• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta یا metaacc
را سرچ کرده و یا از لینکهای زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

دانلودسنتر
https://t.me/metaacc/

وارد شوید.


telegram_128-min - شرایط بیمه بیکاری و سقف استفاده از مزایای بیمه بیکاری - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Googlenormal_post - شرایط بیمه بیکاری و سقف استفاده از مزایای بیمه بیکاری - متا نویسنده موضوع: شرایط بیمه بیکاری و سقف استفاده از مزایای بیمه بیکاری  (دفعات بازدید: 82179 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین سعدی مومیوند

با سلام و درود

حداقل سابقه برای استفاده از بیمه بیکاری چند ماه است و حداکثر چند ماه میتوان از بیمه بیکاری استفاده نمود؟

با تشکر


Linkback: http://irmeta.com/meta/b286/t6009/
***کسی که به من می آموزد ،از کسی که مرا دوست دارد با ارزش تر است***

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع قانون تجارت کار و تامین اجتماعی

آفلاین DELFAN

 • کاربر متایی
 • ******
 • index - شرایط بیمه بیکاری و سقف استفاده از مزایای بیمه بیکاری - متا
 • تعداد ارسال: 1.834
 • متا امتیاز 18141 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به DELFAN
 • رای برای مدیریت : 21
 • يکي باش براي يک نفر،نه تصويري مبهم در خاطر صد نفر.
 • تخصص: حسابداری
 • سمت: حسابدار
 • سپاس شده از ایشان: 29
 • سپاس کرده از دیگران: 4
قانون بیمه بیکاری

ماده 6 - بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت :
الف - بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره (2) ماده (2) اين قانون از شمول اين بند
مستثني مي باشد.
ب - بيمه شده مكلف است ظرف (30) روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيات حل اختلاف تا سه ماه امكان پذير خواهد بود.
ج - بيمه شده بيكار مكلف است در دوره هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و يا ساير واحدهاي ذيربط با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود شركت نموده و هر دو ماه يك بار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تامين اجتماعي تسليم نمايد.
تبصره 1 - كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده مي شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد مابه التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جز سوابق پرداخت حق بيمه ، بيمه شده از نظر بازنشستگي ، ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد شد.


***********************************************************


ماده 7 - مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و ميزان آن به شرح زير است :
الف - جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي مجردين حداكثر(36) ماه و براي متاهلين يا متكلفين حداكثر (50) ماه بر اساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذيل مي باشد:
سابقه پرداخت حق بيمه حداكثر مدت استفاده از مقرري  جمعا با احتساب دوره هاي قبلي
---------------------------------------------------------------
براي مجردين براي متاهلين يا متكفلين
---------------------------------------------------------------
از(6) ماه لغايت (24) ماه (6) ماه (12) ماه
از (25) ماه لغايت (120) ماه (12) ماه (18) ماه
از (121) ماه لغايت (180) ماه (18) ماه (26) ماه
از (181) ماه لغايت (240) ماه (26) ماه (36) ماه
از (241) ماه به بالا (36) ماه (50) ماه
---------------------------------------------------------------
تبصره - افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي 55 سال سن و بيشتر مي باشند مادامي كه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن
بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.
ب - ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل (55%) متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي باشد. به مقرري افراد متاهل يا
متكفل ، تا حداكثر (4) نفر از افراد تحت تكفل به ازا هر يك از آنها به ميزان (10%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دريافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دستمزد، كمتر و از (80%) متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.
ج - مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است .
تبصره 1 - متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين (90) روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار، و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين (90) روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر (90) در صورتي كه بيمه شده كارمزد، ظرف (3) ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره 2 - افراد تحت موضوع اين ماده عبارتند از:
1 - همسر (زن يا شوهر)
2 - فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
3 - فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامين اجتماعي ، ازكارافتاده كلي باشند.
4 - پدر و مادر كه سن پدر از (60) سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامين اجتماعي ازكارافتاده كلي باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بيمه شده تامين گردد.
5 - خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور، مذكور در بندهاي (2) و (3) اين تبصره .
تبصره 3 - دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري جزئي نمي گردد.
تبصره 4 - در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان (زن يا شوهر) محق به استفاده از افزايش مقرري به ازا هر يك از فرزندان خواهد بود.
تبصره 5 - بيمه شده بيكار و افراد تحت تكفل ، در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضوع بندهاي "الف " و "ب " ماده (3) قانون تامين اجتماعي استفاده خواهند كرد.
تبصره 6 - مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمريهاي تامين اجتماعي از پرداخت هر گونه ماليات معاف خواهد بود.
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

آفلاین A.Ehsani

سلام

نکته مهم*

فقط باید عرض کنم طبق بخشنامه جدید حداقل میزان سابقه مستمر یک فرد در همان شرکت از شش ماه به یکسال تغییر یافته.

آفلاین سعدی مومیوند

با درود به استادان گرانقدر

حالا اگر شخصی چند جا کار کرده باشد و در همه این چند جا هم زیر یک سال سابقه داشته باشد و جمع بیمه او حدود 4 سال باشد ، آیا مشمول این قانون می باشد؟
***کسی که به من می آموزد ،از کسی که مرا دوست دارد با ارزش تر است***

آفلاین A.Ehsani

سلام

جناب مومیوند حتما" لازم است آخرین مکان کاری خود یکسال سابقه کاری داشته باشد در غیر اینصورت تعلق نمیگیرد.

آفلاین Accpanel

با سلام


استاد عزیز بنده این قسمت از ماده قانونی را متوجه نشدم :

متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين (90) روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار

خواهشمند است با مثال توضیح بدین
با تشکر از شما
accpanel.ir           

دروازه ای به بی نهایت

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. (فرانکلین)

آفلاین A.Ehsani

سلام


فرض کنید 90 روز آخرین لیست حقوق قبل از بیمه بیماری به این ترتیب است:


مهر     30 روز        4800000ریال
آبان     20روز         3200000ریال
آذر       29روز        4600000ریال
جمع    79روز         12600000ریال

12600000ریال /  79 روز =159494 ریال حقوق روزانه مبنای محاسبه بیمه بیکاری برای فرد.

آفلاین thadis

سلام درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر عیدی ازتون راهنمایی میخواستم
باتشکر

آفلاین A.Ehsani

سلام


هزینه عیدی نیز به مجموع هزینه های حقوق سالیانه کارکنان اضافه میشود و پس از کسر معافیتها مالیات محاسبه میشود. توجه داشته باشید معافیت عیدی نیز معادل یکماه حقوق است.

جمع کل حقوق ومزایای مشمول + عیدی = جمع کل حقوق و عیدی مشمول  - 13 ماه معافیت ماهیانه= حقوق و مزایای مشمول پس از کسر معافیت.

حالا توی جدول مالیات را بدست آورده و مالیاتهای کسر شده قبلی را از آن کم میکنید و مانده آن حساب نهائی مالیات فرد است.

آفلاین aligh1

باسلام
یک فرد درطول سنوات کار  چند دفعه ( گذشته از مدت زمان استفاده ) می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند ؟

آفلاین A.Ehsani

سلام

تعداد دفعات محدودیتی ندارد در مجموع برای متاهلها 50 ماه در تعدادهای مختلف ممکن است . البته در آخرین جائی که شاغل هستید حداقل 6ماه باید بیمه شما تداوم داشته باشد و حداقل یکسال سابقه بیمه ای داشته باشید.

آفلاین آیلان

با درود به استادان گرانقدر

حالا اگر شخصی چند جا کار کرده باشد و در همه این چند جا هم زیر یک سال سابقه داشته باشد و جمع بیمه او حدود 4 سال باشد ، آیا مشمول این قانون می باشد؟

با سلام خدمت دوستان
بله میشود
اما فقط در پیمانهایی می شود که نام کارفرما در همه کارگاهها یکسان باشد در غیر اینصورت خیر
سامانه اطلاعات مالیاتی سام                                                         Emails are not allowed

آفلاین aligh1

با سلام
مبلغ بیمه بیکاری از روی میانگین 90 روز آخر حقوق شخص می شود حالا اگر قرارداد شخصی انتهای سال به پایان برسد و از ابتدای سال جدید مشمول بیمه بیکاری گردد آیا افزایش حقوق سال جدید هم شامل حال او می شود ؟ چگونه ؟ و افزایشی حقوق بیمه بیکاری که مربوط به اولاد و همسر می شود از روی حقوق شخص محاسبه می گردد  یا حداقل حقوق پایه ؟
با تشکر

آفلاین A.Ehsani

سلام

افزایش حقوق طبق قانون کار به همان سطح به بیمه های بیکاری نیز اضافه میشود.

آفلاین sahel030

سلام
یکی ازهمکاران شرکت مرخصی زایمان بوده ویکماهه به شرکت برگشته ولی شرکت نیاز به همکاری ایشون نداره،آیا بیمه بیکاری بهش تعلق می گیره؟قبل از 6 ماه مرخصی زایمان 12 ماه سابقه بیمه داره.
خورشید باش که اگر خواستی برکسی نتابی.. نتوانی ...!!
 .

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالیات بر ارزش افزوده


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
شرایط استفاده از بیمه بیکاری

نویسنده maedeh555

14 پاسخ ها
3513 مشاهده
آخرين ارسال ۳۰ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۹:۲۵
توسط MAZIARDM
xx
استفاده از بیمه بیکاری

نویسنده صبا مظفر

2 پاسخ ها
1053 مشاهده
آخرين ارسال ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۸:۱۸
توسط مصطفی شریعتی
xx
حد اکثر زمانی که یک نفر میتواند از بیمه بیکاری استفاده کند

نویسنده رسولی

10 پاسخ ها
3810 مشاهده
آخرين ارسال ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۸:۲۳
توسط kaveh
xx
بیمه بیکاری افرادی که از طریق پروژه های پیمانکاری بیمه میشوند

نویسنده حبیبه کاظمیان

7 پاسخ ها
9325 مشاهده
آخرين ارسال ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۲۳:۰۳:۳۵
توسط MAZIARDM
xx
جزئیات بخشودگی جرائم بدهی حق‌بیمه و بیمه‌بیکاری

نویسنده فريدون مظفرنژاد

0 پاسخ ها
189 مشاهده
آخرين ارسال ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶:۳۰
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
آیا بیمه بیکاری با 6 ماه سابقه بیمه تعلق میگیرد؟

نویسنده naznin

3 پاسخ ها
2751 مشاهده
آخرين ارسال ۲۰ آذر ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۹:۱۴
توسط behnam5