تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع زبان خارجه => لغات زبان انگلیسی => نويسنده: اجـاقـی در ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۹:۵۲

عنوان: 289 - Architect درس بیست و پنجم 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۹:۵۲
1.
Architect /ärʹ kə tekt / IPA /'ɑ:kɪtəkt / n

Syn. engineer; designer; founder; maker

ترجمه: طراح، معمار، مهندس ساختمان، آرشیتکت؛ بانی، بنیان گذار، طراح.


:Examples
A.   The  famous architect, Frank Lloyd  Wright, designed  his buildings  to Blend With  their Surroundings
آرشیتکت معروف، "فرانک لوید رایت" طوری ساختمان ها را طراحی می کرد که با محیط اطرافشان متناسب باشند.

B.   An  architect   must   have a   Knowledge   of   the    materials    that    will    be    used    in   his   structures
مهندس معمار بایستی از همه موادی که در ساختمان هایش استفاده خواهد شد، اطلاع داشته باشد.

C.    General    Eisenhower    was    the  architect of victory (http://irmeta.com/meta/b2128/t13116/msg61553#msg61553)   over   the   Nazis  in  world warll
ژنرال "آیزنهاور" طراح نقشه پیروزی بر علیه "نازی ها" در جنگ جهانی دوم بود.