تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع زبان خارجه => لغات زبان انگلیسی => نويسنده: اجـاقـی در ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۷:۲۱:۲۶

عنوان: 369 - Lunatic درس سی و یکم 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۷:۲۱:۲۶
9.
Lunatic /l
  • oo[/o]ʹ nə tik/ IPA /'lu:nətɪk /[/color] n., adj

    Syn. crazy person; insane; extremely foolish
Ant. sane; sensible


ترجمه: بیمار روانی ، دیوانه ، جنون امیز


:Examples

A. Only a lunatic would willingly descend (http://irmeta.com/meta/b2128/t9954/)* into the monsters cave
تنها یک دیوانه می تواند مشتاقانه به غار هیولا هجوم برد.

B .Certain lunatic ideas
persist (http://irmeta.com/meta/b2128/t14471/)* even though they have been rejected by all logical (http://irmeta.com/meta/b2128/t15499/)* minds
عقاید جنون آمیز خاصی هنوز پابرجا هستند، اگرچه توسط افکار منطقی رد شده اند.

c. My roommate has some lunatic ideas about changing the world
هم اتاقی من افکار احمقانه ای نسبت به تغییر دنیا دارد.