تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع زبان خارجه => لغات زبان انگلیسی => نويسنده: اجـاقـی در ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۹:۰۲

عنوان: 277 - لغات درس بیست و چهارم 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۹:۰۲
Lesson 24

Words to Learn This WeekFierce

Detest

Sneer

Scowl

Encourage

Consider 
   
Vermin

Wail

Symbol

Authority
 
Neutral

Trifle

Users found this pages searching for: