تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع قانون تجارت ، کار و تامین اجتماعی => نويسنده: kiarash در ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۳:۵۳

عنوان: مواردي كه در فيش حقوق است
رسال شده توسط: kiarash در ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۳:۵۳
تعاريف شغلي
حقوق مبنا چيست
1ـ حقوق مبنا : مبلغي است كه با توجه به گروه مربوطه و به شرح جدول زير در هر سال با توجه به درصد ضريب اعلامي از سوي دولت تعيين مي‌گردد
2- افزايش سنواتي : مبلغي است كه بر اساس حقوق سال قبل و از طريق فرمول زير براساس نتايج ارزشيابي سالانه قابل محاسبه مي‌باشد.
فوق العاده شغل چيست ؟
3- فوق العاده شغل : مبلغي است كه با توجه به مدرك تحصيلي و نوع شغل تعيين مي‌گردد
4ـ فوق العاده سختي شرايط محيط كار : با توجه به حقوق مبنا نسبت به شرايط كار تعلق مي گيرد
5ـ فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي : با توجه به حقوق مبناي گروه و با توجه به درجه محروميت از تسهيلات زندگي مناطق و شهرستانها.
6ـ فوق العاده محل خدمت : با توجه به حقوق مبنا در صورت انتقال از يك شهرستان به شهرستان ديگر
7ـ فوق العاده محروميت از روستا : براساس جدولي خاص و با توجه به درجه روستا، گروه، مدرك تحصيلي تعيين مي‌گردد.
8ـ فوق العاده جذب مناطق محروم : به شاغلين در مناطق محروم طبق جدول مربوط پرداخت مي‌گردد. (به افراد غيربومي 5 درصد بيشتر)
9ـ فوق العاده جذب مشاغل : با توجه به درصد تعيين شده با فرمول : (فوق العاده شغل + افزايش سنواتي + حقوق مبنا) تعيين مي‌گردد.
10ـ فوق العاده ويژه : طبق فرمول (فوق العاده جذب + فوق العاده شغل + افزايش سنواتي + حقوق مبنا) به افراد مشمول پرداخت مي‌گردد.
11ـ حداقل دريافتي : در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده در هر سال به ميزان مبلغي كه وزارت كار(يا دولت ) به عنوان حداقل حقوق مشخص مي‌كند نرسد مابه‌التفاوت پرداخت مي‌شود.
12ـ ......كيارش ..... ( 12 مربوط به شغل ما مي شد حذف شد )
13ـ كمك هزينه عائله‌مندي : به همكاران متأهل   ماهيانه پرداخت مي‌گردد.

14ـ كمك هزينه اولاد : همكاران مرد  يا زنان  سرپرست خانوارتا دو فرزند  (البته ما تا 3 فرزند پرداخت مي كنيم ) پرداخت مي‌گردد.

15ـ فوق العاده برجستگي : 10 تا 20 درصد حقوق مبناي گروه همكاراني كه بالاترين نمره ارزشياي را كسب نموده‌اند به مدت يك سال قابل پرداخت مي‌باشد. (اينم مربوط به ما بود اما حذف نشد )

Users found this pages searching for: