تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالیاتهای مستقیم => نويسنده: tali_1367 در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۴:۳۴

عنوان: پرسش وپاسخهای مالیاتی - شركتهاي تعاوني
رسال شده توسط: tali_1367 در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۴:۳۴
سوال شماره 1

درمورد مالیات شرکتهای تعاونی و مالیات سود  اتحادیه شرکتهای تعاونی که اقدام به ساخت و ساز می نمایند و دارای سود هستند. توضیح دهید؟

ج- فقط درآمدهاي شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي آنها (موضوع ماده 133) در حدود فعاليت اساسنامه معاف از ماليات هستند.

سوال شماره 2

آیا جایزه خرید که تولید کنندگان  بابت خرید بصورت جنسی به اتحادیه های تعاونی  اعطا می نمایند مشمول مالیات می‌باشد یا خیر؟

ج – به استناد بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 21/5/74 مشمول ماليات مي باشد.

 

سوال شماره 3

آیا درآمدهای مستثني از معافیت برای شرکتهای تعاونی وجود دارد یا خیر؟

ج- به استناد بخشنامه شماره 27996/1717/4/30 مورخ 21/5/74 درآمدهاي غيرمرتبط با اهداف شركت هاي تعاوني، موضوع مواد 133 و 142، مشمول ماليات است. لازم به يادآوري ساير شركتهاي تعاوني نسبت به درآمدهاي حاصل طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهند بود.