تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری صنعتی => نويسنده: zeinab67 در ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۱:۱۰

عنوان: ثبت و محاسبه بهای تمام شده مواد مصرفی در سیستم ادواری
رسال شده توسط: zeinab67 در ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۱:۱۰
ثبت های مربوط به شناسایی بهای تمام شده مواد مصرفی و موجودی پایان دوره در سیستم ادواری چگونه است ؟
عنوان: پاسخ : ثبت و محاسبه بهای تمام شده مواد مصرفی در سیستم ادواری
رسال شده توسط: A.Ehsani در ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۰:۱۶:۲۲
سلام

هنگام خرید:

خرید    بدهکار

      حسابهای پرداختنی   بستانکار

هنگام فروش یا مصرف

ثبتی ندارد

در پایان سال بر اساس لیست انبار گردانی موجودی پایان سال بدست آمده و قیمت گذاری میشود:

موجودی اول دوره
+خرید طی دوره
=آماده برای فروش یا مصرف
-موجودی پایان دوره
=بهای تمام شده فروش رفته یا مصرف شده

ثبت سند حسابداری:

موجودیها(پایان دوره)     بدهکار
بهای تمام شده فروش رفته  بدهکار

            خرید                          بستانکار
            موجودیها(اول دوره)            بستانکار
بابت انقتال به عملکرد و سودوزیان
عنوان: پاسخ : ثبت و محاسبه بهای تمام شده مواد مصرفی در سیستم ادواری
رسال شده توسط: علیرضاقنبرپور در ۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۷:۱۹
سلام

هنگام خرید:

خرید    بدهکار

      حسابهای پرداختنی   بستانکار

هنگام فروش یا مصرف

ثبتی ندارد

در پایان سال بر اساس لیست انبار گردانی موجودی پایان سال بدست آمده و قیمت گذاری میشود:

موجودی اول دوره
+خرید طی دوره
=آماده برای فروش یا مصرف
-موجودی پایان دوره
=بهای تمام شده فروش رفته یا مصرف شده

ثبت سند حسابداری:

موجودیها(پایان دوره)     بدهکار
بهای تمام شده فروش رفته  بدهکار

            خرید                          بستانکار
            موجودیها(اول دوره)            بستانکار
بابت انقتال به عملکرد و سودوزیان
پیوست یامستندات این سند چیست؟ ورقم بهای تمام شده فروش رفته دراظهارنامه درکدام جدول ها قرارمی گیرد بی زحمت توضیح کامل دهید؟
باسپاس
عنوان: پاسخ : ثبت و محاسبه بهای تمام شده مواد مصرفی در سیستم ادواری
رسال شده توسط: الهام ریاحی در ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۳:۴۷
سلام
رقم بهای تمام شده کالای فروش رفته در جدول 20 اظهارنامه منعکس میشود..مستندات این سند میتواند برگه مربوط به انبارگردانی شرکت باشد..با احترام
عنوان: پاسخ : ثبت و محاسبه بهای تمام شده مواد مصرفی در سیستم ادواری
رسال شده توسط: علی فتحی در ۲۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۲۲:۱۰
سلام: ببخشید وقتی شما برای فروش ثبتب نداری. در آخر سال برای صورت حساب سود و زیان چ کار میکینی؟ سند اخر شما سند حواله خروج از انبار به بهای تمام شده هستش . یکی هم در حسابداری عملی بحث تقدم و تاخیر در ثبت فاکتورها رو حتما باید درنظر بگیرین.