• linkedin


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta یا metaacc
را سرچ کرده و یا از لینکهای زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

دانلودسنتر
https://t.me/metaacc/

وارد شوید.


telegram_128-min - آیا برگ تشخیص یا برگ قطعی مالیات که به صورت علی الراس محاسبه شده، قابل تغییراست؟ - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Google


normal_post - آیا برگ تشخیص یا برگ قطعی مالیات که به صورت علی الراس محاسبه شده، قابل تغییراست؟ - متا نویسنده موضوع: آیا برگ تشخیص یا برگ قطعی مالیات که به صورت علی الراس محاسبه شده، قابل تغییراست؟  (دفعات بازدید: 5358 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین سعدی مومیوند

با سلام
مالیات شرکتی به صورت علی الراس محاسبه شده و ترتیب پرداخت آن هم انجام شده است. با توجه به اینکه جمع فاکتور فروشهای تسلیمی به دارایی فرضا A ریال باشد و برگ تشخیص هم با توجه به مبلغ A ریال صادر شده ، حالا مشخص شده که جمع فاکتورها B ریال بوده و تعدادی از فاکتورها به دارایی تسلیم نشده است. ضمنا مبلغ یک فاکتور کمتر از واقع ابراز شده است.
سوال اصلی این است ، آیا برگ تشخیص یا برگ قطعی مالیات که به صورت علی الراس محاسبه شده، قابل تغییر است؟ یعنی ممیز حق دارد برگ تشخیص علی الراس صادر شده را اصلاح کند؟

با سپاس!


Linkback: http://irmeta.com/meta/b275/t15209/
***کسی که به من می آموزد ،از کسی که مرا دوست دارد با ارزش تر است***

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالیات مستقیم

آفلاین سعدی مومیوند

با توجه به مشورتی که با ممیز دارایی انجام شد ، ممیز می تواند در هر لحظه که متوجه کتمان درآمدی از طرف مودی شود ، آن درآمد را به صورت علی الراس محاسبه و طی متمم برگ تشخیص یا برگ قطعی از مودی مطالبه کند.


ماده قانونی:
مادة 97 ـ در موارد زير درآمد مشمول ماليات مؤدي از طريق‌علي‌الرأس تشخيص خواهد شد:
1 ـ در صورتي که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم ‌نشده باشد.
2 ـ در صورتي که مؤدي به درخواست کتبي ادارة امور مالياتي ‌مربوط از ارائة دفاتر و يا مدارک حساب در محل کار خود خودداري ‌نمايد (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان ‌اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد مگر اينکه مؤدي قبلاً مرکز عمليات ‌خود را براي ارائة دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به ادارة امور مالياتي ‌مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجراي اين بند هر گاه  مؤدي از ارائة  قسمتي از مدارک حساب ‌خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداري مي‌شود و در صورتي که مربوط به‌ درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الرأس‌ تعيين خواهد شد
.

3 ـ در صورتي که دفاتر و اسناد و مدارک  ابرازي  براي محاسبة ‌درآمد مشمول ماليات به نظر ادارة امور مالياتي غيرقابل رسيدگي ‌تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين  قانوني و آيين‌نامة ‌مربوط مورد قبول واقع نشود که در اين صورت مراتب بايد با ذکر دلايل کافي کتباً به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي ‌متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس کل سازمان  امور مالياتي ‌کشور احاله گردد. مؤدي مي‌تواند  ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسيدگي و اداي ‌توضيح کتبي در مورد نحوة رعايت  موازين قانوني و آيين‌نامه حسب‌ مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مکلف است ظرف ده روز پس ‌از انقضاي يک ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و کافي ‌به ادارة امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد. نظر هيأت ‌با  اکثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي که در اقليت قرار گيرد بايد در صورت‌ جلسه درج گردد. در مواردي که هيأت نظر ادارة امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مردود اعلام ‌مي‌کند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.
تبصرة1 ـ در اجراي بند( 3) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي ‌موضوع مادة( 156) اين قانون اضافه مي‌شود.
تبصرة2 ـ هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده ‌امکان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مکلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به ‌اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين کند، در صورت ‌داشتن درآمد  ناشي از فعاليت‌هاي مکتوم که  مستند به دلايل و قراين ‌کافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق ‌علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شدة ‌قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.
***کسی که به من می آموزد ،از کسی که مرا دوست دارد با ارزش تر است***

آفلاین مرتضی رئیسی

سلام
فقط باید این مسئله را در نظر گرفت که ممیز اجازه ندارد بدون اطلاع مودی اقدام به این عمل نماید یعنی باید مستندات خود را در خصوص کتمان در امد بوضوح و کامل و مدلل به مودی ابلاغ نماید در صورت عدم اعتراض نسبت به صدور برگ تشخیص و یا قطعی اقدام نماید.

آفلاین سعدی مومیوند

سلام
فقط باید این مسئله را در نظر گرفت که ممیز اجازه ندارد بدون اطلاع مودی اقدام به این عمل نماید یعنی باید مستندات خود را در خصوص کتمان در امد بوضوح و کامل و مدلل به مودی ابلاغ نماید در صورت عدم اعتراض نسبت به صدور برگ تشخیص و یا قطعی اقدام نماید.

با سپاس از توضیحات تکمیلی شما جناب رئیسی
بله فرمایش شما کاملا صحیح است ضمن اینکه اگر مودی اعتراضی داشته باشد باید به صورت کتبی و در تاریخ مقرر اقدام نماید در غیر این صورت برگ قطعی صدور و قابل پرداخت می باشد.
***کسی که به من می آموزد ،از کسی که مرا دوست دارد با ارزش تر است***

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالیات مستقیم


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

 anything