تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالیاتهای مستقیم => نويسنده: milad abassi در ۱۷ دی ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۱:۱۱

عنوان: مالیات پرداختنی در سال قبل بیش از مبلغ واقعی بوده ثبت در سال مالی جدید چیست
رسال شده توسط: milad abassi در ۱۷ دی ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۱:۱۱
با سلام
این سوال برام پیش اومده که اگه مبلغ در نظر گرفته شده بابت مالیات پرداختنی در سال قبل بیش از مبلغ واقعی باشه ثبت در سال مالی جدید به چه صورته؟
عنوان: پاسخ : مالیات پرداختنی در سال قبل بیش از مبلغ واقعی بوده ثبت در سال مالی جدید چیست
رسال شده توسط: مرتضی رئیسی در ۱۷ دی ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۶:۱۵
سلام
هر زمان که برگ قطعی دریافت کردید و مشخص شد که مالیات پرداختنی شما کمتر از ذخیره میباشد انگه سند اصلاحی صادر میشود انهم با دو فرض 1-مالیات را پرداخت نموده اید که در اینصورت باید اداره دارایی را بدهکار کنید و با سود زیان انباشته اصلاح میکنید.2-مالیات را نپرداخته اید که انوقت به میزان مازاد سود و زیان انباشته را بستانکار مینمائید.
عنوان: پاسخ : مالیات پرداختنی در سال قبل بیش از مبلغ واقعی بوده ثبت در سال مالی جدید چیست
رسال شده توسط: فريدون مظفرنژاد در ۱۷ دی ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۹:۳۲
با سلام
این سوال برام پیش اومده که اگه مبلغ در نظر گرفته شده بابت مالیات پرداختنی در سال قبل بیش از مبلغ واقعی باشه ثبت در سال مالی جدید به چه صورته؟

 سلام

 فرمايشات جناب رئيسي صحيح است و ثبت آن بشرح آنكه ذخيره ماليات گرفته باشيم مانند زير است ولي معمولا چنين امري بعيد است .

ذخيره ماليات *****
                بانك / اسناد پرداختني *****
 يا مازاد را مي توان اصلاح كرد بشرح زير يا براي سالجاري در همان حساب ذخيره ماليات بماند و براي سالجاري با توجه به مانده  ذخيره كمتر در پايان سال بگيريم .
دخيره ماليات ****
            سود و زيان سنواتي *****