تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => زبان تخصصی حسابداری => نويسنده: کـوکـبـی در ۱۰ مهر ۱۳۹۱ - ۲۲:۲۵:۵۷

عنوان: منتقل شده: Executive stock options (ESOs) self-interested incentives exercise price stock-b
رسال شده توسط: کـوکـبـی در ۱۰ مهر ۱۳۹۱ - ۲۲:۲۵:۵۷
 این موضوع انتقال داده شد به لغات و اصطلاحات زبان تخصصی (http://irmeta.com/meta/b2134/).

http://irmeta.com/meta/b2124/t12207/