تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالی => نويسنده: محسن جمالی در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۹:۴۶

عنوان: اصلاح مانده حساب ارزش افزوده دریافتنی / پرداختنی بابت اشتباه در ثبت سالهای قبل
رسال شده توسط: محسن جمالی در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۹:۴۶
باسلام و احترام

اگر حساب ارزش افزوده دریافتنی و پرداختنی ما یک مانده زیادی به خاطر اشتباه در ثبت سالهای قبل داشته باشد برای اصلاح آن  مانده حساب چه ثبتی باید زده شود؟

عنوان: پاسخ : اصلاح مانده حساب ارزش افزوده دریافتنی / پرداختنی بابت اشتباه در ثبت سالهای قبل
رسال شده توسط: فريدون مظفرنژاد در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۱:۰۰
سلام

 حسابهاي پرداختني
شركت / آقا / خانم    *****
                           ساير حسابهاي دريافتني
                             ماليات بر ارزش افزوده    *****
ساير حسابهاي پرداختني
ماليات بر ارزش افزوده    *****
                              حسابهاي دريافتني
                              شركت / آقا / خانم   *****
                         
عنوان: پاسخ : اصلاح مانده حساب ارزش افزوده دریافتنی / پرداختنی بابت اشتباه در ثبت سالهای قبل
رسال شده توسط: محسن جمالی در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۰:۴۳
باتشکر

فکرکنم  سوالم را بد نوشتم . منظور من در هنگام ثبت اظهار نامه در پایان فصل  موقعه ای است که حساب سه ماه ، در پایان فصل باید بسته میشده  ولی اینکار انجام نشده و همینطور مانده ها به دوره های بعدی انتقال پیدا کرده؟
عنوان: پاسخ : اصلاح مانده حساب ارزش افزوده دریافتنی / پرداختنی بابت اشتباه در ثبت سالهای قبل
رسال شده توسط: فريدون مظفرنژاد در ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۷:۵۷
باتشکر

فکرکنم  سوالم را بد نوشتم . منظور من در هنگام ثبت اظهار نامه در پایان فصل  موقعه ای است که حساب سه ماه ، در پایان فصل باید بسته میشده  ولی اینکار انجام نشده و همینطور مانده ها به دوره های بعدی انتقال پیدا کرده؟
سلام
آنموقع اگر احيانا پرداخت ماليات كرديد چه سندي زديد ؟ يعني طرف بدهكار شما چيست ؟