• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta یا metaacc
را سرچ کرده و یا از لینکهای زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

دانلودسنتر
https://t.me/metaacc/

وارد شوید.


telegram_128-min - سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 86 دانشگاه سراسری - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Googlenormal_post - سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 86 دانشگاه سراسری - متا نویسنده موضوع: سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 86 دانشگاه سراسری  (دفعات بازدید: 1641 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین A.Ehsani1- بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، کدامیک از خصوصیات کیفی زیر پیش شرط افشای رویه های حسابداری است؟

1) کامل بودن

2) قابل اتکا بودن

3) قابل مقایسه بودن

4) قابل فهم بودن

 

2- کدامیک از موارد زیر تهاتر دارایی با بدهی است؟

1) کسر کردن تخفیفات نقدی خرید از مبلغ خرید

2) کسر کردن پیش پرداخت مالیات از بدهی مالیاتی

3) کسر کردن سود تضمین شده سنوات آتی از مبلغ بدهی

4) کاهش ذخیره هزینه های پرداخت نشده در نتیجه پرداخت این هزینه

 

3- جمع حقوق صاحبان سهام شرکت پاس در ابتدا و انتهای دوره به ترتیب 000ر400ریال و 000ر600 ریال است. در سال مالی مزبور رویدادهای زیر به وقوع پیوسته است:

صدور سهام جدید به شکل نقدی                                     000ر50

حذف مازاد تجدید ارزیابی و کاهش مانده آن به صفر        000ر20

تقسیم سود نقدی                                                            000ر30

سود جامع دوره مالی کدام است؟

1) 000ر120

2) 000ر160

3) 000ر180

4) 000ر200

 

4- مانده حساب بانکی طبق صورتحساب بانکی 830 ریال می باشد. وجوه در راه 170 ریال، چک برگشتی مشتری که در دفاتر ثبت نشده است 12 ریال، و اشتباه بانک در برداشت از حساب 25 ریال می باشد. وجوه واریزی بانک بابت تسهیلات فروش سلف 000ر1 ریال می باشد که در دفاتر شرکت ثبت نشده است. همچنین 295 ریال از چکهای صادر شده تا تاریخ صورت مغایرت نقد نشده است. مانده حساب بانکی طبق دفاتر شرکت، چند ریال است؟

1) 258

2) 37

3) 88

4) 742

 

5- ماشین آلاتی به ارزش منصفانه 000ر000ر30 ریال در دهم اسفندماه سال 1384 از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک تحصیل شده است. طبق قرارداد 20% ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت اجاره به شرکت لیزینگ پرداخت شده است و اقساط اجاره ماهانه به مبلغ 000ر986 ریال طی مدت 30 ماه (مدت قرارداد اجاره) پرداخت خواهد شد. سررسید اولین قسط  دهم فروردین ماه 1385 می باشد. در صورت جریان وجوه نقد سال 1384 وجه نقد پرداختی بابت تحصیل این دارایی ثابت چند ریال است؟

1) صفر

2) 000ر000ر6

3) 000ر000ر24

4) 000ر000ر30

 

6- مانده حساب سرمایه گذاری در سهام شرکتی نسبت به سال قبل 000ر000ر15 ریال افزایش یافته است. سود سرمایه گذاری در سهام که به روش ارزش ویژه شناسایی شده است. مبلغ 000ر000ر7 ریال و سود سهام دریافتی از این بابت 000ر000ر2 ریال می باشد. همچنین طي سال بخشی از سرمایه گذاری در سهام به قیمت 000ر000ر4 ریال به فروش رسید و از این بابت 000ر500 ریال زیان شناسایی شد. وجه نقد پرداختی بابت سرمایه گذاری در سهام در صورت گردش وجوه نقد چند ریال است؟

1) 000ر500ر10

2) 000ر000ر14

3) 000ر500ر14

4) 000ر000ر15

 

7- موجودی اول دوره و پایان دوره سال 1383 شرکت صبا به شرح زیر است:

 
    
                       موجودی اول دوره(میلیون ریال)   موجودی پایان دوره(میلیون ریال)

طبق شمارش فیزیکی                   750                                 1250       

طبق دفاتر                         800                          1150


 

در صورت سود و زیان سال 1383 از مانده طبق دفاتر استفاده شده است. این موضوع در سال 1384 مشخص شده است. با این فرض که کسري و اضافی انبار باید به سود و زیان بسته شود، کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟

1) تعدیلات سنواتی مبلغ 50 میلیون ریال بستانکار می شود.

2) تعدیلات سنواتی مبلغ 50 میلیون ریال بدهکار می شود.

3) تعدیلات سنواتی مبلغ 100 میلیون ریال بدهکار می شود.

4) تعدیلات سنواتی مبلغ 100 میلیون ریال بستانکار می شود.

 

8- موجودی کالای پایان دوره شرکت قائم در تاریخ 29/12/84 قبل از در نظر گرفتن اقلام زیر 850 میلیون ریال است.

سفارش خرید کالا بر اساس FOB مبدا (کالا هنوز حمل نشده است       80   میلیون ریال

کالای امانی شرکت آبادان نزد شرکت قائم                                            100  میلیون ریال

کالای امانی نزد شرکت شیراز                                                               150  میلیون ریال

کسری انبار                                                                                            20   میلیون ریال

موجودی کالای پایان دوره قابل گزارش در ترازنامه 29/12/84 چند میلیون ریال است؟

1) 800

2) 850

3) 880

4) 960

 

9- مخارج زیر توسط شرکت آلفا انجام شده است:

تحقیقات مربوط به ساخت محصول جدید                                            150   میلیون ریال

طراحی، ساخت و آزمایش نمونه محصول قبل از تولید                        500   میلیون ریال

آزمایش تجهیزات تولید در مراحل اولیه تولید                                         50    میلیون ریال

طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشی                                                   850   میلیون ریال

هزینه رفع عیب تجهیزات                                                                      40    میلیون ریال

با توجه به استانداردهای حسابداری مجموع مخارج تحقیق و توسعه چند میلیون ریال است؟

1) 650

2) 1500

3) 1550

4) 1590

 

10- شرکت نارون در سال 1384 مبلغ 450 میلیون ریال هزینه مالی به حساب بهای تمام شده ماشین آلات ومبلغ 150ر2 میلیون ریال نیز در صورت سود و زیان بابت هزینه های مالی منظور کرده است. در صورت جریان وجوه نقد مبلغ 350ر2 میلیون ریال به عنوان سود پرداختی بابت تامین مالی منعکس شده است. بدهی مربوط به هزینه های پرداختنی در ترازنامه سال 1383 مبلغ 650 میلیون ریال است. در ترازنامه سال 1384 چند میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پرداختنی منعکس می شود؟

1) 250

2) 900

3) 1100

4) 2600

 

11- در صورتي كه اطلاعات زير در مورد شركت كاوش در دست باشد و بدانيم اين شركت از روش درصد فروش براي محاسبه هزينه مطالبات مشكوك الوصول خود استفاده مي كند، مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول شركت در انتهاي سال 1385 چند ريال است؟

 
شرح                                             1385                1384

فروش                                              000ر500              000ر400

مطالبات سوخت شده طي سال           000ر8                 000ر5

مانده ذخيره در ابتداي سال                      000ر25                000ر20


 

1) 500ر12

2) 500ر29

3) 500ر32

4) 500ر37

 

12- شركت مادر مالك 60% سهام شركت فرعي است. طي سال جاري شركت مادر مبلغ 000ر25 ريال كالا به شركت فرعي و شركت فرعي نيز 000ر12 ريال كالا به شركت مادر فروخت. نرخ سود ناخالص به فروش شركت مادر 25% و شركت فرعي 20% است. نيمي از كالاي خريداري شده شركتها از يكديگر تا پايان سال فروش نرفته است. اگر سود شركت مادر غير از درامد حاصل از سرمايه گذاري مبلغ 500ر222 ريال و سود شركت فرعي 000ر111 ريال باشد، سود و زيان تلفيقي چند ريال است؟

1) 000ر286

2) 000ر266

3) 000ر280

4) 000ر260

 

13- شركت A با پرداخت 10 ميليون ريال نقد و صدور 100 هزار سهم عادي 1000 ريالي به ارزش بازار هر سهم 1500 ريال، 80% سهام شركت B را تحصيل مي كند. ارزش دفتري و روز خالص دارايي هاي شركت B در زمان تحصيل به ترتيب 100 و 200 ميليون ريال بوده است. سهم اقليت و سرقفلي تركيبي به ترتيب از راست به چپ چند ميليون ريال است؟

1) 20 و صفر

2) 40 و صفر

3) 20 و 40

4) 32 و 40

 

14- مبلغ ريالي كدام يك از موارد زير در صورتهاي شركتهاي اصلي با صورتهاي مالي تلفيقي آن برابر نخواهد شد؟

1) سود انباشته

2) سرمايه سهام عادي

3) سرمايه گذاري در سهام شركت فرعي

4) سرمايه گذاري در اوراق مشاركت ساير شركت ها

 

15- شركت خراسان معادل 500 ميليون ريال از سهام شركت سرخس را در سال 1382 خريداري كرده است. شركت خراسان در سال 1383 اين سرمايه گذاري را 650 ميليون ريال تجديد ارزيابي و ثبت كرده است. در سال 1384 مديريت شركت اين سرمايه گذاري را به عنوان سرمايه گذاري كوتاه مدت طبقه بندي مي كند. شركت براي سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت از روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده مي كند. خالص ارزش فروش اين سهام در تاريخ تغيير طبقه بندي 600 ميليون ريال است. اين سرمايه گذاري به چه مبلغي به حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت منتقل مي شود؟

1) 500

2) 550

3) 600

4) 650

 

16- مبلغ دريافتي سرمايه گذاري در واحد ب پيش از افزايش سرمايه آن معادل 000ر000ر1 ريال و تعداد سهام مربوطه 500 سهم است. واحد سرمايه پذير اعلام افزايش سرمايه اي معادل 100% نمود. ارزش اسمي هر سهم 1000 ريال مي باشد. در صورتي كه نيمي از حق تقدم ها توسط واحد سرمايه گذار به مبلغ 000ر350 ريال فروخته شود، سود يا زيان ناشي از فروش حق تقدم ها چه ميزان است؟

1) 000ر100

2) 000ر50

3) 000ر225

4) 000ر350

 

17- پورتفوي شركت آلفا در تاريخ 1/1/85 از اقلام زير تشكيل شده است:

 
نام شركت     تعداد سهام       بهاي تمام شده            قيمت هر سهم در 29/12/85

الف          1000       10 ميليون ريال                      5000 ريال

ب          2000       40 ميليون ريال                     1000 ريال

ج          3000       15 ميليون ريال                    000ر10 ريال


 

 

در صورتي كه در ابتداي دوره بابت اين پرتفوي ذخيره اي به مبلغ 20 ميليون ريال در دفاتر موجود باشد و در پايان دوره شركت قصد تغيير طبقه بندي پرتفوي خود از جاري ( با استفاده از روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش) به بلندمدت ( با استفاده از روش بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره كاهش دائمي) را داشته باشد، چند ميليون ريال هزينه كاهش ارزش سهام در پايان دوره شناسايي خواهد نمود؟

1) صفر

2) 8

3) 23

4) 43

 

18- ماشن آلاتي به بهاي تمام شده 150 ميليون ريال و استهلاك انباشته 50 ميليون ريال را به مبلغ 110 ميليون ريال مي فروشيم. در صورتي كه حساب مازاد تجديد ارزيابي مربوط به اين دارايي در دفاتر داراي مانده اي به مبلغ 20 ميليون ريال باشد، اثر اين رويداد بر سود(زيان) دوره مالي چند ميليون ريال خواهد بود؟

1) صفر

2) 10

3) 20

4) 30

 

19- شركت نهاوند ماشين آلاتي به مبلغ 800 ميليون ريال خريداري كرده است. ساير مخارج به شرح زير است:

مخارج آماده سازي محل نصب                                              20   ميليون ريال

حق الزحمه فني مهندسان                                                  10   ميليون ريال

مخارج راه اندازي و افتتاح                                                     8    ميليون ريال

مخارج نصب                                                                         15  ميليون ريال

سود تضمين شده آتي مربوط به تامين مالي خريد               9   ميليون ريال

بهاي تمام شده اين ماشين آلات چند ميليون ريال است؟

1) 830

2) 845

3) 853

4) 862

 

20- در صورتي كه جمع صورتحسابهاي ارسالي بابت درآمدهاي مالياتي حساب مستقل وجوه عمومي سال 1384 دولت 000ر50 ميليارد ريال و پيش بيني ذخيره ماليات مشكوك الوصول مبلغ 000ر5 ميليارد ريال باشد كه در دوره مالي000ر2 ميليارد ريال آن سوخت شده باشد، با توجه به اطلاعات زير كه به ميليارد ريال مي باشد، درامد مالياتي سال 1384 در مبناي نقدي چند ريال است؟

مانده ماليات دريافتني در ابتداي سال مالي             7000

مانده ماليات دريافتني در پايان سال مالي                9500

مالياتهاي غيرمستقيم وصولي (با مبناي نقدي)      000ر20

1) 500ر65

2) 500ر63

3) 500ر43

4) 000ر41

 

21- در صورتي كه در حسابداري حساب مستقل از معيار اندازه گيري جريان منابع مالي استفاده شود، معادله حسابداري هر حساب مستقل (Fund) عبارت است از:

1) دارايي = بدهي جاري ± مازاد تخصيص نيافته

2) دارايي = بدهي ± مازاد تخصيص نيافته

3) دارايي جاري = بدهي جاري ± مازاد تخصيص نيافته

4) دارايي جاري = بدهي جاري + اندوخته ± مازاد تخصيص نيافته

 

22- شركت پتروشيمي در ساختار سرمايه خود مقدار 5000 سهم ممتاز 1000 ريالي قابل تبديل به سهام عادي صادر نموده است. هر سهم ممتاز قبلا به نرخ هر سهم 1100 ريال منتشر شده است. هر سهم ممتاز قابل تبديل به سه سهم عادي 300 ريالي است. در تاريخ تبديل ارزش بازار سهام عادي 500 ريال و ارزش بازار سهام ممتاز 1500 ريال است. صرف سهام عادي ناشي از تبديل تمامي سهام ممتاز به سهام عادي چند ريال است؟

1) صفر

2) 000ر500

3) 000ر000ر1

4) 000ر000ر3

 

23- تعداد سهام عادي منتشره و موجود شركت باران در ابتداي سال x1 به ترتيب 000ر100 و 000ر90 سهم است. در اول تيرماه شركت 000ر12 سهم جديد منتشر و در اول مرداد ماه تعداد 000ر9 سهم خود را بازخريد نمود. سپس در اول آذر يك سوم از اين سهام بازخريد شده را مجددا منتشر نمود. در صورتي كه سود خالص شركت در دوره جاري 94 ميليون ريال باشد، ميانگين موزون تعداد سهام عادي موجود و سود هر سهم اين شركت بر مبناي اين تعداد، چند ريال است؟

1) 000ر94 – 1000

2) 000ر96 – 979

3) 000ر104 – 904

4) 000ر106 – 887

 

24- شركت سهامي تنگستان داراي 000ر10 سهام در جريان به ارزش اسمي هر سهم 000ر2 ريال و ارزش بازار 000ر5 ريال قبل از اعلام سود سهمي مي باشد. در اين تاريخ 5% (پنج درصد) سود سهمي اعلام و پس از شش ماه توزيع مي شود. حساب سود و يان انباشته چند ريال تغيير مي كند؟

1) 000ر000ر1 افزايش

2) 000ر500ر2 افزايش

3) 000ر000ر1 كاهش

4) 000ر500ر2 كاهش

 

25- ساختماني به بهاي تمام شده 000ر000ر1 ريال و استهلاك انباشته 000ر400 ريال با عمر باقيمانده 5 سال در تاريخ 1/1/80 به مبلغ 000ر750 ريال به فروش رسيد و بلافاصله از طريق قرارداد اجاره از خريدار براي مدت سه سال اجاره شد. اگر ارزش باقيمانده تضمين نشده در پايان قرارداد اجاره معادل 000ر50 ريال و اقساط سالانه 000ر250 ريال و نرخ فرضي استقراض 10% باشد، در پايان سال 1381 فروشنده چه ميزان به طور خالص درامد يا هزينه از اين بابت شناسايي مي كند؟ ( PV 10% , 3 = 2.487)

1) 000ر50 هزينه

2) 000ر200 هزينه

3) 000ر200 درامد

4) 000ر250 هزينه

 

26- در تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي كدام يك از رويكردهاي زير ورد عمل واقع شده است؟

1) براي شناخت كليه درامدها و هزينه ها از روش منفصل استفاده شده است.

2) براي شناخت كليه درامدها و هزينه ها از روش متصل استفاده شده است.

3) رويكرد غالب متصل است و در برخي موارد كه هزينه ها ماهيت سالانه دارند، از رويكرد منفصل استفاده مي شود.

4) رويكرد غالب منفصل است و در برخي موارد كه هزينه ها ماهيت سالانه دارند، از رويكرد متصل استفاده مي شود.

 

27- شركت الف تماما دولتي بوده و مشمول رعايت كليه قوانين و مقررات دولتي (ازجمله قانون محاسبات عمومي كشور) مي باشد. اين شركت در پايان سال مالي منتهي به 13X4، مبلغ 100 ميليون ريال سود تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي شناسايي و در حسابها منعكس نمود. نحوه ارائه اين مبلغ در صورتهاي مالي شركت براي سال مالي مذكور چگونه است؟

1) مبلغ 100 ميليون ريال سود تسعير ارز شناسايي و در صورت سود و زيان دوره به عنوان سود غيرعملياتي انعكاس مي يابد.

2) مبلغ 1000 ميليون ريال در حساب اندوخته تسعير ارز منظور و مستقيما به عنوان يك قلم جداگانه صرفا در ترازنامه منعكس مي شود.

3) مبلغ 100 ميليون ريال در حساب اندوخته تسعير ارز  و در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه منظور شده و در صورت سود و زيان جامع منعكس مي شود.

4) در صورتي كه اين مبلغ از سرمايه ثبت شده شركت بيشتر باشد به عنوان يك قلم جداگانه در ترازنامه صورت سود و زيان جامع منظور مي شود و در غير اين صورت به عنوان سود غيرعملياتي منظور مي شود.

 

28- امكان شناسايي سرقفلي با توجه به كدام يك از شرايط در شركت تضامني مقدور است؟

          پذيرش شركت جديد                             بركناري يا خروج شريك از شركت

1)                  بله                                                         بله           

2)                  بله                                                         خير           

3)                  خير                                                         بله           

4)                  خير                                                         خير   

 

29- شركت خيام در ابتداي سال 1380 ماشين آلاتي به بهاي تمام شده 000ر000ر5 ريال خريداري نمود. عمر مفيد براوردي ماشين 10 سال و ارزش اسقاط آن 000ر000ر1 ريال مي باشد. در اواخر سال 1384 شركت عمر مفيد براوردي اوليه را به 8 سال تقليل داده و ارزش اسقاط را 000ر200 تعيين نمود. هزينه استهلاك براي سال مالي منتهي به 29/12/84 چند ريال خواهد بود؟ (اين ماشين آلات به روش خط مستقيم مستهلك مي شوند.)

1) 000ر480

2) 000ر500

3) 000ر600

4) 000ر800

 

30- ارقام زير مرتبط با يك پيمان بلندمدت است كه از روش درجه پيشرفت كار استفاده مي كند:

مانده حساب پيمان در جريان پيشرفت                        150        ميليون ريال

هزينه هاي شناسايي شده انباشته پيمان                  800       ميليون ريال

درامد شناسايي شده انباشته پيمان                          100ر1   ميليون ريال   

صورت وضعيتهاي صادر شده                                       920       ميليون ريال         

صورت وضعيتهاي تاييد شده                                        810        ميليون ريال         

علي الحساب دريافتي                                                60          ميليون ريال         

درامد انباشته                                                            100ر1      ميليون ريال         

صورت وضعيتهاي تاييد شده                                       810         ميليون ريال         

علي الحساب دريافتي                                               60          ميليون ريال         

مبلغ قابل بازيافت پيمان چند ميليون ريال است؟

1) 140

2) 180

3) 230

4) 290

 

Linkback: http://irmeta.com/meta/b1056/t4189/


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 87 دانشگاه سراسری

نویسنده A.Ehsani

0 پاسخ ها
1736 مشاهده
آخرين ارسال ۹ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۶:۵۰
توسط A.Ehsani
xx
سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 86 دانشگاه آزاد

نویسنده A.Ehsani

0 پاسخ ها
1974 مشاهده
آخرين ارسال ۹ آبان ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۱:۵۱
توسط A.Ehsani
xx
سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 87 دانشگاه آزاد

نویسنده A.Ehsani

0 پاسخ ها
1296 مشاهده
آخرين ارسال ۹ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۴:۲۷
توسط A.Ehsani
xx
سوالات کنکور ارشد دانشگاه آزاد- حسابداری

نویسنده حبیبی

0 پاسخ ها
1045 مشاهده
آخرين ارسال ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۵:۵۷
توسط حبیبی
xx
سوالات کارشناسی ارشد حسابداری - بهترین و مفید ترین کتاب

نویسنده reza dehghani

5 پاسخ ها
1948 مشاهده
آخرين ارسال ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۰:۵۳
توسط elham64
xx
کارشناسی ارشد - مدیریت مالی یا حسابداری؟

نویسنده naham

6 پاسخ ها
2940 مشاهده
آخرين ارسال ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۸:۲۵
توسط مرتضایی
 anything