تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع زبان خارجه => لغات زبان انگلیسی => نويسنده: اجـاقـی در ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۴:۱۸

عنوان: 295 - Calamity درس بیست و پنجم 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۴:۱۸
7.
Calamity /kə lamʹ ə tē  / IPA /kə'læməti / n

Syn. adversity; affliction; catastrophe


ترجمه: بلا، فاجعه، مصیبت:Examples
A .     Failure   in     one     test      should    not    be    regarded   as   a  calamity
شکست در یک امتحان، نبایستی به عنوان یک مصیبت تلقی شود.

B.   The  death of her  husband  was  a  calamity Marlowe numb
 مرگ شوهرش، مصیبتی بود که خانم "مارلو" را به شدت مات و مبهوت کرد.                       
           
C.   What is  more dismal (http://irmeta.com/meta/b2128/t9565/msg37245#msg37245)* than one   calamity   following   upon   the heels  Of   another
     
چه چیز بدتر از آن است که بلا یکی پس از دیگری بر آدمی نازل گردد؟