• linkedin
خوش آمدید , مهمان - ورود اینجا ثبت نام اینجا . فعال سازی حساب کاربری

Google


normal_post - چند سوال در رابطه با ورد (تست متا)  Some questions related to word - متا نویسنده موضوع: چند سوال در رابطه با ورد (تست متا) Some questions related to word  (دفعات بازدید: 8170 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین امیر شهباززاده

با سلام لطفا" در آزمون خود آزمایی متا شرکت نمایید,(این تاپیک به مدت 15 روز باز است و جواب و منبع آن اعلام نمی شود تا دوستان یه خورده خود آزمایی کنند)

1- نرم افزاری که جهت تایپ ، صفحه آ رایی کتب و مجلات بکارمی رود چه نامیده می شود؟

الف) صفحه گسترده              ب) واژه پرداز ( word processor)

ج) بانک اطلاعاتی                 د) نرم افزاری آ ماری

2- چگونه منوی میان بر را در موقعیتهای مختلف می توان ظاهر کرد؟

الف) با کلیک راست         ب) با دابل کلیک کردن    ج) با کلیک سمت چپ             د) با فشردن کلید spacebar

3- برای تبدیل صفحه کلید از حالت لاتین به فارسی از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟

الف)  Alt+shift سمت راست       ب) ctrl+Alt سمت چپ    ج) ctrl+shift سمت چپ      د)ctrl+Alt   سمت راست

4- به عملیاتی نظیر چیده شدن متن از چپ ویا راست ، رنگ قلم و........چه اطلاق می شود؟

الف) صفحه بندی       ب) قالب بندی          ج) ظاهر سازی              د) همه موارد

5- برای درج یک نماد یا سمبل در فایل جاری چگونه باید عمل کرد؟

الف) انتخاب گزینه symbol  از منوی Insert    ب) انتخاب گزینه  Font  ازمنوی Format

ج) انتخاب گزینه comment از منوی Insert      د) الف وب

6- درهنگام تعریف کلید میانبر برای کاراکترویژه چناچه آن کلید میانبر استفاده نشده باشد چه پیغامی ظاهر می شود؟

الف) currently  assigned  to به همراه یک حرف یا پیغام ظاهرمی شود

ب) currently assigned  to به همراه [ Un assigned] ظاهر می شود

ج) پیغام this is assigned ظاهر می شود                       د) هیچکدام

7- درهنگام تعریف کلید میانبر چه کلیدهایی حتما باید به همراه یک حرف یا عدد زده شود؟

الف) ctrl+shift             ب)         Alt+shiftج)Alt +ctrl          د) همه موارد

8- برای تعریف کلید میان بر برای سمبل انتخاب شده در کادرمحاوره ای symbol باید بر روی چه دکمه ای کلیک کنیم؟

الف) Auto  correct          ب) Insert        ج) Close       د) shortcut  key

9-برای غلط گیری خودکار در متن از کدام کلید استفاده می شود؟

الف) F6            ب) F7            ج) F8               د) F9

10- لغاتی که تایپ می شود و در لغت نامه word نیستند در زیر آنها خط موج دار ........کشیده می شود؟

الف) سبز             ب) قرمز           ج) آبی           د) خاکستری

11-برای غلط گیری اتوماتیک متن درword از پنجرهAuto correct کدام مورد باید فعال باشد؟

الف) Replace text as you type       ب) Correct accidental usage of caps lock key

ج) Capitalize names of day           د) Correct two Initial  capital

12- فرمان Go to برای انجام چه عملی به کار می رود؟

الف) جهت کپی متن انتخاب شده در محلی که توسط Go toانتخاب میشود

ب) جهت انتقال مکان نما به موقعیت مورد نظر مانند یک جدول

ج) برای انتقال متن انتخاب شده به محل انتخاب شده توسط Go to                د) هیچکدام

13- برای از بین بردن اثر Undo از .......... استفاده می شود؟

الف) ترکیب کلیدهای z وctrl          ب) تریب کلیدهای y وctrl     ج) انتخاب گزینه Redo از منوی Edit                 د) ب وج

14- کدام گزینه از جلوهای ویژه برای توان نویسی استفاده می شود؟

الف) Superscript           ب) Subscript      ج) Shadow             د)Emboss

15- کدام یک از مفاهیم زیر به معنی  تراز بندی می باشد؟


الف) Indentation              ب) Line spacing      ج) Alignment          د) Direction

16- تورفتگی ( Indentation) پاراگراف نسبت به ...... انجام می شود؟
الف) حاشیه های تعریف شده         ب) لبه کاغذ        ج) صفحه نمایش          د) هیچکدام

17-درکادرمحاوره ای paragraph برای اینکه تمام سطرهای پاراگراف با حاشیه های ثابت چپ وراست قرار گیرند کدام گزینه رااز کادرspecial باید انتخاب کرد؟

الف) None      ب) First line         ج) Hanging          د) Single

18- اگر تب از نوع Center باشد در هنگام تایپ :

الف) متن از راست به چپ تایپ می شود                 ب) متن ازچپ به راست افزایش می شود

ج)عبارت تایپ شده از دو طرف افزایش می یابد          د)هیچکدام

19-برای کپی قالب پاراگراف قالب بندی شده به پاراگراف مورد نظر از.......... استفاده می کنیم ؟

الف) Copyو  Paste       ب) Cut و Paste

ج) استفاده از ابزار format painter از جعبه ابزار formatting          د) الف و ب

20-از هر الگو چند بار می توان برای ایجاد فایل استفاده کرد؟

الف) دوبار         ب) 10بار         ج) سه بار         د) محدودیت ندارد

21- پسوند فایل الگو کدام است؟

الف) doc             ب) dot             ج) txt                د) tem

22- اگر فایلی را به عنوان template در پوشه template ذخیره کنیم در هنگام کلیک بر روی General template از task pan نام آن در کدام تب دیده می شود؟

الف) Letters faxes              ب) Memos              ج) General               د) web pages

23- محتوای فایل template کدام مورد می تواند باشد؟

الف) دارای قالب های پاراگراف و صفحه              ب) دارای جدول

ج) دارای تصویر                                            د) همه موارد

24- مقدارپرش پیش فرض هنگام فشردن کلید Tab کدام است؟

الف) 2 اینچ          ب) 1/27 سانتیمتر        ج) 8 کارکتر      د) ب و ج

25- برای حذف یک تب از روی خط کش چگونه عمل می شود؟

الف) تب مورد نظر را به بیرون از خط کش درگ می کنیم

ب) برروی تب مورد نظر اشاره کرده و کلید Delete را فشار می دهیم

ج) از کادر محاوره ای Tabs پس از انتخاب تب مورد نظر بر روی دکمه Clear کلیک می کنیم

د) الف و ج 


26- ایجاد  Tabدر Word برای چه منظوری است؟


الف) برای ایجاد پاراگراف                        ب) برای سهولت در تایپ متون در یک ستون یا دریک راستا

ج) برای تعیین محل های توقف مکان نما هنگام فشردن کلید tab             د) ب و ج

27- انتخاب کدام گزینه از کادر محاوره ای Insert cell باعث ایجاد خانه یا خانه هایی به صورت بیرون زدگی در سمت چپ جدول می گردد؟

الف) Insert entire column              ب) Shift cells left

ج) Shift cells down                        د) Insert entire row

28- کدام فرمان برای تقسیم یک خانه به چند خانه بکار می رود؟

الف) Merg cells          ب) Insert cells          ج) Split cells              د) Delete

29- برای نوشتن درخانه بعدی در یک جدول ........

الف) Enter می کنیم           ب) ازکلیدهای جهتی استفاده می کنیم     ج) از کلید Tab استفاده می کنیم                    د) ب وج

30- برای انتخاب ستون .......

الف) در حاشیه بالای ستون کلیک می کنیم                      ب) در حاشیه پایین ستون کلیک می کنیم

ج) در حاشیه پایین ستون و در داخل جدول کلیک می کنیم     د) درحاشیه بالای ستون و در داخل جدول کلیک می کنیم

31- حداکثرتعداد ستونهای که ازطریق ابزار columns از نوار ابزار استاندارد می توانیم تعیین کنیم چند تا است؟


الف) بستگی به فاصله بین حاشیه سمت چپ و راست کاغذ دارد   ب) تعداد ستونها محدودیت ندارد     ج)  4تا        د) 7 تا

32- دکمه Numbering که برای ایجاد لیست شماره گذاری شده بکار می رود در کدام نوار ابزار قرار دارد؟

الف) Standard              ب) Formating         ج) Form             د) Auto text

33- برای اینکه در بین ستونها خط کشیده شود کدام گزینه را در کادر محاوره ای مربوطه باید انتخاب کنیم ؟

الف) از کادر Preset روی گزینه Three کلیک می کنیم   ب) روی گزینه Line between  کلیک می کنیم

ج) گزینه  Equal columns width را انتخاب می کنیم    د) ب و ج

34- برای اینکه متن رااز محل مکان نما به بعد چند ستونی کنیم کدام گزینه را در کادر محاوره ای columns باید انتخاب کنیم ؟

الف) Equal column width          ب) Line between     ج) Right to left         د) This point forward

35- برای شمارش تعداد جمله های یک متن از کدام فرمان استفاده میشود؟

الف) فرمان Spelling and grammar از منوی tools    ب) فرمان Word count از منوی tools

ج) فرمان Auto summarize از منوی tools                د) الف و ب

36- برای ایجاد یک کادر گرافیکی برای صفحه چگونه عمل می کنیم ؟

الف) ازمنوی format برروی Borders and shading کلیک کرده و تب page borders رافعال میکنیم واز قسمت setting یکی ازموارد را انتخاب می کنیم

ب) ازBorders and shading وازتب page borders وازکادرArt یکی از موارد را انتخاب می کنیم

ج) ازمنوی Insert و از گزینه Picture عمل می کنیم              د) هیچکدام

37- درکادرمحاوره ای Page setup تب Margins عبارت Gutter به چه معنی می باشد؟

الف) حاشیه بالا           ب) حاشیه درونی     ج) عمق شیرازه برای صحافی کردن            د) حاشیه آیینه ای

38- کدام مورد ازموارد زیر به اندازه حاشیه افزوده می شود؟

الف) Gutter             ب) Mirror margins      ج) inside     د) Outside

39- ابزار Text box ازنوارابزارDrawing به چه منظوری استفاده می شود؟

الف) برای رسم مستطیل      ب) برای ایجاد یک جعبه متنی    ج) برای رسم دایره              د) برای رسم خط

40- کدام ابزار برای تعیین رنگ خطوط تشکیل دهنده شکل انتخاب شده بکار می رود؟

الف) Line color             ب) Fill color         ج) Picture color           د) الف و ج

41- برای انتقال شی رسم شده :

الف) آن راانتخاب می کنیم وسپس آن راگرفته وبه محل موردنظردرگ می کنیم

ب) آن راانتخاب کرده وازمنوی Edit گزینه Cut کلیک می کنیم سپس در مقصد قرارگرفته وpaste راازمنوی Edit انتخاب می کنیم

ج) آن رابا کلیک سمت راست به محل مورد نظر درگ می کنیم         د) الف و ب

42- برای اینکه شکل کشیده شده به زیرمتن انتقال یابد با کلیک سمت راست وانتخاب order اززیرمنوی ظاهرشده کدام مورد راباید انتخاب کرد؟

الف) Bring to front             ب)  Send to back      ج) Bring forward           د) Send behind text

43- برای چاپ صفحات 3، 4،5 درکادر محاوره ای print ومقابل pages چه اعدادی راباید نوشت؟

الف) 5 و4 و3                ب)5- 3          ج) 5-4-3         د) الف وب

44- برای چاپ صفحه جاری ازکادر محاوره ای print مورد........... راانتخاب می کنیم ؟


الف) All                 ب) print to file        ج) Current page                 د) Collate

45- برای چاپ برروی پاکت نامه چگونه عمل می کنیم ؟

الف) ازمنوی tools گزینه Envelopes and labels رااز زیرگزینه Letters and mailing  کلیک می کنیم ودرکادرمحاوره ای ظاهرشده آدرس گیرنده وفرستنده رانوشته وبرروی دکمه print کلیک می کنیم

ب) متن رادر محیط word ودستور print راازمنوی file اجرا می کنیم وازپنجره print برروی properties  کلیک کرده و نوع کاغذ را پاکت نامه قرار می دهیم

ج) الف وب                       د) ازمنوی tools گزینه Mail merge راانتخاب می کنیم

46- برای پیش نمایش چاپ :

الف) ابزارآن راازجعبه ابزار استاندارد انتخاب می کنیم      ب) ازمنوی file  گزینه print preview راانتخاب می کنیم

ج) ازمنوی file  گزینه page setup راانتخاب می کنیم       د) الف وب

47- اگر نام فایل KH.Doc باشد نام فایل پشتیبان آن کدام است؟

الف) KH.Doc           ب) back of  KH. Wbk    ج) KH.bak             د) هیچکدام

48- برای اینکه درهنگام بازکردن فایل کلمه رمز پرسیده شود در مقابل کدام کادرازکادر محاوره ای save باید کلمه رمز را وارد کرد؟

الف) Password to modify           ب) Password to open   ج) Save word files                   د)  هیچکدام

49- اگر فایلی Read only  شده باشد................

الف) نمی توان آن را باز کرد                       ب) نمی توان آن را ویرایش کرد
ج) می توان آن را ویرایش کرد و به اسم دیگری ذخیره نمود    د) هیچکس نمی تواند فایل Read only را ویرایش کند

50- برای تنظیم مدت زمان backup از چه دستوری باید استفاده  کرد؟

الف) ازکادر محاوره ای که با کلیک بر روی option از منوی tools ظاهر می شود

ب) از منوی file بر روی properties باید کلیک کرد

ج) از منوی file بر روی گزینه page setup باید کلیک کرد       د) الف و ب

51- برای نوشتن مقادیر کسری از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟

الف) Autoshape          ب) Superscript. Subscript      ج) Equation Editor       د) Insert / symbol

52- برای نگه داشتن خط پاراگراف در یک صفحه از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف)breaks / keep line together  format / paragraph / line and page

ب) format / paragraph / direction and indents/ keep with next

ج) view / master document                                     د) هیچکدام صحیح نیست

53- درهنگام رسم خط با ابزار line از نوار ابزار Autoshape برای خط مستقیم و جلوگیری ازلرزش دست کدام کلید را نگه می داریم؟

الف) Alt+Shift             ب) Shift     ب) Ctrl             د) Spacebar

54- کدامیک از مطالب زیر صحیح نیست ؟

الف) برای تهیه فهرست باید هر کدام از گزینه ها از یک پاراگراف جداگانه انتخاب شود

ب) فهرست تهیه شده Hyperlink بوده و با قرار گرفتن روی هر کدام از آنها و گرفتن کلید ctrl وکلید چپ ماوس به محل اشاره شده درمتن جابجا می شویم

ج) سبک فهرست های انتخاب شده درلیست فهرست تبدیل به Tocمیشود

د) بطوراتوماتیک پاراگراف هایی که یک کلمه باشند به عنوان فهرست مطالب بعدی تا فهرست بعدی در نظر گرفته می شود

55- برای کلید میانبربرای دستورات word کدام مسیرزیرصحیح است؟

الف) tools / customize / toolbars /keyboard      ب) tools / customize / options / keyboard

ج) tools / customize / commands / keyboard     د) هر سه گزینه صحیح است

56- برای اینکه درشماره گذاری صفحات سند ازصفحه اول شماره گذاری نشود وشماره گذاری ازدومین صفحه شروع شود چه باید کرد؟

الف) ازمنوی Insert / page numbers گزینه  show numbers on first page – را غیر فعال می کنیم

ب) از منوی Insert / page numbers دکمه format را زده و مقدارstart at را برابر صفر می گذاریم

ج) از منوی  file / page setupدکمه format را زده ومقدار start at را برابر صفر می گذاریم

د) مکان نما را در صفحه دوم سند قرار داده و دستور Insert / page- numbers را اجرا می کنیم

57- برای زدن هاشوردرون خانه های جدول ازکجا این کاررامی کنیم ؟

الف) format / border and shading / shading    ب) ابزار Fill color  و حالت   Fill effect / pattern

ج) ابزار Fill color و حالت Fill effect / Textare    د) ابزار Fill color  و حالت Fill effect / Gradient

58- برای کم کردن یک صفحه ازکل سندازچه گزینه ای استفاده میکنیم؟

الف) File / print / shrink to fit                ب) File / page setup to fit

ج) File / print preview / shrink to fit       د) الف و ج

59- برای تکثیر صفحه اول سند که در شماره گذاری صفحات شرکت نکرده چه کاری باید کرد تا شماره گذاری صفحات تغییری نکند؟

الف) Insert / Break / page break        ب) Insert / Break / Next page      ج) Insert / Break / Continues

د) روی صفحه اول قرار گرفته و با گرفتن کلیدهای میانبرصحیح یک صفحه خالی ایجاد می کنیم

60- کلیدهای میان بر ایجاد صفحه خالی کدام است ؟

الف) Ctrl+ Enter         ب) ↓Ctrl+        ج) Alt+ Ctrl            د) Ctrl+pagedown

61- نمای عادی دید در محیط word که خط کشها و لبه کاغذ تایپ را می توانیم ببینیم کدام است ؟

الف) Normal            ب) Page layout    ب) Outline layout             د) Print layout

62- برای بزرگ کردن حرف اول پاراگراف از چه دستوری استفاده  می کنیم ؟

الف) Format / Change Case / Title case      ب) Format / Change Case / Toggle Case

ج) Format / Change Case / Upper Case     د) Format / Drop cap

63- کدامیک از گزینه های  زیر برای درج پاصفحه مورد استفاده قرا ر می گیرد؟

الف) View / Header and Footer                ب) View / Footnote

ج) Insert  / Header and Footer            د) الف و ج

64- کدامیک از گزینه های زیر درباره ایجاد ماکروها و کاربردهای آن در word صحیح نیست ؟

الف) استفاده از فایل های دسته ای ( Bath files) برای ایجاد ماکرو

ب) استفاده از روش ضبط کننده ماکرو برای ایجاد ماکرو

ج) استفاده از ویراستار ویژوال بیسیک برای ایجاد ماکرو

د) استفاده از ماکروها برای قالب بندی اتوماتیک متن

65- برای تغییر تنظیمات ظاهری ( ازقبیل رنگ و شکل و.....) ابزارهای نوار ابزار ازکجا این کار را می کنیم ؟

الف( tools/customize/ commands وگزینه modify selection

ب) tools / customize / toolbars وگزینه modify selection

ج) tools / customize / options وگزینه modify selection

د) tools / options / toolbars و گزینه modify selection

66- برای ایجاد یک Hyperlink از کجا این کار را می کنیم ؟

الف) Format / Autoshape        ب) Format / Autocorrect     ج) Insert /Hyperlink                  د) هر سه مورد

67- آیکون  Decrease Indent چه عملی روی پاراگراف انجام میدهد؟

الف) فرستادن پاراگراف جاری یک اینچ به جلو         ب) فرستادن پاراگراف جاری یک سانتیمتر به جلو

ج) فرستادن پاراگراف جاری یک سانتیمتر به عقب      د) فرستادن پاراگراف جاری یک واحد به عقب

68-حداکثر اندازه قلمی که در word  می توان برای قلم تعیین کرد چه اندازه ای است؟

الف)72          ب) 256          ج) 1638        د) محدودیتی ندارد

69- در محیط پیش نمایش چاپ تا چند صفحه را می توان در یک دید مشاهده کرد؟

الف) دو صفحه                  ب) چهارصفحه       ج) شش صفحه              د) هشت صفحه

70- برای تعیین نحوه باز شدن کرکره نوار منو و نحوه بازشدن لیست دستورات هر کدام از آنها از کجا این کار را ی کنیم ؟

الف) Tools / Options / General                       ب) File / Open / Open Read only

ج) Tools / Customize / Options                      د) Tools / Options / Customize

72- برای قرار دادن کلمه عبور برای باز شدن و ویرایش فایلها از کجا این کار را انجام می دهیم ؟

الف) file / open exclusive                     ب) tools / options / security
ج) file / open / open read only              د) tools / options / save / password


 

73- برای اینکه بتوانیم در کناره های سمت راست و چپ و بالا و پایین یک تصویر قرار داده شده روی صفحه متن بنویسیم layout  آن را باید در چه حالتی قرار دهیم ؟

الف) Tight         ب) Square           ج) الف و ب         د) هیچکدام

74- کدامیک از مطالب زیر در مورد جدول صحیح است ؟

الف) برای ایجاد یک سطر خالی در انتهایی ترین خانه جدول قرار گرفته و کلید Tap را می زنیم

ب) برای حذف جدول آن را انتخاب کرده و از منوی Edit گزینه Delete را انتخاب می کنیم

ج) برای تقسیم خانه های جدول به چند سطر وستون پس از انتخاب آنها گزینه split را از منوی Table بر می گزنیم

د) برای حذف جدول به همراه محتویات تایپ شده درون آن با ctrl+A جدول ونوشته های داخل آن را انتخاب کرده و دکمه Delete را می زنیم

75- برای پیوند دادن آیکون open به یک فایل از کجا  این عمل را انجام می دهیم( بعد از انتخاب آیکون )

الف)  Insert / Hyperlink                              ب) Tools / Customize / Commands / Modify selection

ج) Insert / Tools / Options / Description      د) Tools / Customize / Commands / Description

76- کدامیک از توابع زیر را نمی توان در محیط word مورد استفاده قرار داد؟

الف) SQRT          ب) SIGN              ج) PRODUCT                د) DEFINED

77- کدامیک از تعاریف زیر در مورد توابع صحیح نیست ؟

الف) توابع فقط بر روی داده های جدولها مورد استفاده قرار می گیرند

ب) توابع فقط داده هایی که در یک ستون یا سطر قرار گرفته باشند قابل اجرا می باشد

ج) توابع فقط بر روی داده های عددی قابل اجرا می باشند

د) هنگام محاسبه داده های یک سطر یا ستون خانه های خالی صفر محسوب شده و فرمول بر روی بقیه داده ها انجام می شود

78- برای تهیه فهرست عناوین پاراگرافها از چه مسیری این کار را انجام می دهیم ؟

الف) view / show paragraph marks                    ب) Insert / Reference / Cross- Reference

ج) Insert / Reference / Index and tables             د) view / Document map

79- کلید میانبر برای بزرگ کردن اندازه قلم کدام است ؟


الف)  [ +    shift        ب)  shift +]              ج) ctrl + ]            د)   ctrl + [

80- برای جداسازی صفحات در هنگام چاپ صفحات بیش از یک سری کدام گزینه را تیک می زنیم ؟

الف) seprate           ب) collate          ج(                      manual duplex د) number of copies

81- برای حاشیه بندی صفحات سند از کدام فرمان استفاده می کنید ؟

الف ) فرمان page setup از منوی file                               ب) فرمان page border  از منوی file

ج) زبانه borders از کادر محاوره border and shading        د) هر سه مورد

82- برای تعیین سبک نگارش از گزینه های کدام مورد از پنجره font باید استفاده کرد؟

الف) انتخاب outline    ب) انتخاب یکی از گزینه های font style    ج) انتخاب superscript          د) هیچکدام

83- در پنجره character spacing کدام انتخاب باعث کاهش فاصله بین حروف یک کلمه می شود؟

الف) Expanded      ب) Condensed            ج) Normal               د) هیچکدام

84- برای جستجوی رشته ای خاص در متن از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم ؟

الف) Find         ب) search         ج) الف وب           د) هیچکدام

85-تمام سندهایی که بعد از اجرای word باز شده یا ایجاد شده اند در منوی........ قرار دارند ؟

الف) file          ب) format        ج) window            د) الف و ج

86- جهت انجام عملیات مدیریتی بر روی فایل ( ایجاد ، بازنمودن و ذخیره فایل )  کدام یک از منوهای زیر استفاده می شود؟

الف) EDIT        ب) FORMAT         ج) FILE        د) VIEW

87- با کدام کلیدهای زیر می توان کل یک سند را انتخاب کرد؟

الف) ctrl+ S        ب) ctrl+A         ج) ctrl+J           د) ctrl+ z

88- جهت ایجاد فرم ها ، جدول ها ومستندات یکسانی که زیاد از آنها استفاده می نماییم از ......... استفاده می گردد؟

الف) Style           ب) Template            ج) Format           د) Paragraph

89- با کدام کلید می توان به ابتدای خط رفت ؟

الف) End       ب) Home        ج) page up           د) page done

90- باکدام کلید می توان به صفحه بعدی رفت ؟

الف) End       ب)Home          ج) page up          دpage down (

91- با ترکیب کدام کلید   می توان به صفحه قبلی رفت ؟

الف) End       ب) Home          ج) page up         د) page done

92- با ترکیب کلید ctrl باکدام کلید می توان به انتهای کلمه بعدی رفت؟

الف) →                 ب) ←                   ج) ↑                   د) ↓

93- در صورتیکه از  یک  style  خیلی  استفاده  می کنیم  کدام  گزینه مناسب است؟


الف) قراردادن در کلیپ برد      ب) تعریف کلید میان بر      ج) استفاده از منوها           د) استفاده از دکمه های نوار ابزار

94- به فرورفتگی پاراگراف اصطلاحا ........... می گویند؟

الف) Tab            ب) Insert            ج) Indent          د) Format

95- با کدام مورد می توان تورفتگی و اندازه پاراگرافها را به درستی تنظیم کرد؟

الف) نوار ابزار استاندارد        ب) خط کش          ج) نوار ابزار formatting           د) منوی file

96- به تراز متن از دو طرف اصطلاحا ............. می گویند؟

الف( Align left         ب) Align right              ج) Center                 د) Justify

97- اگر در شرکت خود همواره یک قالب نامه لازم دارید باید یک ........ایجاد کرد؟
الف) سند         ب) جدول              ج) templates             د) style


98- برای ایجاد یک الگو شبیه یکی از الگوهای جاری .........

الف) الگویی مانند  آنچه می خواهیم می سازیم

ب) یک سند با الگوی اول ساخته وپس ار ویرایش به عنوان الگوی جدید ذخیره می کنیم

ج) یک سند با الگوی اول ساخته وپس از ویرایش به عنوان یک سند جدید آن را ذخیره می کنیم

د) ازالگوهای موجود نمی توان پس از ویرایش الگوی جدید ساخت

99- به هر خانه جدول چه می گویند؟

الف) cell          ب) Row            ج) column            د) Table

100-جهت قرار دادن متون در خانه های مجزا برای نمایش مرتب و ستون بندی شده کدام مورد مناسب است ؟

الف) ایجاد جدول          ب) ایجاد متن چند ستونی     ج) ایجاد نمودارسازمانی           د) ایجاد پاراگراف

101- با کدام مورد می توان با مشخص کردن تعداد سطر و ستون باکشیدن ماوس جدول رسم کرد؟


الف) رسم جدول با منوی Insert                            ب) رسم جدول از منوها

ج) رسم جدول با دکمه Table از روی نوار ابزار         د) همه موارد

102- با انتخاب گزینه .......... در کادر page setup جهت کاغذ ایستاده  می شود؟

الف) portrait         ب) landscape       ج) Top        د) Bottom

103- درکادرمحاوره ای Border and shading کدام سر برگ برای کادر بندی متن انتخاب شده بکار می رود؟

الف) Shading               ب) Page Border          ج) Border        د) Add  shading

104 - برای بستن پاراگراف  در متن جاری و ایجاد یک پاراگراف جدید از کلید ...... استفاده می شود؟

الف) back space        ب)  enter      ج) shift          د) spacebar

105- کدام یک از پسوندهای زیر مربوط به فایل های تولید شده توسط word می باشد ؟

الف) WRL         ب) DOC              ج) DOT            د) XLW

106- جهت تعریف عبارات و جملاتی که می خواهیم به صورت خودکار از آنها در تایپ استفاده نماییم کدام یک از دستورات زیر استفاده می گردد؟

الف) Auto format as you type           ب) Auto  text         ج) Auto format             د) Auto correct

107- برای چاپ صفحات زوج یا فردازکدام قسمت print استفاده می شود؟

الف) ازکادر page per sheet استفاده می کنیم      ب) ازکادر properties استفاده می کنیم

ج) از کادر print گزینه های Even page  یاOdd page  استفاده می کنیم            د) الف و ب

108- سبک پیش فرض word برای سرصفحه و پا صفحه چه نام دارد؟

الف) Normal         ب) Heading               ج) Footnote text       د) Footer and Header

109- برا ی افزودن یک سطر به بالای سطر فعلی جدول با استفاده از منوی  Table کدام دستور رااز منوی Insert   استفاده می کنیم ؟

الف) Columns to the right        ب)Columns to the left     ج) Rows Above         د) Rows below

110- جهت یافتن عبارات وکلمات در سند کدامیک از روشهای زیر استفاده می گردد؟

الف) ازکلید ترکیبی ctrl+f به طور همزمان استفاده می کنیم   ب) دستور properties را از منوی file   انتخاب می کنیم

ج) دستور find را ازمنوی Edit انتخاب می کنیم                د) الف و ج

111- فرمان Book Mark برای .............. به کار می رود

الف) برا ی تغییر بعضی از علایم در سند                        ب) برای بریدن محلی مشخص

ج) برای مراجعات ساده تر بعدی به محلی مشخص از سند      د) برای انتقال نقطه ورود به نقاط مختلف

112- برای رسم اشکال ویژه در محیط word  از کدامیک از گرینه های نوار ابزار Drawing استفاده می شود ؟

الف) Symbol     ب) Rectangle     ج) Arrow            د)Auto shapes

113- عملکرد کلید ترکیبی Ctrl+L در محیط word چه می باشد؟

الف) تراز متن از سمت چپ                 ب) تراز متن از سمت راست

ج) تراز متن از وسط                           د) زیر خط دار کردن متن انتخابی

114- کدام گزینه از گزینه های قسمت print در کادر print باعث می شود که فقط صفحات زوج چاپ شود؟
الف) All           ب)page          ج) Add page          د) Even page

 

115- برای ذخیره خودکارفایل بر حسب دقیقه کدام گزینه را از سر برگ save در کادر option تیک می زنیم ؟

الف) Allow fast saves        ب) Embed save     ج) save auto recover info                     د) save as

Linkback: http://irmeta.com/meta/b1674/t2294/

آفلاین A.Ehsani

سلام

البته با اجازه جناب کوکبي و شهباز زاده به نفرات اول تا سوم به شرح ذيل هديه خريد از فروشگاه متا داده ميشود:

نفر اول ٥٠٠هزارريال
نفر دوم٢٠٠هزارريال
نفرسوم١٠٠هزارريال
با تشکر

آفلاین امیر شهباززاده

با سلام خدمت جناب احسانی عزیز , بنده کاملا" موافقم , اتفاقا" یک ایجاد انگیزش بین کاربران هست  تا هم ورد (word) خوب یاد بگیرن هم هدیه بگیرن....

آفلاین رز سرخ

سلام

پرسشنامه را در بالا مشاهده كرديم ولي جوابها را در كجا درج نماييم يا به كجا ارسال نماييم؟

با احترام
این مهم نیست که شما چه نوشته ای، بلکه مهم این است که دیگران چه برداشتی از آن دارند!

آفلاین کـوکـبـی

 • هیات موسس
 • *****
 • index - چند سوال در رابطه با ورد (تست متا)  Some questions related to word - متا
 • تعداد ارسال: 2.931
 • متا امتیاز 2257983 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به کـوکـبـی
 • رای برای مدیریت : 61
 • انسان شکست نمی خورد بلکه دست از تلاش بر می دارد
 • تخصص: کارآفرین
 • استان / شهر: البرز
 • سپاس شده از ایشان: 410
 • سپاس کرده از دیگران: 588
سلام

پرسشنامه را در بالا مشاهده كرديم ولي جوابها را در كجا درج نماييم يا به كجا ارسال نماييم؟

با احترام

با سلام
لطفا پاسخهای خود را به [email=ir_meta@yahoo.com]صندوق پستی متا[/email] ارسال فرمایید
[email=ir_meta@yahoo.com] ir_meta@yahoo.com[/email]

                                                                         با درود
از قوانین ساده من:
قبل از هر اقدام، یک تصویر سازی مثبت در ذهن، معجزه گر است.
نمی خواهم در مورد هیچ کس قضاوتی بکنم و آنرا در این دنیا به قضات و در آن دنیا به خدا وا می گذارم.

آموخته ام که به هر چه یقین داشته باشی واقع خواهد شد و این همان ایمان من است ... و ...
And slowly, you come to realize... It's all as it should be...

نردبان این جهان ما و منیست....عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست....استخوانش سخت تر خواهد شکست (مولانا)

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین CIVILAR

بعضی سوالت مشکل دارند برای نمونه سوال سوم

آفلاین امیر شهباززاده

تنها مشکل سوال ها سوال 71 می باشد که از دوستان تقاضا داریم جای جوابش( _ ) خط فاصله قرار دهید...

آفلاین CIVILAR

سوال سوم مشکلا داره. هیچ کدام از گزینه ها درست نیست.

آفلاین کـوکـبـی

 • هیات موسس
 • *****
 • index - چند سوال در رابطه با ورد (تست متا)  Some questions related to word - متا
 • تعداد ارسال: 2.931
 • متا امتیاز 2257983 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به کـوکـبـی
 • رای برای مدیریت : 61
 • انسان شکست نمی خورد بلکه دست از تلاش بر می دارد
 • تخصص: کارآفرین
 • استان / شهر: البرز
 • سپاس شده از ایشان: 410
 • سپاس کرده از دیگران: 588
بعضی سوالت مشکل دارند برای نمونه سوال سوم

دلیل طرح این موضوع جهت ایجاد انگیزش برای بحث و بررسی ورد {word} و اینکه سوالی و دیدگاهی مطرح شود و ابهامات برای دوستان عزیز آشکار گردد لذا خواهشمند است فقط پاسخ مد نظر خود را ارسال نمایید و اصل برگذاری سوال را به انحراف نکشید و در خصوص پاسخها حوصله به خرج دهید تا در مورد آن بحث نماییم .

                                                                   با تشکر
از قوانین ساده من:
قبل از هر اقدام، یک تصویر سازی مثبت در ذهن، معجزه گر است.
نمی خواهم در مورد هیچ کس قضاوتی بکنم و آنرا در این دنیا به قضات و در آن دنیا به خدا وا می گذارم.

آموخته ام که به هر چه یقین داشته باشی واقع خواهد شد و این همان ایمان من است ... و ...
And slowly, you come to realize... It's all as it should be...

نردبان این جهان ما و منیست....عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست....استخوانش سخت تر خواهد شکست (مولانا)

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

آفلاین CIVILAR

آخه وقتی یه سوال 4 تا گزینه اشتباه داره من چه گزینه ای رو انتخاب کنم.

آفلاین nadi

سلام صبح بخیر

منم موافقم
پشت دریاها شهریست که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است.

آفلاین A.Ehsani

بعضی سوالت مشکل دارند برای نمونه سوال سوم


3- برای تبدیل صفحه کلید از حالت لاتین به فارسی از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟

الف)  ctrl+shift سمت چپ       ب) ctrl+Alt سمت چپ    ج) ctrl+shift   سمت راست        ج)Alt+shift سمت راست

پاسخ صحیح گزینه ج) میباشد.

آفلاین حمید رستمی

xx - چند سوال در رابطه با ورد (تست متا)  Some questions related to word - متا
پاسخ : چند سوال در رابطه با ورد (تست متا) Some questions related to word
« پاسخ #12 : ۱۷ فروردین ۱۳۹۰ - ۰۱:۲۳:۰۰ »
سلام
من فقط در محیط نرم افزار ورد (در لب تاپم) برای شروع نگارش، اول صفحه یا پس از چند لحظه مکس تا یکبار دکمه کلیک را نزنم امکان نگارش نخواهد بود و این نکته باعث کندی کارم میشود
البته جالب است که در سایر محیطها با این مشکل مواجه نیستم
حتی یکبار ورد را مجددا نصب کردم ولی...
اگر راهنمائی کنید بسیار بسیار ممنون میشوم.
امروز را با خدا قدم برداریم و فردا را به او بسپاریم


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
حفظ فونت​های سند Word

نویسنده اجـاقـی

1 پاسخ ها
1987 مشاهده
آخرين ارسال ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۰:۵۲
توسط kiarash
xx
دیکته گفتن در Word

نویسنده nader_abdolahi

4 پاسخ ها
2938 مشاهده
آخرين ارسال ۳ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۱:۳۱:۲۰
توسط مرضیه زهری
xx
Microsoft Word Templates دانلود در این بخش

نویسنده امیر شهباززاده

3 پاسخ ها
6223 مشاهده
آخرين ارسال ۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۰:۲۱
توسط امیر شهباززاده
xx
write & Insert Fields در ورد word

نویسنده nader_abdolahi

0 پاسخ ها
1044 مشاهده
آخرين ارسال ۲۲ آذر ۱۳۹۰ - ۲۳:۴۵:۱۷
توسط nader_abdolahi
xx
مقايسه محتواي ۲ فايل Word با يکديگر

نویسنده عباس اردبیلی

0 پاسخ ها
1196 مشاهده
آخرين ارسال ۲۸ آذر ۱۳۹۰ - ۰۶:۲۰:۲۰
توسط عباس اردبیلی
xx
روش استفاده از Header (هدر) و Footer (فوتر) در word

نویسنده آزاده پرتو

15 پاسخ ها
32432 مشاهده
آخرين ارسال ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۴:۳۶
توسط bahar812