعتراض کتبی خود را به شورایعالی مالیاتی اعلام نماید . لازم است بدانید که در چنین حالتی مودی می تواند برای جلوگیری از عملیات اجرایی معادل مالیات مورد رای هیات حل اختلاف ( با احتساب پرداختهای قبلی ) وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی معرفی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره مالیاتی معرفی نماید که در این حالت رای هیات حل اختلاف تا صدور رای شورایعالی مالیاتی موقوف الاجرا می ماند .