تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع زبان خارجه => لغات زبان انگلیسی => نويسنده: اجـاقـی در ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ - ۲۰:۱۸:۳۷

عنوان: 061 - approach درس ششم 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ - ۲۰:۱۸:۳۷
approach /ə `prōchʹ/ IPA /ə'prəʊtʃ/ v

Syn. come near; advance
Alt. retreat


ترجمه:نزدیک یا نزدیک تر شدن- پذیرفتن- شیوه ، پیش کسی رفتن، مراجعه کردن، برخوردن به.

:Examples

a- The lawyers in trial were often asked to approach the bench
 معمولاً از وکلای حاضر در محاکمه تقاضا می شد به جایگاه نزدیک شوند.

b- Her beau kissed Sylvia when he approached her
 معشوقه " سیلویا" وقتی نزدیک شد او را بوسید.

c- Ben approached the burden (http://irmeta.com/meta/index.php?action=tags;sa=search;id_tag=2328) of getting a job with a new spirit
"بن" با روحیه جدیدی با مشکل یافتن شغل برخورد کرد.