تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع زبان خارجه => لغات زبان انگلیسی => نويسنده: اجـاقـی در ۲۱ فروردین ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۸:۳۴

عنوان: 063 - defect درس ششم 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۲۱ فروردین ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۸:۳۴
defect /diʹ fekt/ IPA /'di:fekt/ n

Syn. fault; inadequacy
ترجمه: عیب، نقص، کمبود، نقصان، کاستی، اشکال

:Examples
a- My Chevrolet was sent back to the factory because of steering defect
شورولت من بخاطر نقص فرمان، به کارخانه برگردانده شد.

b- His theory (http://irmeta.com/meta/b2128/t9953/msg42766#msg42766) of the formation of our world was filled with defects
نظریه ی او درباره ی شکل گیری دنیای ما سرشار از اشتباه بود.

c- The villain was caught because his plan had many defects 
خلافکار دستگیر شد چون نقشه اش اشکالات زیادی داشت.