• linkedin


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta یا metaacc
را سرچ کرده و یا از لینکهای زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

دانلودسنتر
https://t.me/metaacc/

وارد شوید.


telegram_128-min - مدرک هزینه قابل قبول از نظر اداره امور مالیاتی - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Googlenormal_post - مدرک هزینه قابل قبول از نظر اداره امور مالیاتی - متا نویسنده موضوع: مدرک هزینه قابل قبول از نظر اداره امور مالیاتی  (دفعات بازدید: 1454 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین omidmail2

xx - مدرک هزینه قابل قبول از نظر اداره امور مالیاتی - متا
مدرک هزینه قابل قبول از نظر اداره امور مالیاتی
« : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۵:۱۸ »
سلام

برای انجام خرید کالای الف از فروشندگان حقیقی فاکتور معتبری در دست نیست و تنها نامه ای از طرف فروشنده با اشاره به میزان بار و مبلغ مورد درخواست بدون آدرس و تلفن و مشخصات کامل فروشنده ضمیمه اسناد می شود. از آنجا که چنین هزینه ای حائز شرایط ماده 147 ق.م.م نیست نمونه صورتجلسه ای  به شکل زیر برای چنین خریدهایی تهیه کردم. آیا به نظر شما مناسب است؟ اگر موارد دیگری باید اضافه شود لطفا راهنمایی فرمایید. آیا لفظ "صورتجلسه" مناسب است؟

صورتجلسه خرید کالای الف
[/b]
این صورتجلسه در تاریخ ................................ فیمابین شرکت .................... به نمایندگی .............................  به عنوان خریدار و آقای/شرکت ...................... به عنوان فروشنده به شرح زیر منعقد گردیده است:
مشخصات خریدار
شركت .................   شماره اقتصادی: 11111111111   شماره ثبت / ملی: 33333
نشانی کامل : .................................................................- کدپستی .............   تلفن: ...............

مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی:             شماره ملی:                نام پدر:
محل تولد:                تاریخ تولد:                  تلفن ثابت:                    تلفن همراه:
نشانی کامل:
کدپستی:

موضوع این صورتجلسه عبارتست از خرید ...............  تن کالای الف با مشخصات .................................. ............... ............. ..........................................  به نرخ ......................... و مبلغ کل ..................................................  ریال که طبق قبض باسکول شماره ............ مورخ ............. و بارنامه شماره ....................... مورخ ......................... به محل مورد توافق طرفین واقع در ............................................................. حمل و تحویل داده شده است. ضمناً تصویر کارت ملی فروشنده پیوست می¬باشد.
سایر توضیحات: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

      مهر و امضای خریدار                                                                         مهر و امضای فروشنده


Linkback: http://irmeta.com/meta/b277/t14867/

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالی

آفلاین صبا مظفر

xx - مدرک هزینه قابل قبول از نظر اداره امور مالیاتی - متا
پاسخ : مدرک هزینه قابل قبول از نظر اداره امور مالیاتی
« پاسخ #1 : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۸:۰۵ »
سلام

برای انجام خرید کالای الف از فروشندگان حقیقی فاکتور معتبری در دست نیست و تنها نامه ای از طرف فروشنده با اشاره به میزان بار و مبلغ مورد درخواست بدون آدرس و تلفن و مشخصات کامل فروشنده ضمیمه اسناد می شود. از آنجا که چنین هزینه ای حائز شرایط ماده 147 ق.م.م نیست نمونه صورتجلسه ای  به شکل زیر برای چنین خریدهایی تهیه کردم. آیا به نظر شما مناسب است؟ اگر موارد دیگری باید اضافه شود لطفا راهنمایی فرمایید. آیا لفظ "صورتجلسه" مناسب است؟

صورتجلسه خرید کالای الف
[/b]
این صورتجلسه در تاریخ ................................ فیمابین شرکت .................... به نمایندگی .............................  به عنوان خریدار و آقای/شرکت ...................... به عنوان فروشنده به شرح زیر منعقد گردیده است:
مشخصات خریدار
شركت .................   شماره اقتصادی: 11111111111   شماره ثبت / ملی: 33333
نشانی کامل : .................................................................- کدپستی .............   تلفن: ...............

مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی:             شماره ملی:                نام پدر:
محل تولد:                تاریخ تولد:                  تلفن ثابت:                    تلفن همراه:
نشانی کامل:
کدپستی:

موضوع این صورتجلسه عبارتست از خرید ...............  تن کالای الف با مشخصات .................................. ............... ............. ..........................................  به نرخ ......................... و مبلغ کل ..................................................  ریال که طبق قبض باسکول شماره ............ مورخ ............. و بارنامه شماره ....................... مورخ ......................... به محل مورد توافق طرفین واقع در ............................................................. حمل و تحویل داده شده است. ضمناً تصویر کارت ملی فروشنده پیوست می¬باشد.
سایر توضیحات: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

      مهر و امضای خریدار                                                                         مهر و امضای فروشنده

سلام

برای انجام خرید کالای الف از فروشندگان حقیقی فاکتور معتبری در دست نیست و تنها نامه ای از طرف فروشنده با اشاره به میزان بار و مبلغ مورد درخواست بدون آدرس و تلفن و مشخصات کامل فروشنده ضمیمه اسناد می شود. از آنجا که چنین هزینه ای حائز شرایط ماده 147 ق.م.م نیست نمونه صورتجلسه ای  به شکل زیر برای چنین خریدهایی تهیه کردم. آیا به نظر شما مناسب است؟ اگر موارد دیگری باید اضافه شود لطفا راهنمایی فرمایید. آیا لفظ "صورتجلسه" مناسب است؟

صورتجلسه خرید کالای الف
[/b]
این صورتجلسه در تاریخ ................................ فیمابین شرکت .................... به نمایندگی .............................  به عنوان خریدار و آقای/شرکت ...................... به عنوان فروشنده به شرح زیر منعقد گردیده است:
مشخصات خریدار
شركت .................   شماره اقتصادی: 11111111111   شماره ثبت / ملی: 33333
نشانی کامل : .................................................................- کدپستی .............   تلفن: ...............

مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی:             شماره ملی:                نام پدر:
محل تولد:                تاریخ تولد:                  تلفن ثابت:                    تلفن همراه:
نشانی کامل:
کدپستی:

موضوع این صورتجلسه عبارتست از خرید ...............  تن کالای الف با مشخصات .................................. ............... ............. ..........................................  به نرخ ......................... و مبلغ کل ..................................................  ریال که طبق قبض باسکول شماره ............ مورخ ............. و بارنامه شماره ....................... مورخ ......................... به محل مورد توافق طرفین واقع در ............................................................. حمل و تحویل داده شده است. ضمناً تصویر کارت ملی فروشنده پیوست می¬باشد.
سایر توضیحات: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

      مهر و امضای خریدار                                                                         مهر و امضای فروشنده
سه حرف دارد اما برای پر کردن تنهایی من حرف ندارد
"خدا"را میگویم.

آفلاین صبا مظفر

xx - مدرک هزینه قابل قبول از نظر اداره امور مالیاتی - متا
پاسخ : مدرک هزینه قابل قبول از نظر اداره امور مالیاتی
« پاسخ #2 : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۹:۳۰ »
با سلام
مدارک من برای سال مالی گذشتی مشابه مدارک شما بود ینی همون بارنامه و....ولی چون اصل قیمت ومبلغ در اون قید نشده بود از طرف دارایی رد شد ودر نتیجه زیان شرکت رسید به سود !!!!
سه حرف دارد اما برای پر کردن تنهایی من حرف ندارد
"خدا"را میگویم.

آفلاین omidmail2

xx - مدرک هزینه قابل قبول از نظر اداره امور مالیاتی - متا
پاسخ : مدرک هزینه قابل قبول از نظر اداره امور مالیاتی
« پاسخ #3 : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۱:۳۹ »
آیا میتوان به بهانه اینکه تاییدیه کمی/کیفی بار از خریدار دریافت نشده، درآمد موقتی 0مثل درآمدپیمانکاری) شناسایی کرد و در سال 92 با دریافت تاییدیه کمی/کیفی خریدار، فاکتور فروش صادر و تفاوت رو در سال 92 ثبت کرد؟ در این حالت دیگر جریمه ای بدلیل عدم اظهار معامله فروش در اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان 91 تحمل نخواهد شد.

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالی


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
چه هزینه هایی برای دارایی قابل قبول است؟

نویسنده سعدی مومیوند

2 پاسخ ها
3614 مشاهده
آخرين ارسال ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۹:۵۱
توسط A.Ehsani
xx
حداکثر مدت تاخیر قابل قبول ممیزان مالیاتی در ثبت وقایع در دفتر روزانه جهت تسهیل

نویسنده parsanjco

9 پاسخ ها
2516 مشاهده
آخرين ارسال ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۷:۵۲
توسط parsanjco
xx
قابل قبول بودن هزینه پاداش هیئت مدیره؟

نویسنده امین90

7 پاسخ ها
2369 مشاهده
آخرين ارسال ۵ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۰:۱۵
توسط b721947
xx
جریمه دیرکرد تسهیلات-قابل قبول یا...؟

نویسنده izadkhah_reza

7 پاسخ ها
4861 مشاهده
آخرين ارسال ۹ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۷:۴۸
توسط azfar
xx
طرح طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصیلی

نویسنده محمد محمدی

4 پاسخ ها
11132 مشاهده
آخرين ارسال ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۵:۵۲
توسط محمد محمدی
xx
شرح وظایف مدیر امور سهام

نویسنده milad5611

0 پاسخ ها
1832 مشاهده
آخرين ارسال ۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۴:۳۳
توسط milad5611